Klasa 4 - 9146 zadań

Materiał dla klas 4–6 obejmuje wszystkie przedmioty szkolne oraz jest zgodny z nową podstawą programową MEN. Zadania są tworzone przez nauczycieli i specjalistów w dziedzinie edukacji.

Kup teraz Wypróbuj

Wakacje z językami

Język francuski (160 pytania)
1.1 Co wiesz o Francji?
1.2 Idziemy do zoo!
1.3 Kim jesteś?
1.4 Miłej podróży!
1.5 Ruszamy w drogę!
1.6 Wakacje

Język angielski (160 pytania)
2.1 Co wiesz o Wielkiej Brytanii?
2.2 Idziemy do zoo!
2.3 Kim jesteś?
2.4 Miłej podróży!
2.5 Ruszamy w drogę!
2.6 Wakacje

Język niemiecki (159 pytania)
3.1 Co wiesz o Niemczech?
3.2 Idziemy do zoo!
3.3 Kim jesteś?
3.4 Miłej podróży!
3.5 Ruszamy w drogę!
3.6 Wakacje

Język włoski (160 pytania)
4.1 Co wiesz o Włoszech?
4.2 Idziemy do zoo!
4.3 Kim jesteś?
4.4 Miłej podróży!
4.5 Ruszamy w drogę!
4.6 Wakacje

Język hiszpański (160 pytania)
5.1 Co wiesz o Hiszpanii?
5.2 Idziemy do zoo!
5.3 Kim jesteś?
5.4 Miłej podróży!
5.5 Ruszamy w drogę!
5.6 Wakacje

Matematyka

Liczby naturalne (395 pytania)
1.1 Dodawanie i odejmowanie w pamięci
1.2 Dzielenie w pamięci
1.3 Dzielenie z resztą
1.4 Dzielenie z resztą
1.5 Ile razy więcej, ile razy mniej
1.6 Kolejność działań
1.7 Kolejność wykonywania działań
1.8 Liczby rzymskie
1.9 Mnożenie w pamięci
1.10 Mnożenie z zaokrągleniem
1.11 O ile więcej, o ile mniej
1.12 Oś liczbowa
1.13 Potęgowanie
1.14 Skomplikowane mnożenie
1.15 System dziesiątkowy
1.16 System rzymski
1.17 Tabliczka mnożenia
1.18 Wygodne sposoby liczenia
1.19 Zegar i kalendarz

Działania pisemne (120 pytania)
2.1 Dodawanie pisemne
2.2 Dzielenie pisemne
2.3 Mnożenie pisemne
2.4 Odejmowanie pisemne

Własności liczb naturalnych (91 pytania)
3.1 Cechy podzielności I
3.2 Cechy podzielności II
3.3 Podzielność przez 3 i 9
3.4 Wielokrotności i dzielniki

Ułamki zwykłe (150 pytania)
4.1 Dodawanie i odejmowanie ułamków
4.2 Mnożenie ułamków zwykłych
4.3 Porównywanie ułamków zwykłych
4.4 Skracanie i rozszerzanie ułamków zwykłych
4.5 Ułamek jako wynik dzielenia

Ułamki dziesiętne (151 pytania)
5.1 Dodawanie i odejmowanie
5.2 Jednostki długości
5.3 Jednostki długości i jednostki masy
5.4 Porównywanie ułamków dziesiętnych
5.5 Ułamki dziesiętne
5.6 Wyrażenia dwumianowe

Figury geometryczne (270 pytania)
6.1 Kąty
6.2 Koła i okręgi
6.3 Pole prostokąta i kwadratu
6.4 Prostopadłe i równoległe
6.5 Prostopadłościan
6.6 Punkty, proste, półproste i odcinki
6.7 Skala
6.8 Sześcian
6.9 Wielokąty i ich obwody

Język polski

Ortografia (330 pytania)
1.1 Nie - razem czy osobno
1.2 Utrata dźwięczności spółgłosek
1.3 Wielką czy małą literą
1.4 „ą" czy „o", „ę" czy „e"
1.5 „ę” czy „em”?
1.6 „h" czy „ch"
1.7 „ó" czy „u"
1.8 „ó" niewymienne czy „u"
1.9 „si" czy „ś" i inne zmiękczenia
1.10 „ż" czy „rz"
1.11 „ż" niewymienne czy „rz" niewymienne

Gramatyka (240 pytania)
2.1 Alfabet, litery, głoski i sylaby
2.2 Czasownik
2.3 Odmiana rzeczownika i przymiotnika
2.4 Orzeczenie i podmiot
2.5 Przysłówek
2.6 Rzeczownik
2.7 Zdania pojedyncze i złożone
2.8 Zdania rozwinięte i nierozwinięte

Interpunkcja (149 pytania)
3.1 Inne znaki interpunkcyjne
3.2 Interpunkcja w zdaniu złożonym
3.3 Kropka, wykrzyknik czy znak zapytania
3.4 Przecinek
3.5 Przecinki, spójniki i zaimki

Nauka o języku (90 pytania)
4.1 Frazeologia I
4.2 Słownictwo oficjalne i nieoficjalne
4.3 Wyrazy bliskoznaczne

Nauka o literaturze (90 pytania)
5.1 Autorzy i ich dzieła
5.2 Epika
5.3 Gatunki literackie

Czytanie ze zrozumieniem (60 pytania)
6.1 Liryka i inne teksty literackie
6.2 Teksty popularnonaukowe, publicystyczne, informacyjne i inne

Sztuka pisania (149 pytania)
7.1 Notatka
7.2 Opis
7.3 Opowiadanie
7.4 Plan wydarzeń
7.5 Zaproszenia i ogłoszenia

Inne teksty kultury (60 pytania)
8.1 Film, teatr i sztuki plastyczne
8.2 Telewizja i prasa

Lektury (280 pytania)
9.1 Mitologia grecka
9.2 „Akademia pana Kleksa" Jan Brzechwa
9.3 „Ania z Zielonego Wzgórza”
9.4 „Chłopcy z Placu Broni”
9.5 „Dynastia Miziołków” Joanna Olech
9.6 „Hobbit, czyli tam i z powrotem”
9.7 „Mikołajek i inne chłopaki”
9.8 „Opowieści z Narnii" C.S. Lewis
9.9 „Pinokio" Carlo Collodi
9.10 „Przygody Tomka Sawyera” Mark Twain
9.11 „Sposób na Alcybiadesa”
9.12 „Tajemniczy ogród”
9.13 „Tomek w Krainie Kangurów”
9.14 „W 80 dni dookoła świata”

Lektury (97 pytania)
10.1 Biblia
10.2 „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”
10.3 „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” Janusz Christa
10.4 „Mazurek Dąbrowskiego” Józef Wybicki
10.5 „W pustyni i w puszczy” Henryk Sienkiewicz

Mały erudyta (120 pytania)
11.1 Poznaję nowe słowa 1
11.2 Poznaję nowe słowa 2
11.3 Poznaję nowe słowa 3
11.4 Poznaję nowe słowa 4

Język angielski

Słownictwo (450 pytania)
1.1 Adjectives
1.2 Animals
1.3 At school
1.4 Calendar
1.5 Chores
1.6 Christmas
1.7 Clothes
1.8 Daily routine
1.9 Easter
1.10 Feelings
1.11 Halloween
1.12 Jobs
1.13 Jobs (demo)
1.14 My home and furniture
1.15 Numbers II
1.16 Planet Earth

Gramatyka (298 pytania)
2.1 a/an, some/any
2.2 Adverbs of frequency
2.3 Can (skills)
2.4 Plural forms
2.5 Prepositions of place
2.6 Present Continuous I
2.7 Present Simple I
2.8 Present Simple II
2.9 Present simple III
2.10 There is/There are

Komunikacja (90 pytania)
3.1 Favourite food
3.2 Meet my family
3.3 What time is it?

Przyroda

Biologia (239 pytania)
1.1 Budowa roślin
1.2 Grzyby
1.3 Organizmy żyjące w wodzie
1.4 Rośliny i zwierzęta
1.5 Rośliny uprawne
1.6 Zmysły - poznawanie przyrody
1.7 Zwierzęta w najbliższym otoczeniu
1.8 Łańcuchy pokarmowe

Geografia (509 pytania)
2.1 Kierunki geograficzne
2.2 Lasy
2.3 Lasy w Polsce
2.4 Mapa
2.5 Mapa poziomicowa
2.6 Obieg wody w przyrodzie
2.7 Ochrona Środowiska
2.8 Pogoda
2.9 Pole i sad
2.10 Pory roku
2.11 Przyroda i jej składniki
2.12 Rzeki
2.13 Wędrówka Słońca nad widnokręgiem
2.14 Wody słodkie i słone
2.15 Wyżyna Lubelska
2.16 Wyżyna Śląska
2.17 Łąka

Fizyka (150 pytania)
3.1 Ciała stałe, ciecze, gazy
3.2 Mieszaniny substancji
3.3 Powietrze - doświadczenia
3.4 Przemiany substancji
3.5 Substancje

Bezpieczeństwo (60 pytania)
4.1 Bezpieczeństwo w domu i poza domem
4.2 Jak się uczyć?

Filmy (12 pytania)
5.1 Centrum Nauki Kopernik
5.2 Makaki japońskie
5.3 Niedźwiedź brunatny
5.4 Nosorożec indyjski
5.5 Ogród Botaniczny w Powsinie
5.6 Pawiany płaszczowe
5.7 Słoń indyjski
5.8 Tygrys syberyjski
5.9 Wielbłądy
5.10 Wydry karłowate
5.11 Zebra Grevy'ego
5.12 Żyrafy

Język niemiecki

Słownictwo (269 pytania)
1.1 Berufe
1.2 Die Wochentage und die Jahreszeiten
1.3 Essen und Trinken
1.4 Farben und Formen
1.5 Hobbys
1.6 Obst und Gemüse
1.7 Ostern
1.8 Weihnachten
1.9 Zahlen 1-20

Gramatyka (150 pytania)
2.1 Czasowniki regularne
2.2 haben & sein
2.3 Pytania
2.4 Rodzajnik określony i nieokreślony
2.5 Zdanie oznajmujące

Komunikacja (120 pytania)
3.1 Begrüβung und Vorstellung
3.2 Ich gehe einkaufen
3.3 Was machst du in der Freizeit?
3.4 Wir essen gesund

Historia i społeczeństwo

Wprowadzenie (90 pytania)
1.1 Historia i jej rola
1.2 Historia i jej rola (czas)
1.3 Historia i jej rola (mapy)

Ja i moje otoczenie (120 pytania)
2.1 Mała i duża ojczyzna
2.2 Moja Ojczyzna
2.3 Polska w Europie
2.4 Prawa dziecka

Z najdawniejszych dziejów (120 pytania)
3.1 Bliski Wschód w starożytności
3.2 Mezopotamia
3.3 Od kamienia do metalu
3.4 Pierwsze cywilizacje

Starożytna Grecja (90 pytania)
4.1 Starożytna Grecja I
4.2 Starożytna Grecja II
4.3 Starożytna Grecja III

Starożytny Rzym (120 pytania)
5.1 Starożytny Rzym - upadek
5.2 Starożytny Rzym II
5.3 Starożytny Rzym III
5.4 Sztuka Wojenna

Polska Piastów (119 pytania)
6.1 Henryk Brodaty
6.2 Król Kazimierz Wielki
6.3 Mieszko I i chrzest Polski
6.4 Pierwszy król Polski

Filmy (1 pytania)
7.1 Stare Miasto w Warszawie

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe (148 pytania)
1.1 Edycja tekstów
1.2 Grafika i animacje
1.3 Komputerowe ABC
1.4 Obliczenia z komputerem
1.5 W sieci Internet

Programowanie (60 pytania)
2.1 Podstawy programowania
2.2 Scratch

Robotyka z Twoim Robotem (79 pytania)
3.1 Robotyka z Twoim Robotem

Muzyka

Elementy muzyki (30 pytania)
1.1 Elementy muzyki

Instrumenty (30 pytania)
2.1 Od instrumentu do orkiestry I

Wielcy muzycy (60 pytania)
3.1 Fryderyk Chopin
3.2 Wolfgang Amadeus Mozart

Zajęcia techniczne

Komunikacja (30 pytania)
1.1 ABC ruchu drogowego

Część techniczna (149 pytania)
2.1 BHP i ochrona środowiska
2.2 Materiały i tworzywa
2.3 Metale i sprzęty domowe
2.4 Papier, drzewo i drewno
2.5 Rysunek techniczny i produkcja

Plastyka

Plastyka (147 pytania)
1.1 Architektura I
1.2 Barwy i techniki w sztuce
1.3 Plastyczne ABC
1.4 Sztuka ludowa
1.5 Sztuka użytkowa

English

Fun (135 pytania)
1.1 Fun 1
1.2 Fun 2

Places (116 pytania)
2.1 Places 3
2.2 Places 4

Poems (111 pytania)
3.1 Poems 5
3.2 Poems 6

Time (125 pytania)
4.1 Time 7
4.2 Time 8

Sprawdź to!

Suzie Q i ognisty smok (52 pytania)
1.1 Suzie Q i ognisty smok

Wyjątkowe dni w roku (60 pytania)
2.1 Boże Narodzenie
2.2 Euro 2016
2.3 Misja olimpijska
2.4 Święta Bożego Narodzenia
2.5 Święta majowe
2.6 Wielkanoc

Nowości (1135 pytania)
3.1 Alfabet, litery, głoski i sylaby
3.2 Biblia
3.3 Boże Narodzenie
3.4 Budowa roślin
3.5 Film, teatr i sztuki plastyczne
3.6 Grzyby
3.7 Henryk Brodaty
3.8 Historia i jej rola (czas)
3.9 Historia i jej rola (mapy)
3.10 Inne znaki interpunkcyjne
3.11 Jak się uczyć?
3.12 Liryka i inne teksty literackie
3.13 Mała i duża ojczyzna
3.14 Mezopotamia
3.15 Nosorożec indyjski
3.16 Od kamienia do metalu
3.17 Polska w Europie
3.18 Powietrze - doświadczenia
3.19 Poznaję nowe słowa 1
3.20 Poznaję nowe słowa 2
3.21 Poznaję nowe słowa 3
3.22 Poznaję nowe słowa 4
3.23 Prawa dziecka
3.24 Robotyka z Twoim Robotem
3.25 Rośliny uprawne
3.26 Starożytna Grecja III
3.27 Święta Bożego Narodzenia
3.28 Słownictwo oficjalne i nieoficjalne
3.29 Teksty popularnonaukowe, publicystyczne, informacyjne i inne
3.30 Zaproszenia i ogłoszenia
3.31 „Dynastia Miziołków” Joanna Olech
3.32 „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”
3.33 „Hobbit, czyli tam i z powrotem”
3.34 „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” Janusz Christa
3.35 „Mazurek Dąbrowskiego” Józef Wybicki
3.36 „Mikołajek i inne chłopaki”
3.37 „Opowieści z Narnii" C.S. Lewis
3.38 „Przygody Tomka Sawyera” Mark Twain
3.39 „Sposób na Alcybiadesa”
3.40 „Tomek w Krainie Kangurów”
3.41 „W 80 dni dookoła świata”
3.42 „W pustyni i w puszczy” Henryk Sienkiewicz
3.43 Wolfgang Amadeus Mozart

Filmy (20 pytania)
4.1 Centrum Nauki Kopernik
4.2 Dzielenie z resztą
4.3 Jednostki długości
4.4 Kolejność wykonywania działań
4.5 Liczby rzymskie
4.6 Makaki japońskie
4.7 Mnożenie z zaokrągleniem
4.8 Niedźwiedź brunatny
4.9 Ogród Botaniczny w Powsinie
4.10 Pawiany płaszczowe
4.11 Podzielność przez 3 i 9
4.12 Skomplikowane mnożenie
4.13 Stare Miasto w Warszawie
4.14 Słoń indyjski
4.15 Tabliczka mnożenia
4.16 Tygrys syberyjski
4.17 Wielbłądy
4.18 Wydry karłowate
4.19 Zebra Grevy'ego
4.20 Żyrafy

Mistrzostwa awatarów (11 pytania)
5.1 Zwycięzcy konkursu Stwórz swojego awatara

W przygotowaniu:

W Squli nieustannie pracujemy nad nowym materiałem i każdego dnia dodajemy nowe zadania. Sprawdź, co niedługo pojawi się na naszej stronie!

Język polski

Gramatyka
1.1 Alfabet, litery, głoski i sylaby

Sztuka pisania
2.1 Zaproszenia i ogłoszenia

Lektury
3.1 „Opowieści z Narnii” C.S. Lewis
3.2 Mitologia grecka
3.3 „Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkien

Interpunkcja
4.1 Inne znaki interpunkcyjne

Inne teksty kultury
5.1 Film, teatr i sztuki plastyczne

Czytanie ze zrozumieniem
6.1 Liryka i inne teksty literackie

Historia i społeczeństwo

Wprowadzenie
1.1 Historia i jej rola (czas)
1.2 Historia i jej rola (mapy)

Ja i moje otoczenie
3.1 Polska w Europie
3.2 Polska i świat wokół mnie
3.3 Prawa dziecka

Z najdawniejszych dziejów
4.1 Bliski wschód w starożytności