Klasa 5 - 10770 zadań

Materiał dla klas 4–6 obejmuje wszystkie przedmioty szkolne oraz jest zgodny z nową podstawą programową MEN. Zadania są tworzone przez nauczycieli i specjalistów w dziedzinie edukacji.

Kup teraz Wypróbuj

Matematyka

Obliczaj na swoim poziomie
1.1 Dodawanie
1.2 Odejmowanie
1.3 Mnożenie
1.4 Dzielenie

Liczby i działania (152 pytania)
2.1 Działania pisemne I
2.2 Działania pisemne II
2.3 Kolejność działań
2.4 Kolejność wykonywania działań
2.5 Liczenie w pamięci II
2.6 Szacowanie wyników
2.7 Szacowanie wyników

Własności liczb naturalnych (60 pytania)
3.1 Liczby pierwsze i złożone
3.2 Wielokrotności i dzielniki

Ułamki zwykłe (299 pytania)
4.1 Dodawanie i odejmowanie
4.2 Działania na ułamkach I
4.3 Dzielenie przez ułamki
4.4 Dzielenie ułamków
4.5 Dzielenie ułamków I
4.6 Dzielenie ułamków II
4.7 Mnożenie ułamków
4.8 Porównywanie ułamków
4.9 Skracanie i rozszerzanie
4.10 Ułamek z liczby
4.11 Ułamki zwykłe i liczby mieszane
4.12 Ułamki zwykłe

Ułamki dziesiętne (362 pytania)
5.1 Diagramy procentowe
5.2 Dodawanie i odejmowanie
5.3 Działania na ułamkach
5.4 Dzielenie
5.5 Dzielenie przez 10, 100 i 1000
5.6 Jednostki długości
5.7 Mnożenie
5.8 Mnożenie przez 10, 100 i 1000
5.9 Obliczanie procentów
5.10 Procenty a ułamki
5.11 Procenty jako ułamki dziesiętne
5.12 Szacowanie wyników
5.13 Ułamki dziesiętne I
5.14 Ułamki na osi liczbowej
5.15 Zamiana jednostek długości i masy

Figury na płaszczyźnie (210 pytania)
6.1 Kąty II
6.2 Konstrukcje trójkątów
6.3 Miary kątów w równoległobokach
6.4 Miary kątów w trapezach
6.5 Miary kątów w trójkątach
6.6 Rodzaje trójkątów
6.7 Trapezy
6.8 Trójkąty i ich kąty

Pola Figur (150 pytania)
7.1 Pole prostokąta i kwadratu
7.2 Pole rombu
7.3 Pole równoległoboku
7.4 Pole trapezu
7.5 Pole trójkąta

Liczby całkowite (120 pytania)
8.1 Dodawanie
8.2 Liczby ujemne
8.3 Mnożenie i dzielenie
8.4 Odejmowanie

Graniastosłupy (211 pytania)
9.1 Graniastosłupy proste
9.2 Jednostki objętości
9.3 Objętość
9.4 Objętość i jej jednostki
9.5 Objętość prostopadłościanu
9.6 Pole powierzchni
9.7 Prostopadłościany i sześciany
9.8 Siatki graniastosłupów prostych

Język polski

Ortografia (328 pytania)
1.1 -bym, -byś, -by
1.2 nie- razem czy osobno? I
1.3 nie- razem czy osobno? II
1.4 nie- razem czy osobno? III
1.5 Pisownia „nie" z przysłówkami
1.6 Wielka i mała litera
1.7 Wyrazy z „ą”, „ę”, „em”, „en”, „on”, „om”
1.8 Zakończenia rzeczowników
1.9 „h" czy „ch"
1.10 „ó" czy „u"
1.11 „ż" czy „rz"

Gramatyka (478 pytania)
2.1 Akcent w języku polskim
2.2 Czasownik
2.3 Dopełnienie
2.4 Liczebnik
2.5 Koniugacja
2.6 Okolicznik
2.7 Partykuła i wykrzyknik
2.8 Podmiot i orzeczenie
2.9 Przydawka
2.10 Przyimek
2.11 Przymiotnik - odmiana i stopniowanie
2.12 Przysłówek
2.13 Rzeczownik i przymiotnik
2.14 Zaimek
2.15 Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie
2.16 Zdanie a równoważnik

Interpunkcja (149 pytania)
3.1 Inne znaki interpunkcyjne
3.2 Interpunkcja w dialogach
3.3 Kropka, wykrzyknik czy pytajnik?
3.4 Przecinki i spójniki I
3.5 Przecinki i spójniki II

Nauka o języku (89 pytania)
4.1 Frazeologia
4.2 Oficjalnie czy nie?
4.3 Synonimy, antonimy i wyrazy pokrewne

Nauka o literaturze (30 pytania)
5.1 Literatura

Czytanie ze zrozumieniem (180 pytania)
6.1 Dramat
6.2 Epika
6.3 Inne teksty literackie
6.4 Komiks
6.5 Liryka
6.6 Teksty popularnonaukowe, publicystyczne, informacyjne i inne

Sztuka pisania (150 pytania)
7.1 List oficjalny, życzenia i gratulacje
7.2 Notatka, sprawozdanie, recenzja i artykuł
7.3 Ogłoszenie
7.4 Opis obrazu i krajobrazu
7.5 Opowiadanie z dialogiem

Inne teksty kultury (120 pytania)
8.1 Film
8.2 Internet
8.3 Sztuki plastyczne
8.4 Teatr, telewizja i prasa

Lektury (533 pytania)
9.1 Biblia
9.2 Mitologia grecka
9.3 Mity greckie
9.4 Bajki Ignacego Krasickiego
9.5 Baśnie polskie i europejskie
9.6 „Katarynka"
9.7 „Pan Tadeusz” (obyczaje)
9.8 „Pan Tadeusz” (przyroda)
9.9 „Akademia pana Kleksa"
9.10 „Ania z Zielonego Wzgórza”
9.11 „Chłopcy z Placu Broni”
9.12 „Dynastia Miziołków”
9.13 „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”
9.14 „Hobbit, czyli tam i z powrotem”
9.15 „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”
9.16 Mazurek Dąbrowskiego
9.17 „Mikołajek i inne chłopaki”
9.18 „Opowieści z Narnii"
9.19 „Pinokio"
9.20 Fragmenty: „Pan Tadeusz", „Powrót taty” i „Pani Twardowska”
9.21 „Przygody Tomka Sawyera”
9.22 „Sposób na Alcybiadesa”
9.23 „Tajemniczy ogród”
9.24 „Tomek w Krainie Kangurów”
9.25 „W 80 dni dookoła świata”
9.26 „W pustyni i w puszczy”

Mały erudyta (210 pytania)
10.1 Poznaję nowe słowa 1
10.2 Poznaję nowe słowa 2
10.3 Poznaję nowe słowa 3
10.4 Poznaję nowe słowa 4
10.5 Poznaję nowe słowa 5
10.6 Poznaję nowe słowa 6
10.7 Poznaję nowe słowa 7

Historia i społeczeństwo

Średniowiecze (239 pytania)
1.1 Klasztory i zakonnicy
1.2 Państwo Karola Wielkiego
1.3 Pierwsi rolnicy
1.4 Rycerze i zamki
1.5 Średniowieczna wieś
1.6 Średniowieczne miasto
1.7 Styl romański i gotycki
1.8 Życie umysłowe w średniowieczu

Średniowieczna Polska (179 pytania)
2.1 Bolesław Chrobry
2.2 Jan Długosz
2.3 Mieszko I i jego państwo
2.4 Polska pierwszych Piastów
2.5 Rozbicie dzielnicowe
2.6 Zanim powstała Polska

Odrodzenie (90 pytania)
3.1 Reformacja
3.2 Renesans w Europie
3.3 Wielkie odkrycia geograficzne
3.4 Wielkie odkrycia geograficzne (demo)

Jagiellonowie (89 pytania)
4.1 Unia Polski z Litwą
4.2 Wojna z Krzyżakami
4.3 Życie dworskie na Wawelu

Rzeczpospolita szlachecka (148 pytania)
5.1 Gospodarstwo szlacheckie
5.2 Państwo wielu narodów
5.3 Rzeczpospolita Obojga Narodów
5.4 Szlachcic w sejmie i na wojnie
5.5 Złoty wiek Polski

Rzeczpospolita w XVII wieku (145 pytania)
6.1 Barok
6.2 Odsiecz wiedeńska
6.3 Potop szwedzki
6.4 Stulecie wojen
6.5 Walki z Kozakami

Filmy (1 pytania)
7.1 Stare Miasto w Warszawie

Pierwsze cywilizacje (120 pytania)
8.1 Bliski Wschód w starożytności
8.2 Mezopotamia
8.3 Od kamienia do metalu
8.4 Pierwsze cywilizacje

Starożytna Grecja (90 pytania)
9.1 Starożytna Grecja I
9.2 Starożytna Grecja II
9.3 Starożytna Grecja III

Starożytny Rzym (120 pytania)
10.1 Starożytny Rzym - upadek
10.2 Starożytny Rzym II
10.3 Starożytny Rzym III
10.4 Sztuka Wojenna

Polska pierwszych Piastów (119 pytania)
11.1 Henryk Brodaty
11.2 Król Kazimierz Wielki
11.3 Mieszko I i chrzest Polski
11.4 Pierwszy król Polski

Przyroda

Biologia (594 pytania)
1.1 Cykl życia człowieka
1.2 Odżywianie się człowieka
1.3 Organizmy lądowe
1.4 Płeć
1.5 Układ kostny i mięśnie
1.6 Układ krwionośny
1.7 Układ oddechowy
1.8 Układ pokarmowy
1.9 Wirusy i bakterie
1.10 Zanieczyszczenie środowiska
1.11 Zdrowie człowieka
1.12 Zdrowy styl życia
1.13 Rośliny uprawne
1.14 Budowa roślin
1.15 Grzyby
1.16 Zmysły - poznawanie przyrody
1.17 Zwierzęta w najbliższym otoczeniu
1.18 Rośliny i zwierzęta
1.19 Grzyby jadalne i trujące
1.20 Budowa roślin II

Geografia (1076 pytania)
2.1 Gdańsk
2.2 Gleby
2.3 Góry I
2.4 Góry II
2.5 Jura Krakowska
2.6 Kraków
2.7 Morze Bałtyckie
2.8 Niziny w Polsce
2.9 Ochrona przyrody
2.10 Parki narodowe
2.11 Podział administracyjny Polski
2.12 Pojezierza
2.13 Polska w Europie
2.14 Sąsiedzi Polski
2.15 Skala, plan, mapa
2.16 Skały
2.17 Tatry
2.18 Ukształtowanie powierzchni
2.19 Warszawa
2.20 Woda
2.21 Wody powierzchniowe w Polsce
2.22 Zjednoczona Europa
2.23 Wilgotny las równikowy
2.24 Strefy krajobrazowe
2.25 Pustynie
2.26 Pustynie II
2.27 Tundra
2.28 Oceany
2.29 Sawanna
2.30 Stepy
2.31 Globus
2.32 Krajobraz śródziemnomorski
2.33 Mapa
2.34 Kierunki geograficzne
2.35 Wyżyna Śląska
2.36 Wyżyna Lubelska

Bezpieczeństwo (60 pytania)
3.1 Co zagraża zdrowiu?
3.2 Pierwsza pomoc

Filmy (12 pytania)
4.1 Centrum Nauki Kopernik
4.2 Makaki japońskie
4.3 Niedźwiedź brunatny
4.4 Nosorożec indyjski
4.5 Ogród Botaniczny w Powsinie
4.6 Pawiany płaszczowe
4.7 Słoń indyjski
4.8 Tygrys syberyjski
4.9 Wielbłądy
4.10 Wydry karłowate
4.11 Zebra Grevy'ego
4.12 Żyrafy

English

Energy (134 pytania)
1.1 Energy 10
1.2 Energy 9

Music (117 pytania)
2.1 Music 11
2.2 Music 12

Inventions (111 pytania)
3.1 Inventions 13
3.2 Inventions 14

Plants (107 pytania)
4.1 Plants 15
4.2 Plants 16

Explore (108 pytania)
5.1 Explore 17
5.2 Explore 18

Język niemiecki

Słownictwo (258 pytania)
1.1 Geburtstag
1.2 In der Schule
1.3 Körperteile
1.4 Persoenlichkeitbeschreibung
1.5 Weihnachten
1.6 Wetter
1.7 Wildtiere
1.8 Zeit
1.9 Zu Hause

Gramatyka (149 pytania)
2.1 Czasowniki zwrotne
2.2 Liczebniki porządkowe
2.3 Rodzajnik nieokreślony
2.4 Zaimki dzierżawcze
2.5 Zdania złożone

Komunikacja (89 pytania)
3.1 Party
3.2 Tagesablauf
3.3 Wegbeschreibung

Wakacyjne rozmówki (159 pytania)
4.1 Co wiesz o Niemczech?
4.2 Idziemy do zoo!
4.3 Kim jesteś?
4.4 Miłej podróży!
4.5 Ruszamy w drogę!
4.6 Wakacje

Języki obce

Język francuski (160 pytania)
1.1 Co wiesz o Francji?
1.2 Idziemy do zoo!
1.3 Kim jesteś?
1.4 Miłej podróży!
1.5 Ruszamy w drogę!
1.6 Wakacje

Język włoski (160 pytania)
2.1 Co wiesz o Włoszech?
2.2 Idziemy do zoo!
2.3 Kim jesteś?
2.4 Miłej podróży!
2.5 Ruszamy w drogę!
2.6 Wakacje

Język hiszpański (160 pytania)
3.1 Co wiesz o Hiszpanii?
3.2 Idziemy do zoo!
3.3 Kim jesteś?
3.4 Miłej podróży!
3.5 Ruszamy w drogę!
3.6 Wakacje

Muzyka

Instrumenty (28 pytania)
1.1 Od instrumentu do orkiestry II

Style i gatunki w muzyce (51 pytania)
2.1 Muzyka wokół nas I
2.2 Od pieśni do musicalu I

Wielcy muzycy (41 pytania)
3.1 Jan Sebastian Bach
3.2 Stanisław Moniuszko

Polska (29 pytania)
4.1 Polskie tańce narodowe

Plastyka

Plastyka (150 pytania)
1.1 Architektura II
1.2 Gama barwna
1.3 Kompozycja
1.4 Malarstwo
1.5 Rysunek

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe (148 pytania)
1.1 Edycja tekstów
1.2 Grafika i animacje
1.3 Komputerowe ABC
1.4 Obliczenia z komputerem
1.5 W sieci Internet

Programowanie (60 pytania)
2.1 Podstawy programowania
2.2 Scratch

Robotyka z Twoim Robotem (84 pytania)
3.1 Robotyka z Twoim Robotem 1
3.2 Robotyka z Twoim Robotem 2

Zajęcia techniczne

Komunikacja (30 pytania)
1.1 ABC ruchu drogowego

Część techniczna (149 pytania)
2.1 BHP i ochrona środowiska
2.2 Materiały i tworzywa
2.3 Metale i sprzęty domowe
2.4 Papier, drzewo i drewno
2.5 Rysunek techniczny i produkcja

Kompetencje XXI wieku

Współpraca (33 pytania)
1.1 Współpraca

Zbieranie informacji (32 pytania)
2.1 Zbieranie informacji

Prezentacja (33 pytania)
3.1 Prezentacja

Prezentacja książki (33 pytania)
4.1 Prezentacja książki

Jestem online (33 pytania)
5.1 Jestem online

Praca semestralna (33 pytania)
6.1 Jak napisać pracę semestralną?

Twórcze myślenie (33 pytania)
7.1 Twórcze myślenie

Krytyczne spojrzenie (33 pytania)
8.1 Krytyczne spojrzenie

Opinia (33 pytania)
9.1 Jaka jest Twoja opinia?

W przygotowaniu:

W Squli nieustannie pracujemy nad nowym materiałem i każdego dnia dodajemy nowe zadania. Sprawdź, co niedługo pojawi się na naszej stronie!

Język polski

Lektury
1.1 Baśnie polskie i europejskie
1.2 Podania i legendy polskie
1.3 „Pan Tadeusz” (przyroda)
1.4 „Pan Tadeusz” (obyczaje)

Gramatyka
2.1 Deklinacja
2.2 Koniugacja

Muzyka

Historia muzyki
1.1 Folklor
1.2 Muzyka świata

Kompetencje XXI wieku

Kompetencje XXI wieku
1.1 Prezentacja
1.2 Prezentacja książki
1.3 Zbieranie informacji
1.4 Bycie online
1.5 Współpraca
1.6 Myślenie twórcze
1.7 Krytyczne spojrzenie
1.8 Jaka jest Twoja opinia?
1.9 Jak napisać pracę semestralną?