Radek

25.01.2016 - Czas na przeczytanie tekstu: 6 min

Edukacja w Polsce a zagranicą – jak wypadamy na tle innych krajów europejskich?

Edukacja to jedna z dziedzin, która różni się w zależności od kraju. Oznacza to, że każde z państw ma dowolność w kształtowaniu swojego systemu szkolnego i egzaminacyjnego. Jednak młode pokolenia coraz częściej w swoich planach edukacyjnych i zawodowych uwzględniają przeprowadzkę do innego państwa. Co odróżnia nas w kwestii nauczania od innych krajów i może powodować dysproporcje na europejskim rynku pracy?

Czytaj więcej