Klasa 4 - 8679 zadań

Materiał dla klas 4–6 obejmuje wszystkie przedmioty szkolne oraz jest zgodny z nową podstawą programową MEN. Zadania są tworzone przez nauczycieli i specjalistów w dziedzinie edukacji.

Kup teraz Wypróbuj

Matematyka

Obliczaj na swoim poziomie
1.1 Dodawanie
1.2 Odejmowanie
1.3 Mnożenie
1.4 Dzielenie

Liczby naturalne (425 pytania)
2.1 Porównywanie liczb naturalnych
2.2 Dodawanie i odejmowanie w pamięci
2.3 Dzielenie w pamięci
2.4 Dzielenie z resztą
2.5 Dzielenie z resztą
2.6 Ile razy więcej, ile razy mniej
2.7 O ile więcej, o ile mniej
2.8 Kolejność wykonywania działań
2.9 Kolejność wykonywania działań
2.10 Liczby rzymskie
2.11 System rzymski
2.12 System dziesiątkowy
2.13 Tabliczka mnożenia
2.14 Mnożenie z zaokrągleniem
2.15 Skomplikowane mnożenie
2.16 Mnożenie w pamięci
2.17 Oś liczbowa
2.18 Potęgowanie
2.19 Wygodne sposoby liczenia
2.20 Zegar i kalendarz

Własności liczb naturalnych (91 pytania)
3.1 Cechy podzielności I
3.2 Podzielność przez 3 i 9
3.3 Cechy podzielności II
3.4 Wielokrotności i dzielniki

Działania pisemne (120 pytania)
4.1 Dodawanie pisemne
4.2 Odejmowanie pisemne
4.3 Dzielenie pisemne
4.4 Mnożenie pisemne

Ułamki zwykłe (150 pytania)
5.1 Ułamek jako wynik dzielenia
5.2 Porównywanie ułamków zwykłych
5.3 Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych
5.4 Dodawanie i odejmowanie ułamków
5.5 Mnożenie ułamków zwykłych

Ułamki dziesiętne (151 pytania)
6.1 Ułamki dziesiętne
6.2 Jednostki długości
6.3 Jednostki długości i jednostki masy
6.4 Wyrażenia dwumianowane
6.5 Porównywanie ułamków dziesiętnych
6.6 Dodawanie i odejmowanie

Figury geometryczne (270 pytania)
7.1 Punkty, proste, półproste i odcinki
7.2 Prostopadłe i równoległe
7.3 Kąty
7.4 Skala
7.5 Koła i okręgi
7.6 Pole prostokąta i kwadratu
7.7 Wielokąty i ich obwody
7.8 Sześcian
7.9 Prostopadłościan

Język polski

Ortografia (331 pytania)
1.1 Stosowanie wielkich i małych liter
1.2 Utrata dźwięczności spółgłosek
1.3 Pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi
1.4 Pisownia wyrazów z „ó" i „u"
1.5 Pisownia wyrazów z „ó" niewymiennym oraz z „u"
1.6 Pisownia wyrazów z „h" i „ch"
1.7 Pisownia wyrazow z „ż" i „rz"
1.8 Wyrazy z „ż" i „rz" niewymiennym
1.9 Pisownia wyrazów z „ę”, „ą”, „em”, „en”, „ꔄom”, „on”
1.10 „ą"czy „o", „ę"czy „e"
1.11 Pisownia partykuły „nie”

Interpunkcja (149 pytania)
2.1 Kropka, wykrzyknik czy znak zapytania
2.2 Przecinek i spójniki
2.3 Przecinki, spójniki i zaimki
2.4 Inne znaki interpunkcyjne
2.5 Interpunkcja w zdaniu złożonym

Gramatyka (240 pytania)
3.1 Alfabet, litery, głoski i sylaby
3.2 Czasownik
3.3 Orzeczenie i podmiot
3.4 Rzeczownik
3.5 Odmiana rzeczownika i przymiotnika
3.6 Przysłówek
3.7 Zdania pojedyncze i złożone
3.8 Zdania rozwinięte i nierozwinięte

Nauka o języku (90 pytania)
4.1 Wyrazy bliskoznaczne, przeciwstawne i pokrewne
4.2 Frazeologia
4.3 Słownictwo oficjalne i nieoficjalne

Sztuka pisania (149 pytania)
5.1 Opis postaci i przedmiotu
5.2 Plan wydarzeń
5.3 Opowiadanie
5.4 Notatka
5.5 Zaproszenia i ogłoszenia

Czytanie ze zrozumieniem (60 pytania)
6.1 Liryka i inne teksty literackie
6.2 Teksty popularnonaukowe, publicystyczne, informacyjne i inne

Mały erudyta (210 pytania)
7.1 Poznaję nowe słowa 1
7.2 Poznaję nowe słowa 2
7.3 Poznaję nowe słowa 3
7.4 Poznaję nowe słowa 4
7.5 Poznaję nowe słowa 5
7.6 Poznaję nowe słowa 6
7.7 Poznaję nowe słowa 7

Nauka o literaturze (90 pytania)
8.1 Autorzy i ich dzieła
8.2 Gatunki literackie, budowa utworów
8.3 Epika

Lektury (533 pytania)
9.1 Fragmenty: „Pan Tadeusz", „Powrót taty” i „Pani Twardowska”
9.2 Bajki Ignacego Krasickiego
9.3 „Katarynka"
9.4 Biblia
9.5 Mitologia grecka
9.6 Mity greckie
9.7 „Akademia pana Kleksa"
9.8 „Pan Tadeusz” (obyczaje)
9.9 „Ania z Zielonego Wzgórza”
9.10 „Pan Tadeusz” (przyroda)
9.11 „Chłopcy z Placu Broni”
9.12 „Mikołajek i inne chłopaki”
9.13 „Pinokio"
9.14 „Tajemniczy ogród”
9.15 „Tomek w Krainie Kangurów”
9.16 „W 80 dni dookoła świata”
9.17 „W pustyni i w puszczy”
9.18 Mazurek Dąbrowskiego
9.19 „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”
9.20 „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”
9.21 „Przygody Tomka Sawyera”
9.22 „Dynastia Miziołków”
9.23 „Sposób na Alcybiadesa”
9.24 „Opowieści z Narnii"
9.25 „Hobbit, czyli tam i z powrotem”
9.26 Baśnie polskie i europejskie

Inne teksty kultury (93 pytania)
10.1 Film i teatr
10.2 Sztuki plastyczne i architektura
10.3 Telewizja i prasa
10.4 Internet

Przyroda

Sposoby poznawania przyrody (90 pytania)
1.1 Jak poznawać przyrodę?
1.2 Jak się uczyć?
1.3 Bezpieczne obserwacje i doświadczenia

Orientacja w terenie (90 pytania)
2.1 Wędrówka Słońca nad widnokręgiem
2.2 Kierunki geograficzne
2.3 Mapa

Pogoda (149 pytania)
3.1 Pory roku w Polsce
3.2 Pogoda i jej składniki
3.3 Składniki pogody i ich pomiar
3.4 Obieg wody w przyrodzie
3.5 Stany skupienia wody

Ja i moje ciało (237 pytania)
4.1 Układ rozrodczy człowieka
4.2 Układy budujące ciało człowieka
4.3 Zmysły i ich ochrona
4.4 Zasady dbałości o ciało i otoczenie
4.5 Układ krwionośny
4.6 Układ pokarmowy
4.7 Układ kostny i mięśnie
4.8 Układ oddechowy

Ja i moje otoczenie (237 pytania)
5.1 Zdrowie człowieka
5.2 Zdrowy styl życia
5.3 Bezpieczeństwo w domu i poza domem
5.4 Niebezpieczne sytuacje
5.5 Niebezpieczne rośliny i zwierzęta
5.6 Pierwsza pomoc
5.7 Przemiany substancji
5.8 Substancje i ich właściwości

Najbliższa okolica (478 pytania)
6.1 Przyroda i jej składniki
6.2 Zwierzęta w najbliższym otoczeniu
6.3 Organizmy lądowe
6.4 Organizmy żyjące w wodzie
6.5 Ukształtowanie terenu
6.6 Wody powierzchniowe
6.7 Wody słodkie i słone
6.8 Rzeki
6.9 Lasy i ich znaczenie
6.10 Lasy w Polsce
6.11 Mieszkańcy lasu
6.12 Budowa i znaczenie grzybów
6.13 Grzyby jadalne i trujące
6.14 Łąka
6.15 Pole i jego znaczenie
6.16 Rośliny uprawne

Krajobraz antropogeniczny (60 pytania)
7.1 Środowisko antropogeniczne
7.2 Ochrona przyrody

Filmy (12 pytania)
8.1 Centrum Nauki Kopernik
8.2 Makaki japońskie
8.3 Niedźwiedź brunatny
8.4 Nosorożec indyjski
8.5 Ogród Botaniczny w Powsinie
8.6 Pawiany płaszczowe
8.7 Słoń indyjski
8.8 Tygrys syberyjski
8.9 Wielbłądy
8.10 Wydry karłowate
8.11 Zebra Grevy'ego
8.12 Żyrafy

English

Fun (135 pytania)
1.1 Fun 1
1.2 Fun 2

Places (116 pytania)
2.1 Places 3
2.2 Places 4

Poems (111 pytania)
3.1 Poems 5
3.2 Poems 6

Time (125 pytania)
4.1 Time 7
4.2 Time 8

Języki obce

Język francuski (160 pytania)
1.1 Idziemy do zoo!
1.2 Co wiesz o Francji?
1.3 Ruszamy w drogę!
1.4 Wakacje
1.5 Miłej podróży!
1.6 Kim jesteś?

Język włoski (160 pytania)
2.1 Idziemy do zoo!
2.2 Co wiesz o Włoszech?
2.3 Ruszamy w drogę!
2.4 Wakacje
2.5 Miłej podróży!
2.6 Kim jesteś?

Język hiszpański (160 pytania)
3.1 Idziemy do zoo!
3.2 Co wiesz o Hiszpanii?
3.3 Ruszamy w drogę!
3.4 Wakacje
3.5 Miłej podróży!
3.6 Kim jesteś?

Muzyka

Elementy muzyki (29 pytania)
1.1 Elementy muzyki

Instrumenty (28 pytania)
2.1 Od instrumentu do orkiestry I

Wielcy muzycy (43 pytania)
3.1 Fryderyk Chopin
3.2 Wolfgang Amadeus Mozart

Informatyka

Zajęcia komputerowe (148 pytania)
1.1 Edycja tekstów
1.2 Grafika i animacje
1.3 Komputerowe ABC
1.4 Obliczenia z komputerem
1.5 W sieci Internet

Programowanie (60 pytania)
2.1 Podstawy programowania
2.2 Scratch

Robotyka z Twoim Robotem (84 pytania)
3.1 Robotyka z Twoim Robotem 2
3.2 Robotyka z Twoim Robotem 1

Technika

Komunikacja (30 pytania)
1.1 ABC ruchu drogowego

Część techniczna (116 pytania)
2.1 BHP i ochrona środowiska
2.2 Materiały i tworzywa
2.3 Metale i sprzęty domowe
2.4 Rysunek techniczny i produkcja

Kompetencje XXI wieku

Współpraca (33 pytania)
1.1 Współpraca

Zbieranie informacji (32 pytania)
2.1 Zbieranie informacji

Prezentacja (33 pytania)
3.1 Prezentacja

Prezentacja książki (33 pytania)
4.1 Prezentacja książki

Jestem online (33 pytania)
5.1 Jestem online

Praca semestralna (33 pytania)
6.1 Jak napisać pracę semestralną?

Twórcze myślenie (33 pytania)
7.1 Twórcze myślenie

Krytyczne spojrzenie (33 pytania)
8.1 Krytyczne spojrzenie

Opinia (33 pytania)
9.1 Jaka jest Twoja opinia?

W przygotowaniu:

W Squli nieustannie pracujemy nad nowym materiałem i każdego dnia dodajemy nowe zadania. Sprawdź, co niedługo pojawi się na naszej stronie!

Język polski

Lektury
1.1 Baśnie polskie i europejskie
1.2 Podania i legendy polskie
1.3 „Pan Tadeusz” (przyroda)
1.4 „Pan Tadeusz” (obyczaje)

Inne teksty kultury
2.1 Sztuki plastyczne i architektura

Historia i społeczeństwo

Co to jest historia
1.1 Dziedzictwo historyczne

Polska średniowieczna
2.1 Wojny pierwszych Piastów

Rzeczpospolita szlachecka
3.1 Jan Zamoyski i jego czasy
3.2 Warszawa stolicą Polski
3.3 Oświecenie w Polsce

XIX i XX wiek
4.1 Maria Skłodowska-Curie – polska noblistka
4.2 Józef Piłsudski i jego żołnierze
4.3 Bitwa warszawska
4.4 Eugeniusz Kwiatkowski i jego dzieło

W walce o niepodległość
5.1 Szare Szeregi
5.2 Żołnierze niezłomni
5.3 Dzieło Jana Pawła II
5.4 „Solidarność” i jej bohaterowie

Matematyka

Liczby naturalne
3.1 Porównywanie liczb naturalnych

Przyroda

Sposoby poznawania przyrody
1.1 Bezpieczne obserwacje i doświadczenia

Ja i moje ciało
2.1 Układ rozrodczy

Ja i moje otoczenie
3.1 Niebezpieczne rośliny i zwierzęta

Najbliższa okolica
4.1 Mieszkańcy lasu

Orientacja w terenie
5.1 Szkic i plan

Pogoda
6.1 Opady i osady atmosferyczne

Krajobraz antropogeniczny
7.1 Krajobrazy Polski

Kompetencje XXI wieku

Kompetencje XXI wieku
1.1 Prezentacja
1.2 Prezentacja książki
1.3 Zbieranie informacji
1.4 Bycie online
1.5 Współpraca
1.6 Myślenie twórcze
1.7 Krytyczne spojrzenie
1.8 Jaka jest Twoja opinia?
1.9 Jak napisać pracę semestralną?

Muzyka

Historia muzyki
1.1 Zasady muzyki