Klasa 5 - 9767 zadań

Materiał dla klas 4–6 obejmuje wszystkie przedmioty szkolne oraz jest zgodny z nową podstawą programową MEN. Zadania są tworzone przez nauczycieli i specjalistów w dziedzinie edukacji.

Kup teraz Wypróbuj

Matematyka

Liczby i działania (152 pytania)
1.1 Działania pisemne I
1.2 Działania pisemne II
1.3 Kolejność działań
1.4 Liczenie w pamięci II
1.5 Szacowanie wyników
1.6 Kolejność wykonywania działań
1.7 Szacowanie wyników

Własności liczb naturalnych (63 pytania)
2.1 Liczby pierwsze i złożone / Mistrzostwa awatarów
2.2 Wielokrotności i dzielniki

Ułamki zwykłe (269 pytania)
3.1 Dodawanie i odejmowanie
3.2 Działania na ułamkach I
3.3 Dzielenie ułamków I
3.4 Dzielenie ułamków II
3.5 Mnożenie ułamków
3.6 Porównywanie ułamków
3.7 Skracanie i rozszerzanie
3.8 Ułamek z liczby
3.9 Ułamki zwykłe i liczby mieszane
3.10 Dzielenie przez ułamki
3.11 Dzielenie ułamków

Ułamki dziesiętne (362 pytania)
4.1 Diagramy procentowe
4.2 Dodawanie i odejmowanie
4.3 Działania na ułamkach
4.4 Dzielenie
4.5 Dzielenie przez 10, 100 i 1000
4.6 Mnożenie
4.7 Mnożenie przez 10, 100 i 1000
4.8 Procenty a ułamki
4.9 Szacowanie wyników
4.10 Ułamki dziesiętne I
4.11 Ułamki na osi liczbowej
4.12 Zamiana jednostek długości i masy
4.13 Jednostki długości
4.14 Obliczanie procentów
4.15 Procenty jako ułamki dziesiętne

Figury na płaszczyźnie (211 pytania)
5.1 Kąty II
5.2 Konstrukcje trójkątów
5.3 Miary kątów w równoległobokach
5.4 Miary kątów w trapezach
5.5 Miary kątów w trójkątach
5.6 Rodzaje trójkątów
5.7 Trapezy
5.8 Trójkąty i ich kąty

Pola Figur (150 pytania)
6.1 Pole prostokąta i kwadratu
6.2 Pole rombu
6.3 Pole równoległoboku
6.4 Pole trapezu
6.5 Pole trójkąta

Liczby całkowite (120 pytania)
7.1 Dodawanie
7.2 Liczby ujemne
7.3 Mnożenie i dzielenie
7.4 Odejmowanie

Graniastosłupy (211 pytania)
8.1 Graniastosłupy proste
8.2 Objętość
8.3 Objętość prostopadłościanu
8.4 Pole powierzchni
8.5 Prostopadłościany i sześciany
8.6 Siatki graniastosłupów prostych
8.7 Objętość i jej jednostki
8.8 Jednostki objętości

Język polski

Ortografia (328 pytania)
1.1 -bym, -byś, -by
1.2 nie- razem czy osobno? I
1.3 nie- razem czy osobno? II
1.4 nie- razem czy osobno? III
1.5 „ó" czy „u"
1.6 Wielka i mała litera
1.7 „ż" czy „rz"
1.8 Zakończenia rzeczowników
1.9 „h" czy „ch"
1.10 Pisownia „nie" z przysłówkami
1.11 Pisownia wyrazów z „ą”, „ę”, „em”, „en”, „on”, „om”

Gramatyka (448 pytania)
2.1 Czasownik
2.2 Dopełnienie
2.3 Liczebnik
2.4 Podmiot i orzeczenie
2.5 Przydawka
2.6 Przyimek
2.7 Przymiotnik - odmiana i stopniowanie
2.8 Przysłówek
2.9 Rzeczownik i przymiotnik
2.10 Zaimek
2.11 Zdanie a równoważnik
2.12 Okolicznik
2.13 Akcent w języku polskim
2.14 Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie
2.15 Partykuła i wykrzyknik

Interpunkcja (152 pytania)
3.1 Interpunkcja w dialogach
3.2 Przecinki i spójniki I
3.3 Przecinki i spójniki II
3.4 Inne znaki interpunkcyjne
3.5 Kropka, wykrzyknik czy pytajnik? / Mistrzostwa awatarów

Nauka o języku (89 pytania)
4.1 Frazeologia
4.2 Oficjalnie czy nie?
4.3 Synonimy i antonimy I; wyrazy pokrewne

Nauka o literaturze (30 pytania)
5.1 Literatura

Czytanie ze zrozumieniem (180 pytania)
6.1 Epika
6.2 Liryka
6.3 Teksty popularnonaukowe, publicystyczne, informacyjne i inne
6.4 Komiks
6.5 Inne teksty literackie
6.6 Dramat

Sztuka pisania (150 pytania)
7.1 Ogłoszenie
7.2 Opis obrazu i krajobrazu
7.3 Opowiadanie z dialogiem
7.4 List oficjalny, życzenia i gratulacje
7.5 Notatka, sprawozdanie, recenzja i artykuł

Inne teksty kultury (120 pytania)
8.1 Film
8.2 Teatr, telewizja i prasa
8.3 Sztuki plastyczne
8.4 Internet

Lektury (329 pytania)
9.1 „Tajemniczy ogród" Frances Hodgson Burnett
9.2 „Pinokio" Carlo Collodi
9.3 „Ania z Zielonego Wzgórza" Lucy Maud Montgomery
9.4 „Akademia pana Kleksa" Jan Brzechwa
9.5 „Chłopcy z Placu Broni" Ferenc Molnár
9.6 „Opowieści z Narnii" C.S. Lewis
9.7 Mitologia grecka
9.8 „Sposób na Alcybiadesa" Edmund Niziurski
9.9 „Hobbit, czyli tam i z powrotem" J.R.R. Tolkien
9.10 „Dynastia Miziołków” Joanna Olech
9.11 „Mikołajek i inne chłopaki" René Goscinny
9.12 „Tomek w Krainie Kangurów" Alfred Szklarski
9.13 „W osiemdziesiąt dni dookoła świata" Juliusz Verne
9.14 „Przygody Tomka Sawyera” Mark Twain
9.15 „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” Janusz Christa
9.16 „W pustyni i w puszczy” Henryk Sienkiewicz
9.17 „Mazurek Dąbrowskiego” Józef Wybicki

Mały erudyta (120 pytania)
10.1 Poznaję nowe słowa 1
10.2 Poznaję nowe słowa 2
10.3 Poznaję nowe słowa 3
10.4 Poznaję nowe słowa 4

Język angielski

Słownictwo (390 pytania)
1.1 Body parts
1.2 First Aid
1.3 Food & drinks
1.4 Free-time activities
1.5 Halloween
1.6 Looks
1.7 Numbers 100-1000
1.8 Rural and urban area
1.9 Sports
1.10 Thanksgiving
1.11 The Arts
1.12 Travel
1.13 Weather

Gramatyka (330 pytania)
2.1 Can & could
2.2 Comparatives & superlatives
2.3 Countable & uncountable
2.4 Future Simple I
2.5 How much? How many?
2.6 Must & have to
2.7 Past Simple II
2.8 Past Simple III
2.9 Past Simple IV
2.10 Present Tenses I
2.11 There was/ There were

Komunikacja (150 pytania)
3.1 Asking for directions
3.2 Describing a person
3.3 Expressing opinions
3.4 Orders and bans
3.5 Talking about weather

Przyroda

Biologia (359 pytania)
1.1 Cykl życia człowieka
1.2 Odżywianie się człowieka / Mistrzostwa awatarów
1.3 Płeć
1.4 Układ kostny i mięśnie
1.5 Układ krwionośny
1.6 Układ pokarmowy
1.7 Zdrowie człowieka
1.8 Układ oddechowy
1.9 Zdrowy styl życia
1.10 Wirusy i bakterie
1.11 Zanieczyszczenie środowiska
1.12 Organizmy lądowe

Geografia (658 pytania)
2.1 Gdańsk
2.2 Gleby
2.3 Góry I
2.4 Góry II
2.5 Jura Krakowska
2.6 Kraków
2.7 Morze Bałtyckie
2.8 Niziny w Polsce
2.9 Ochrona przyrody
2.10 Parki narodowe
2.11 Podział administracyjny Polski
2.12 Pojezierza
2.13 Polska w Europie
2.14 Sąsiedzi Polski
2.15 Skala, plan, mapa
2.16 Skały
2.17 Tatry
2.18 Ukształtowanie powierzchni
2.19 Warszawa
2.20 Wody powierzchniowe w Polsce
2.21 Zjednoczona Europa
2.22 Woda

Bezpieczeństwo (60 pytania)
3.1 Zachowania i sytuacje zagrażające zdrowiu
3.2 Pierwsza pomoc

Filmy (12 pytania)
4.1 Ogród Botaniczny w Powsinie
4.2 Centrum Nauki Kopernik
4.3 Żyrafy
4.4 Wielbłądy
4.5 Niedźwiedź brunatny
4.6 Zebra Grevy'ego
4.7 Wydry karłowate
4.8 Słoń indyjski
4.9 Pawiany płaszczowe
4.10 Nosorożec indyjski
4.11 Makaki japońskie
4.12 Tygrys syberyjski

Język niemiecki

Słownictwo (258 pytania)
1.1 Geburtstag
1.2 In der Schule
1.3 Körperteile
1.4 Persoenlichkeitbeschreibung
1.5 Weihnachten
1.6 Wetter
1.7 Wildtiere
1.8 Zeit
1.9 Zu Hause

Gramatyka (149 pytania)
2.1 Czasowniki zwrotne
2.2 Liczebniki porządkowe
2.3 Rodzajnik nieokreślony
2.4 Zaimki dzierżawcze
2.5 Zdania złożone

Komunikacja (89 pytania)
3.1 Party
3.2 Tagesablauf
3.3 Wegbeschreibung

Historia i społeczeństwo

Średniowiecze (210 pytania)
1.1 Klasztory i zakonnicy
1.2 Rycerze i zamki
1.3 Średniowieczne miasto
1.4 Średniowieczna wieś
1.5 Państwo Karola Wielkiego
1.6 Życie umysłowe w średniowieczu
1.7 Pierwsi rolnicy

Średniowieczna Polska (179 pytania)
2.1 Bolesław Chrobry
2.2 Zanim powstała Polska
2.3 Rozbicie dzielnicowe
2.4 Mieszko I i jego państwo
2.5 Polska pierwszych Piastów
2.6 Jan Długosz

Odrodzenie (90 pytania)
3.1 Renesans w Europie
3.2 Wielkie odkrycia geograficzne
3.3 Wielkie odkrycia geograficzne (demo)
3.4 Reformacja

Jagiellonowie (89 pytania)
4.1 Unia Polski z Litwą
4.2 Życie dworskie na Wawelu
4.3 Wojna z Krzyżakami

Rzeczpospolita szlachecka (148 pytania)
5.1 Rzeczpospolita Obojga Narodów
5.2 Szlachcic w sejmie i na wojnie
5.3 Złoty wiek Polski
5.4 Gospodarstwo szlacheckie
5.5 Państwo wielu narodów

Rzeczpospolita w XVII wieku (145 pytania)
6.1 Odsiecz wiedeńska
6.2 Potop szwedzki
6.3 Stulecie wojen
6.4 Barok
6.5 Walki z Kozakami

Filmy (1 pytania)
7.1 Stare Miasto w Warszawie

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe (148 pytania)
1.1 Edycja tekstów
1.2 Grafika i animacje
1.3 Komputerowe ABC
1.4 Obliczenia z komputerem
1.5 W sieci Internet

Programowanie (60 pytania)
2.1 Scratch
2.2 Podstawy programowania

Robotyka z Twoim Robotem (79 pytania)
3.1 Robotyka z Twoim Robotem

Muzyka

Instrumenty (30 pytania)
1.1 Od instrumentu do orkiestry II

Style i gatunki w muzyce (57 pytania)
2.1 Muzyka wokół nas I
2.2 Od pieśni do musicalu I

Wielcy muzycy (30 pytania)
3.1 Jan Sebastian Bach

Polska (29 pytania)
4.1 Polskie tańce narodowe

Zajęcia techniczne

Komunikacja (30 pytania)
1.1 ABC ruchu drogowego

Część techniczna (149 pytania)
2.1 BHP i ochrona środowiska
2.2 Materiały i tworzywa
2.3 Metale i sprzęty domowe
2.4 Papier, drzewo i drewno
2.5 Rysunek techniczny i produkcja

Plastyka

Plastyka (150 pytania)
1.1 Architektura II
1.2 Gama barwna
1.3 Kompozycja
1.4 Malarstwo
1.5 Rysunek

Sprawdź to!

Wyjątkowe dni w roku (60 pytania)
1.1 Święta Bożego Narodzenia
1.2 Wielkanoc
1.3 Święta majowe
1.4 Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016
1.5 Misja olimpijska
1.6 Boże Narodzenie

Nowości (1539 pytania)
2.1 Gospodarstwo szlacheckie
2.2 Pisownia wyrazów z „ą”, „ę”, „em”, „en”, „on”, „om”
2.3 Objętość i jej jednostki
2.4 „Hobbit, czyli tam i z powrotem" J.R.R. Tolkien
2.5 „Opowieści z Narnii" C.S. Lewis
2.6 Zjednoczona Europa
2.7 Inne znaki interpunkcyjne
2.8 „Sposób na Alcybiadesa" Edmund Niziurski
2.9 Akcent w języku polskim
2.10 Teatr, telewizja i prasa
2.11 „Dynastia Miziołków” Joanna Olech
2.12 Liryka
2.13 Robotyka z Twoim Robotem
2.14 „Przygody Tomka Sawyera” Mark Twain
2.15 Państwo Karola Wielkiego
2.16 Rozbicie dzielnicowe
2.17 Mieszko I i jego państwo
2.18 Zdrowy styl życia
2.19 Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie
2.20 Sztuki plastyczne
2.21 List oficjalny, życzenia i gratulacje
2.22 Notatka, sprawozdanie, recenzja i artykuł
2.23 Wirusy i bakterie
2.24 Teksty popularnonaukowe, publicystyczne, informacyjne i inne
2.25 „W osiemdziesiąt dni dookoła świata" Juliusz Verne
2.26 „Mikołajek i inne chłopaki" René Goscinny
2.27 „Tomek w Krainie Kangurów" Alfred Szklarski
2.28 Życie umysłowe w średniowieczu
2.29 Państwo wielu narodów
2.30 Święta Bożego Narodzenia
2.31 Partykuła i wykrzyknik
2.32 Woda
2.33 Pierwsza pomoc
2.34 Boże Narodzenie
2.35 Zanieczyszczenie środowiska
2.36 Internet
2.37 Organizmy lądowe
2.38 Zachowania i sytuacje zagrażające zdrowiu
2.39 Życie dworskie na Wawelu
2.40 Inne teksty literackie
2.41 Dramat
2.42 Pierwsi rolnicy
2.43 Walki z Kozakami
2.44 Komiks
2.45 Kropka, wykrzyknik czy pytajnik? / Mistrzostwa awatarów
2.46 Poznaję nowe słowa 1
2.47 Poznaję nowe słowa 2
2.48 Poznaję nowe słowa 3
2.49 Poznaję nowe słowa 4
2.50 Polska pierwszych Piastów
2.51 Wojna z Krzyżakami
2.52 Jan Długosz
2.53 Nosorożec indyjski
2.54 „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” Janusz Christa
2.55 „W pustyni i w puszczy” Henryk Sienkiewicz
2.56 „Mazurek Dąbrowskiego” Józef Wybicki

Filmy (20 pytania)
3.1 Kolejność wykonywania działań
3.2 Jednostki długości
3.3 Jednostki objętości
3.4 Dzielenie przez ułamki
3.5 Dzielenie ułamków
3.6 Obliczanie procentów
3.7 Procenty jako ułamki dziesiętne
3.8 Szacowanie wyników
3.9 Trójkąty i ich kąty
3.10 Ogród Botaniczny w Powsinie
3.11 Centrum Nauki Kopernik
3.12 Żyrafy
3.13 Wielbłądy
3.14 Niedźwiedź brunatny
3.15 Zebra Grevy'ego
3.16 Wydry karłowate
3.17 Słoń indyjski
3.18 Pawiany płaszczowe
3.19 Makaki japońskie
3.20 Tygrys syberyjski
3.21 Stare Miasto w Warszawie

Mistrzostwa awatarów (8 pytania)
4.1 Mistrzostwa awatarów

English

Energy (134 pytania)
1.1 Energy 10
1.2 Energy 9

Music (117 pytania)
2.1 Music 11
2.2 Music 12

Inventions (111 pytania)
3.1 Inventions 13
3.2 Inventions 14

Plants (107 pytania)
4.1 Plants 16
4.2 Plants 15

Explore (108 pytania)
5.1 Explore 17
5.2 Explore 18

W przygotowaniu:

W Squli nieustannie pracujemy nad nowym materiałem i każdego dnia dodajemy nowe zadania. Sprawdź, co niedługo pojawi się na naszej stronie!

Język polski

Gramatyka
1.1 Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

Interpunkcja
2.1 Kropka, wykrzyknik czy pytajnik?

Lektury
3.1 „Przygody Tomka Sawyera” Mark Twain
3.2 „Mikołajek i inne chłopaki” René Goscinny
3.3 „Tomek w krainie kangurów” Alfred Szklarski
3.4 „W osiemdziesiąt dni dookoła świata” Julisz Verne

Inne teksty kultury
4.1 Sztuki plastyczne
4.2 Internet

Czytanie ze zrozumieniem
5.1 Liryka
5.2 Teksty popularnonaukowe, publicystyczne, informacyjne i reklamowe

Sztuka pisania
6.1 Notatka, sprawozdanie, recenzja i artykuł
6.2 List oficjalny, życzenia i gratulacje

Historia i społeczeństwo

Rzeczpospolita szlachecka
1.1 Gospodarstwo szlacheckie
1.2 Państwo wielu narodów

Średniowiecze
2.1 Państwo Karola Wielkiego
2.2 Życie umysłowe w średniowieczu
2.3 Pierwsi rolnicy

Średniowieczna Polska
3.1 Rozbicie dzielnicowe
3.2 Mieszko I i jego państwo
3.3 Polska pierwszych Piastów
3.4 Jan Długosz

Jagiellonowie
4.1 Wojna z Krzyżakami

Rzeczpospolita XVII wieku
4.1 Walki z Kozakami

Przyroda

Biologia
1.1 Zdrowy styl życia
1.2 Wirusy i bakterie