Squla | Język angielski

Squla pomaga dzieciom opanować ich pierwszy język obcy. Liczne pytania, zadania oraz gry obejmują podstawy takich języków, jak angielski, niemiecki, hiszpański oraz francuski.

Język angielski

Interaktywne quizy przygotowane przez Squlę pozwalają dzieciom ćwiczyć umiejętności z zakresu słownictwa, komunikacji i gramatyki języka angielskiego.

Program dla klas 1–6 obejmuje między innymi takie zagadnienia, jak:

czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe, stronę bierną, zdania warunkowe, rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, stopniowanie przymiotników, słownictwo i zagadnienia z komunikacji związane z otoczeniem dziecka (domem, szkołą, rodziną), podróżami, zakupami, obowiązkami.

Nauka języka angielskiego ze Squlą to nauka na najwyższym poziomie dzięki współpracy z Oxford University Press!

 

oxford_logo_blue

Kup teraz
Język niemiecki

Squla | Język niemiecki

Ćwiczenia z języka niemieckiego dają dzieciom okazję do poszerzania zdobytej w szkole wiedzy z zakresu słownictwa, komunikacji i gramatyki.

Pytania dla klas 4–6 skupiają się między innymi na takich zagadnieniach, jak:

rodzajniki, przypadki, czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe, szyk zdania, słownictwo oraz zagadnienia z komunikacji związane z domem, szkołą, rodziną, podróżami, zakupami i obowiązkami.

 

Squla | Język angielski

Squla | Język angielski

Kup teraz

Squla | Język niemiecki