Muzyka i Plastyka

Squla | Muzyka

Squla wprowadza dzieci w świat podstawowych zagadnień z zakresu plastyki i muzyki. Squla uczy dzieci rozpoznawać podstawowe instrumenty muzyczne i dzięki zadaniom z plastyki dzieci poznają poszczególne dziedziny sztuki.

 

Muzyka

Squla uczy dzieci rozpoznawać podstawowe instrumenty muzyczne, głosy ludzkie, zespoły wykonawcze oraz gatunki muzyki. Pomaga ćwiczyć odczytywanie i zapisywanie elementów notacji muzycznej. Sprawdza wiedzę z zakresu podstawowych epok muzycznych oraz zaznajamia z życiem i twórczością wielkich kompozytorów.

Kup teraz

Squla | Muzyka

 

 

Plastyka

Squla | Plastyka

Dzięki zadaniom z plastyki dzieci poznają poszczególne dziedziny sztuki: architekturę, malarstwo, rzeźbę, fotografikę i grafikę oraz wybrane dzieła należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury.

 

 

 

 

Kup teraz

Squla | Plastyka