Klasa 4 - 8155 zadań

Materiał dla klas 4–6 obejmuje wszystkie przedmioty szkolne oraz jest zgodny z nową podstawą programową MEN. Zadania są tworzone przez nauczycieli i specjalistów w dziedzinie edukacji.

Kup teraz Wypróbuj

Matematyka

Liczby naturalne (395 pytania)
1.1 Dzielenie w pamięci
1.2 Dzielenie z resztą
1.3 Ile razy więcej, ile razy mniej
1.4 Kolejność działań
1.5 Dodawanie i odejmowanie w pamięci
1.6 Mnożenie w pamięci
1.7 O ile więcej, o ile mniej
1.8 Oś liczbowa
1.9 Potęgowanie
1.10 System dziesiątkowy
1.11 System rzymski
1.12 Wygodne sposoby liczenia
1.13 Zegar i kalendarz
1.14 Skomplikowane mnożenie
1.15 Liczby rzymskie
1.16 Tabliczka mnożenia
1.17 Dzielenie z resztą
1.18 Kolejność wykonywania działań
1.19 Mnożenie z zaokrągleniem

Działania pisemne (120 pytania)
2.1 Dodawanie pisemne
2.2 Dzielenie pisemne
2.3 Mnożenie pisemne
2.4 Odejmowanie pisemne

Własności liczb naturalnych (91 pytania)
3.1 Cechy podzielności I
3.2 Cechy podzielności II
3.3 Wielokrotności i dzielniki
3.4 Podzielność przez 3 i 9

Ułamki zwykłe (150 pytania)
4.1 Dodawanie i odejmowanie ułamków
4.2 Mnożenie ułamków zwykłych
4.3 Porównywanie ułamków zwykłych
4.4 Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych
4.5 Ułamek jako wynik dzielenia

Ułamki dziesiętne (151 pytania)
5.1 Dodawanie i odejmowanie
5.2 Jednostki długości i jednostki masy
5.3 Porównywanie ułamków
5.4 Ułamki dziesiętne
5.5 Wyrażenia dwumianowe
5.6 Jednostki długości

Figury geometryczne (273 pytania)
6.1 Kąty
6.2 Skala / Mistrzostwa awatarów
6.3 Koła i okręgi
6.4 Pole prostokąta i kwadratu
6.5 Prostopadłe i równoległe
6.6 Prostopadłościan
6.7 Punkty, proste, półproste i odcinki
6.8 Sześcian
6.9 Wielokąty i ich obwody

Język polski

Ortografia (330 pytania)
1.1 „h" czy „ch"
1.2 Nie - razem czy osobno
1.3 „ó" czy „u"
1.4 Wielką czy małą literą
1.5 „ż" czy „rz"
1.6 „ę" czy „em", „en"? „ą" czy „om", „on"?
1.7 „si" czy „ś" i inne zmiękczenia
1.8 „ż" niewymienne czy „rz" niewymienne
1.9 Utrata dźwięczności spółgłosek
1.10 „ą" czy „o", „ę" czy „e"
1.11 „ó" niewymienne czy „u"

Gramatyka (240 pytania)
2.1 Czasownik
2.2 Odmiana rzeczownika i przymiotnika
2.3 Orzeczenie i podmiot
2.4 Przysłówek
2.5 Rzeczownik
2.6 Zdania pojedyncze i złożone
2.7 Zdania rozwinięte i nierozwinięte
2.8 Alfabet, litery, głoski i sylaby

Interpunkcja (149 pytania)
3.1 Interpunkcja w zdaniu złożonym
3.2 Kropka, wykrzyknik czy znak zapytania
3.3 Przecinek
3.4 Przecinki, spójniki i zaimki w zdaniu złożonym
3.5 Inne znaki interpunkcyjne

Nauka o języku (90 pytania)
4.1 Frazeologia I
4.2 Wyrazy bliskoznaczne
4.3 Słownictwo oficjalne i nieoficjalne

Nauka o literaturze (90 pytania)
5.1 Autorzy i ich dzieła
5.2 Epika
5.3 Gatunki literackie

Czytanie ze zrozumieniem (60 pytania)
6.1 Liryka i inne teksty literackie
6.2 Teksty popularnonaukowe, publicystyczne, informacyjne i inne

Sztuka pisania (149 pytania)
7.1 Notatka
7.2 Opis
7.3 Opowiadanie
7.4 Plan wydarzeń
7.5 Zaproszenia i ogłoszenia

Inne teksty kultury (60 pytania)
8.1 Telewizja i prasa
8.2 Film, teatr i sztuki plastyczne

Lektury (280 pytania)
9.1 „Tajemniczy ogród" Frances Hodgson Burnett
9.2 „Pinokio" Carlo Collodi
9.3 „Ania z Zielonego Wzgórza" Lucy Maud Montgomery
9.4 „Akademia pana Kleksa" Jan Brzechwa
9.5 „Chłopcy z Placu Broni" Ferenc Molnár
9.6 „Opowieści z Narnii" C.S. Lewis
9.7 Mitologia grecka
9.8 „Sposób na Alcybiadesa" Edmund Niziurski
9.9 „Hobbit, czyli tam i z powrotem" J.R.R. Tolkien
9.10 „Dynastia Miziołków” Joanna Olech
9.11 „Przygody Tomka Sawyera” Mark Twain
9.12 „Mikołajek i inne chłopaki" René Goscinny
9.13 „Tomek w Krainie Kangurów" Alfred Szklarski
9.14 „W osiemdziesiąt dni dookoła świata" Juliusz Verne

Mały erudyta (123 pytania)
10.1 Poznaję nowe słowa 2
10.2 Poznaję nowe słowa 3
10.3 Poznaję nowe słowa 4
10.4 Poznaję nowe słowa 1 / Mistrzostwa awatarów

Lektury (49 pytania)
11.1 „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” Janusz Christa
11.2 „W pustyni i w puszczy” Henryk Sienkiewicz
11.3 „Mazurek Dąbrowskiego” Józef Wybicki

Język angielski

Słownictwo (450 pytania)
1.1 Animals
1.2 At school
1.3 Calendar
1.4 Chores
1.5 Christmas
1.6 Clothes
1.7 Daily routine
1.8 Easter
1.9 Feelings
1.10 Halloween
1.11 Jobs
1.12 Jobs (demo)
1.13 My home and furniture
1.14 Numbers II
1.15 Planet Earth
1.16 Adjectives

Gramatyka (298 pytania)
2.1 a/an, some/any
2.2 Adverbs of frequency
2.3 Can (skills)
2.4 Plural forms
2.5 Prepositions of place
2.6 Present Continuous I
2.7 Present Simple I
2.8 Present Simple II
2.9 Present simple III
2.10 There is/There are

Komunikacja (90 pytania)
3.1 Favourite food
3.2 Meet my family
3.3 What time is it?

Przyroda

Biologia (243 pytania)
1.1 Organizmy żyjące w wodzie
1.2 Rośliny i zwierzęta
1.3 Zmysły - poznawanie przyrody
1.4 Zwierzęta w najbliższym otoczeniu
1.5 Łańcuchy pokarmowe
1.6 Grzyby
1.7 Budowa roślin / Mistrzostwa awatarów
1.8 Rośliny uprawne

Geografia (509 pytania)
2.1 Kierunki geograficzne
2.2 Lasy
2.3 Lasy w Polsce
2.4 Mapa
2.5 Mapa poziomicowa
2.6 Obieg wody w przyrodzie
2.7 Ochrona Środowiska
2.8 Pole i sad
2.9 Przyroda i jej składniki
2.10 Rzeki
2.11 Wędrówka Słońca nad widnokręgiem
2.12 Wody słodkie i słone
2.13 Łąka
2.14 Pory roku
2.15 Pogoda
2.16 Wyżyna Śląska
2.17 Wyżyna Lubelska

Fizyka (150 pytania)
3.1 Ciała stałe, ciecze, gazy
3.2 Mieszaniny substancji
3.3 Przemiany substancji
3.4 Substancje
3.5 Powietrze - doświadczenia

Bezpieczeństwo (60 pytania)
4.1 Bezpieczeństwo w domu i poza domem
4.2 Jak się uczyć?

Filmy (12 pytania)
5.1 Ogród Botaniczny w Powsinie
5.2 Centrum Nauki Kopernik
5.3 Żyrafy
5.4 Wielbłądy
5.5 Niedźwiedź brunatny
5.6 Zebra Grevy'ego
5.7 Wydry karłowate
5.8 Słoń indyjski
5.9 Pawiany płaszczowe
5.10 Nosorożec indyjski
5.11 Makaki japońskie
5.12 Tygrys syberyjski

Język niemiecki

Słownictwo (269 pytania)
1.1 Berufe
1.2 Die Wochentage und die Jahreszeiten
1.3 Essen und Trinken
1.4 Farben und Formen
1.5 Hobbys
1.6 Obst und Gemüse
1.7 Ostern
1.8 Weihnachten
1.9 Zahlen 1-20

Gramatyka (150 pytania)
2.1 Czasowniki regularne
2.2 haben & sein
2.3 Pytania
2.4 Rodzajnik określony i nieokreślony
2.5 Zdanie oznajmujące

Komunikacja (120 pytania)
3.1 Begrüβung und Vorstellung
3.2 Ich gehe einkaufen
3.3 Was machst du in der Freizeit?
3.4 Wir essen gesund

Historia i społeczeństwo

Wprowadzenie (90 pytania)
1.1 Historia i jej rola
1.2 Historia i jej rola (czas)
1.3 Historia i jej rola (mapy)

Ja i moje otoczenie (120 pytania)
2.1 Moja Ojczyzna
2.2 Polska w Europie
2.3 Mała i duża ojczyzna
2.4 Prawa dziecka

Z najdawniejszych dziejów (120 pytania)
3.1 Bliski Wschód w starożytności
3.2 Pierwsze cywilizacje
3.3 Mezopotamia
3.4 Od kamienia do metalu

Starożytna Grecja (90 pytania)
4.1 Starożytna Grecja II
4.2 Starożytna Grecja I
4.3 Starożytna Grecja III

Starożytny Rzym (120 pytania)
5.1 Starożytny Rzym II
5.2 Starożytny Rzym III
5.3 Sztuka Wojenna
5.4 Starożytny Rzym - upadek

Polska Piastów (119 pytania)
6.1 Król Kazimierz Wielki
6.2 Mieszko I i chrzest Polski
6.3 Pierwszy król Polski
6.4 Henryk Brodaty

Filmy (1 pytania)
7.1 Stare Miasto w Warszawie

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe (148 pytania)
1.1 Edycja tekstów
1.2 Grafika i animacje
1.3 Komputerowe ABC
1.4 Obliczenia z komputerem
1.5 W sieci Internet

Programowanie (60 pytania)
2.1 Scratch
2.2 Podstawy programowania

Robotyka z Twoim Robotem (79 pytania)
3.1 Robotyka z Twoim Robotem

Muzyka

Elementy muzyki (30 pytania)
1.1 Elementy muzyki

Instrumenty (30 pytania)
2.1 Od instrumentu do orkiestry I

Wielcy muzycy (30 pytania)
3.1 Fryderyk Chopin

Zajęcia techniczne

Komunikacja (30 pytania)
1.1 ABC ruchu drogowego

Część techniczna (149 pytania)
2.1 BHP i ochrona środowiska
2.2 Materiały i tworzywa
2.3 Metale i sprzęty domowe
2.4 Papier, drzewo i drewno
2.5 Rysunek techniczny i produkcja

Plastyka

Plastyka (149 pytania)
1.1 Architektura I
1.2 Barwy i techniki w sztuce
1.3 Plastyczne ABC
1.4 Sztuka ludowa
1.5 Sztuka użytkowa

English

Fun (135 pytania)
1.1 Fun 2
1.2 Fun 1

Places (116 pytania)
2.1 Places 3
2.2 Places 4

Poems (111 pytania)
3.1 Poems 5
3.2 Poems 6

Time (125 pytania)
4.1 Time 8
4.2 Time 7

Sprawdź to!

Wyjątkowe dni w roku (60 pytania)
1.1 Święta Bożego Narodzenia
1.2 Wielkanoc
1.3 Święta majowe
1.4 Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016
1.5 Misja olimpijska
1.6 Boże Narodzenie

Nowości (1064 pytania)
2.1 „Hobbit, czyli tam i z powrotem" J.R.R. Tolkien
2.2 „Opowieści z Narnii" C.S. Lewis
2.3 Alfabet, litery, głoski i sylaby
2.4 „Sposób na Alcybiadesa" Edmund Niziurski
2.5 Zaproszenia i ogłoszenia
2.6 Mezopotamia
2.7 Historia i jej rola (czas)
2.8 Historia i jej rola (mapy)
2.9 Polska w Europie
2.10 „Dynastia Miziołków” Joanna Olech
2.11 Liryka i inne teksty literackie
2.12 Film, teatr i sztuki plastyczne
2.13 Inne znaki interpunkcyjne
2.14 Słownictwo oficjalne i nieoficjalne
2.15 Robotyka z Twoim Robotem
2.16 „Przygody Tomka Sawyera” Mark Twain
2.17 Mała i duża ojczyzna
2.18 Prawa dziecka
2.19 Grzyby
2.20 Jak się uczyć?
2.21 Od kamienia do metalu
2.22 „W osiemdziesiąt dni dookoła świata" Juliusz Verne
2.23 „Mikołajek i inne chłopaki" René Goscinny
2.24 „Tomek w Krainie Kangurów" Alfred Szklarski
2.25 Święta Bożego Narodzenia
2.26 Rośliny uprawne
2.27 Powietrze - doświadczenia
2.28 Budowa roślin / Mistrzostwa awatarów
2.29 Boże Narodzenie
2.30 Starożytna Grecja III
2.31 Henryk Brodaty
2.32 Teksty popularnonaukowe, publicystyczne, informacyjne i inne
2.33 Poznaję nowe słowa 1 / Mistrzostwa awatarów
2.34 Poznaję nowe słowa 2
2.35 Poznaję nowe słowa 3
2.36 Poznaję nowe słowa 4
2.37 Nosorożec indyjski
2.38 „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” Janusz Christa
2.39 „W pustyni i w puszczy” Henryk Sienkiewicz
2.40 „Mazurek Dąbrowskiego” Józef Wybicki

Filmy (20 pytania)
3.1 Skomplikowane mnożenie
3.2 Liczby rzymskie
3.3 Tabliczka mnożenia
3.4 Dzielenie z resztą
3.5 Kolejność wykonywania działań
3.6 Jednostki długości
3.7 Mnożenie z zaokrągleniem
3.8 Podzielność przez 3 i 9
3.9 Ogród Botaniczny w Powsinie
3.10 Centrum Nauki Kopernik
3.11 Żyrafy
3.12 Wielbłądy
3.13 Niedźwiedź brunatny
3.14 Zebra Grevy'ego
3.15 Wydry karłowate
3.16 Słoń indyjski
3.17 Pawiany płaszczowe
3.18 Makaki japońskie
3.19 Tygrys syberyjski
3.20 Stare Miasto w Warszawie

Mistrzostwa awatarów (8 pytania)
4.1 Mistrzostwa awatarów

W przygotowaniu:

W Squli nieustannie pracujemy nad nowym materiałem i każdego dnia dodajemy nowe zadania. Sprawdź, co niedługo pojawi się na naszej stronie!

Język polski

Gramatyka
1.1 Alfabet, litery, głoski i sylaby

Sztuka pisania
2.1 Zaproszenia i ogłoszenia

Lektury
3.1 „Opowieści z Narnii” C.S. Lewis
3.2 Mitologia grecka
3.3 „Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkien

Interpunkcja
4.1 Inne znaki interpunkcyjne

Inne teksty kultury
5.1 Film, teatr i sztuki plastyczne

Czytanie ze zrozumieniem
6.1 Liryka i inne teksty literackie

Historia i społeczeństwo

Wprowadzenie
1.1 Historia i jej rola (czas)
1.2 Historia i jej rola (mapy)

Ja i moje otoczenie
3.1 Polska w Europie
3.2 Polska i świat wokół mnie
3.3 Prawa dziecka

Z najdawniejszych dziejów
4.1 Bliski wschód w starożytności