Klasa 5 - 10882 zadań

Materiał dla klas 4–6 obejmuje wszystkie przedmioty szkolne oraz jest zgodny z nową podstawą programową MEN. Zadania są tworzone przez nauczycieli i specjalistów w dziedzinie edukacji.

Kup teraz Wypróbuj

Wakacje z językami

Język francuski (160 pytania)
1.1 Co wiesz o Francji?
1.2 Idziemy do zoo!
1.3 Kim jesteś?
1.4 Miłej podróży!
1.5 Ruszamy w drogę!
1.6 Wakacje

Język angielski (160 pytania)
2.1 Co wiesz o Wielkiej Brytanii?
2.2 Idziemy do zoo!
2.3 Kim jesteś?
2.4 Miłej podróży!
2.5 Ruszamy w drogę!
2.6 Wakacje

Język niemiecki (159 pytania)
3.1 Co wiesz o Niemczech?
3.2 Idziemy do zoo!
3.3 Kim jesteś?
3.4 Miłej podróży!
3.5 Ruszamy w drogę!
3.6 Wakacje

Język włoski (160 pytania)
4.1 Co wiesz o Włoszech?
4.2 Idziemy do zoo!
4.3 Kim jesteś?
4.4 Miłej podróży!
4.5 Ruszamy w drogę!
4.6 Wakacje

Język hiszpański (160 pytania)
5.1 Co wiesz o Hiszpanii?
5.2 Idziemy do zoo!
5.3 Kim jesteś?
5.4 Miłej podróży!
5.5 Ruszamy w drogę!
5.6 Wakacje

Matematyka

Liczby i działania (152 pytania)
1.1 Działania pisemne I
1.2 Działania pisemne II
1.3 Kolejność działań
1.4 Kolejność wykonywania działań
1.5 Liczenie w pamięci II
1.6 Szacowanie wyników
1.7 Szacowanie wyników

Własności liczb naturalnych (60 pytania)
2.1 Liczby pierwsze i złożone
2.2 Wielokrotności i dzielniki

Ułamki zwykłe (299 pytania)
3.1 Dodawanie i odejmowanie
3.2 Działania na ułamkach I
3.3 Dzielenie przez ułamki
3.4 Dzielenie ułamków
3.5 Dzielenie ułamków I
3.6 Dzielenie ułamków II
3.7 Mnożenie ułamków
3.8 Porównywanie ułamków
3.9 Skracanie i rozszerzanie
3.10 Ułamek z liczby
3.11 Ułamki zwykłe i liczby mieszane
3.12 Ułamki zwykłe

Ułamki dziesiętne (362 pytania)
4.1 Diagramy procentowe
4.2 Dodawanie i odejmowanie
4.3 Działania na ułamkach
4.4 Dzielenie
4.5 Dzielenie przez 10, 100 i 1000
4.6 Jednostki długości
4.7 Mnożenie
4.8 Mnożenie przez 10, 100 i 1000
4.9 Obliczanie procentów
4.10 Procenty a ułamki
4.11 Procenty jako ułamki dziesiętne
4.12 Szacowanie wyników
4.13 Ułamki dziesiętne I
4.14 Ułamki na osi liczbowej
4.15 Zamiana jednostek długości i masy

Figury na płaszczyźnie (211 pytania)
5.1 Kąty II
5.2 Konstrukcje trójkątów
5.3 Miary kątów w równoległobokach
5.4 Miary kątów w trapezach
5.5 Miary kątów w trójkątach
5.6 Rodzaje trójkątów
5.7 Trapezy
5.8 Trójkąty i ich kąty

Pola Figur (150 pytania)
6.1 Pole prostokąta i kwadratu
6.2 Pole rombu
6.3 Pole równoległoboku
6.4 Pole trapezu
6.5 Pole trójkąta

Liczby całkowite (120 pytania)
7.1 Dodawanie
7.2 Liczby ujemne
7.3 Mnożenie i dzielenie
7.4 Odejmowanie

Graniastosłupy (211 pytania)
8.1 Graniastosłupy proste
8.2 Jednostki objętości
8.3 Objętość
8.4 Objętość i jej jednostki
8.5 Objętość prostopadłościanu
8.6 Pole powierzchni
8.7 Prostopadłościany i sześciany
8.8 Siatki graniastosłupów prostych

Język polski

Ortografia (328 pytania)
1.1 -bym, -byś, -by
1.2 nie- razem czy osobno? I
1.3 nie- razem czy osobno? II
1.4 nie- razem czy osobno? III
1.5 Pisownia „nie" z przysłówkami
1.6 Wielka i mała litera
1.7 Wyrazy z „ą”, „ę”, „em”, „en”, „on”, „om”
1.8 Zakończenia rzeczowników
1.9 „h" czy „ch"
1.10 „ó" czy „u"
1.11 „ż" czy „rz"

Gramatyka (448 pytania)
2.1 Akcent w języku polskim
2.2 Czasownik
2.3 Dopełnienie
2.4 Liczebnik
2.5 Okolicznik
2.6 Partykuła i wykrzyknik
2.7 Podmiot i orzeczenie
2.8 Przydawka
2.9 Przyimek
2.10 Przymiotnik - odmiana i stopniowanie
2.11 Przysłówek
2.12 Rzeczownik i przymiotnik
2.13 Zaimek
2.14 Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie
2.15 Zdanie a równoważnik

Interpunkcja (149 pytania)
3.1 Inne znaki interpunkcyjne
3.2 Interpunkcja w dialogach
3.3 Kropka, wykrzyknik czy pytajnik?
3.4 Przecinki i spójniki I
3.5 Przecinki i spójniki II

Nauka o języku (89 pytania)
4.1 Frazeologia
4.2 Oficjalnie czy nie?
4.3 Synonimy, antonimy i wyrazy pokrewne

Nauka o literaturze (30 pytania)
5.1 Literatura

Czytanie ze zrozumieniem (180 pytania)
6.1 Dramat
6.2 Epika
6.3 Inne teksty literackie
6.4 Komiks
6.5 Liryka
6.6 Teksty popularnonaukowe, publicystyczne, informacyjne i inne

Sztuka pisania (150 pytania)
7.1 List oficjalny, życzenia i gratulacje
7.2 Notatka, sprawozdanie, recenzja i artykuł
7.3 Ogłoszenie
7.4 Opis obrazu i krajobrazu
7.5 Opowiadanie z dialogiem

Inne teksty kultury (120 pytania)
8.1 Film
8.2 Internet
8.3 Sztuki plastyczne
8.4 Teatr, telewizja i prasa

Lektury (377 pytania)
9.1 Biblia
9.2 Mitologia grecka
9.3 „Akademia pana Kleksa" Jan Brzechwa
9.4 „Ania z Zielonego Wzgórza”
9.5 „Chłopcy z Placu Broni”
9.6 „Dynastia Miziołków” Joanna Olech
9.7 „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”
9.8 „Hobbit, czyli tam i z powrotem”
9.9 „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” Janusz Christa
9.10 „Mazurek Dąbrowskiego” Józef Wybicki
9.11 „Mikołajek i inne chłopaki”
9.12 „Opowieści z Narnii" C.S. Lewis
9.13 „Pinokio" Carlo Collodi
9.14 „Przygody Tomka Sawyera” Mark Twain
9.15 „Sposób na Alcybiadesa”
9.16 „Tajemniczy ogród”
9.17 „Tomek w Krainie Kangurów”
9.18 „W 80 dni dookoła świata”
9.19 „W pustyni i w puszczy” Henryk Sienkiewicz

Mały erudyta (120 pytania)
10.1 Poznaję nowe słowa 1
10.2 Poznaję nowe słowa 2
10.3 Poznaję nowe słowa 3
10.4 Poznaję nowe słowa 4

Język angielski

Słownictwo (390 pytania)
1.1 Body parts
1.2 First Aid
1.3 Food & drinks
1.4 Free-time activities
1.5 Halloween
1.6 Looks
1.7 Numbers 100-1000
1.8 Rural and urban area
1.9 Sports
1.10 Thanksgiving
1.11 The Arts
1.12 Travel
1.13 Weather

Gramatyka (330 pytania)
2.1 Can & could
2.2 Comparatives & superlatives
2.3 Countable & uncountable
2.4 Future Simple I
2.5 How much? How many?
2.6 Must & have to
2.7 Past Simple II
2.8 Past Simple III
2.9 Past Simple IV
2.10 Present Tenses I
2.11 There was/ There were

Komunikacja (150 pytania)
3.1 Asking for directions
3.2 Describing a person
3.3 Expressing opinions
3.4 Orders and bans
3.5 Talking about weather

Przyroda

Biologia (355 pytania)
1.1 Cykl życia człowieka
1.2 Odżywianie się człowieka
1.3 Organizmy lądowe
1.4 Płeć
1.5 Układ kostny i mięśnie
1.6 Układ krwionośny
1.7 Układ oddechowy
1.8 Układ pokarmowy
1.9 Wirusy i bakterie
1.10 Zanieczyszczenie środowiska
1.11 Zdrowie człowieka
1.12 Zdrowy styl życia

Geografia (658 pytania)
2.1 Gdańsk
2.2 Gleby
2.3 Góry I
2.4 Góry II
2.5 Jura Krakowska
2.6 Kraków
2.7 Morze Bałtyckie
2.8 Niziny w Polsce
2.9 Ochrona przyrody
2.10 Parki narodowe
2.11 Podział administracyjny Polski
2.12 Pojezierza
2.13 Polska w Europie
2.14 Sąsiedzi Polski
2.15 Skala, plan, mapa
2.16 Skały
2.17 Tatry
2.18 Ukształtowanie powierzchni
2.19 Warszawa
2.20 Woda
2.21 Wody powierzchniowe w Polsce
2.22 Zjednoczona Europa

Bezpieczeństwo (60 pytania)
3.1 Co zagraża zdrowiu?
3.2 Pierwsza pomoc

Filmy (12 pytania)
4.1 Centrum Nauki Kopernik
4.2 Makaki japońskie
4.3 Niedźwiedź brunatny
4.4 Nosorożec indyjski
4.5 Ogród Botaniczny w Powsinie
4.6 Pawiany płaszczowe
4.7 Słoń indyjski
4.8 Tygrys syberyjski
4.9 Wielbłądy
4.10 Wydry karłowate
4.11 Zebra Grevy'ego
4.12 Żyrafy

Język niemiecki

Słownictwo (258 pytania)
1.1 Geburtstag
1.2 In der Schule
1.3 Körperteile
1.4 Persoenlichkeitbeschreibung
1.5 Weihnachten
1.6 Wetter
1.7 Wildtiere
1.8 Zeit
1.9 Zu Hause

Gramatyka (149 pytania)
2.1 Czasowniki zwrotne
2.2 Liczebniki porządkowe
2.3 Rodzajnik nieokreślony
2.4 Zaimki dzierżawcze
2.5 Zdania złożone

Komunikacja (89 pytania)
3.1 Party
3.2 Tagesablauf
3.3 Wegbeschreibung

Historia i społeczeństwo

Średniowiecze (240 pytania)
1.1 Klasztory i zakonnicy
1.2 Państwo Karola Wielkiego
1.3 Pierwsi rolnicy
1.4 Rycerze i zamki
1.5 Średniowieczna wieś
1.6 Średniowieczne miasto
1.7 Styl romański i gotycki
1.8 Życie umysłowe w średniowieczu

Średniowieczna Polska (179 pytania)
2.1 Bolesław Chrobry
2.2 Jan Długosz
2.3 Mieszko I i jego państwo
2.4 Polska pierwszych Piastów
2.5 Rozbicie dzielnicowe
2.6 Zanim powstała Polska

Odrodzenie (90 pytania)
3.1 Reformacja
3.2 Renesans w Europie
3.3 Wielkie odkrycia geograficzne
3.4 Wielkie odkrycia geograficzne (demo)

Jagiellonowie (89 pytania)
4.1 Unia Polski z Litwą
4.2 Wojna z Krzyżakami
4.3 Życie dworskie na Wawelu

Rzeczpospolita szlachecka (148 pytania)
5.1 Gospodarstwo szlacheckie
5.2 Państwo wielu narodów
5.3 Rzeczpospolita Obojga Narodów
5.4 Szlachcic w sejmie i na wojnie
5.5 Złoty wiek Polski

Rzeczpospolita w XVII wieku (145 pytania)
6.1 Barok
6.2 Odsiecz wiedeńska
6.3 Potop szwedzki
6.4 Stulecie wojen
6.5 Walki z Kozakami

Filmy (1 pytania)
7.1 Stare Miasto w Warszawie

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe (148 pytania)
1.1 Edycja tekstów
1.2 Grafika i animacje
1.3 Komputerowe ABC
1.4 Obliczenia z komputerem
1.5 W sieci Internet

Programowanie (60 pytania)
2.1 Podstawy programowania
2.2 Scratch

Robotyka z Twoim Robotem (79 pytania)
3.1 Robotyka z Twoim Robotem

Muzyka

Instrumenty (30 pytania)
1.1 Od instrumentu do orkiestry II

Style i gatunki w muzyce (57 pytania)
2.1 Muzyka wokół nas I
2.2 Od pieśni do musicalu I

Wielcy muzycy (59 pytania)
3.1 Jan Sebastian Bach
3.2 Stanisław Moniuszko

Polska (29 pytania)
4.1 Polskie tańce narodowe

Zajęcia techniczne

Komunikacja (30 pytania)
1.1 ABC ruchu drogowego

Część techniczna (149 pytania)
2.1 BHP i ochrona środowiska
2.2 Materiały i tworzywa
2.3 Metale i sprzęty domowe
2.4 Papier, drzewo i drewno
2.5 Rysunek techniczny i produkcja

Plastyka

Plastyka (150 pytania)
1.1 Architektura II
1.2 Gama barwna
1.3 Kompozycja
1.4 Malarstwo
1.5 Rysunek

Sprawdź to!

Suzie Q i ognisty smok (52 pytania)
1.1 Suzie Q i ognisty smok

Wyjątkowe dni w roku (60 pytania)
2.1 Boże Narodzenie
2.2 Euro 2016
2.3 Misja olimpijska
2.4 Święta Bożego Narodzenia
2.5 Święta majowe
2.6 Wielkanoc

Nowości (1673 pytania)
3.1 Akcent w języku polskim
3.2 Biblia
3.3 Boże Narodzenie
3.4 Co zagraża zdrowiu?
3.5 Dramat
3.6 Gospodarstwo szlacheckie
3.7 Inne teksty literackie
3.8 Inne znaki interpunkcyjne
3.9 Internet
3.10 Jan Długosz
3.11 Komiks
3.12 Kropka, wykrzyknik czy pytajnik?
3.13 Liryka
3.14 List oficjalny, życzenia i gratulacje
3.15 Mieszko I i jego państwo
3.16 Nosorożec indyjski
3.17 Notatka, sprawozdanie, recenzja i artykuł
3.18 Objętość i jej jednostki
3.19 Organizmy lądowe
3.20 Państwo Karola Wielkiego
3.21 Państwo wielu narodów
3.22 Partykuła i wykrzyknik
3.23 Pierwsi rolnicy
3.24 Pierwsza pomoc
3.25 Polska pierwszych Piastów
3.26 Poznaję nowe słowa 1
3.27 Poznaję nowe słowa 2
3.28 Poznaję nowe słowa 3
3.29 Poznaję nowe słowa 4
3.30 Robotyka z Twoim Robotem
3.31 Rozbicie dzielnicowe
3.32 Święta Bożego Narodzenia
3.33 Sztuki plastyczne
3.34 Teatr, telewizja i prasa
3.35 Teksty popularnonaukowe, publicystyczne, informacyjne i inne
3.36 Walki z Kozakami
3.37 Wirusy i bakterie
3.38 Woda
3.39 Wojna z Krzyżakami
3.40 Wyrazy z „ą”, „ę”, „em”, „en”, „on”, „om”
3.41 Zanieczyszczenie środowiska
3.42 Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie
3.43 Zdrowy styl życia
3.44 Zjednoczona Europa
3.45 Życie dworskie na Wawelu
3.46 Życie umysłowe w średniowieczu
3.47 „Dynastia Miziołków” Joanna Olech
3.48 „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”
3.49 „Hobbit, czyli tam i z powrotem”
3.50 „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” Janusz Christa
3.51 „Mazurek Dąbrowskiego” Józef Wybicki
3.52 „Mikołajek i inne chłopaki”
3.53 „Opowieści z Narnii" C.S. Lewis
3.54 „Przygody Tomka Sawyera” Mark Twain
3.55 „Sposób na Alcybiadesa”
3.56 „Tomek w Krainie Kangurów”
3.57 „W 80 dni dookoła świata”
3.58 „W pustyni i w puszczy” Henryk Sienkiewicz
3.59 Stanisław Moniuszko
3.60 Styl romański i gotycki
3.61 Ułamki zwykłe

Filmy (20 pytania)
4.1 Centrum Nauki Kopernik
4.2 Dzielenie przez ułamki
4.3 Dzielenie ułamków
4.4 Jednostki długości
4.5 Jednostki objętości
4.6 Kolejność wykonywania działań
4.7 Makaki japońskie
4.8 Niedźwiedź brunatny
4.9 Obliczanie procentów
4.10 Ogród Botaniczny w Powsinie
4.11 Pawiany płaszczowe
4.12 Procenty jako ułamki dziesiętne
4.13 Stare Miasto w Warszawie
4.14 Szacowanie wyników
4.15 Słoń indyjski
4.16 Trójkąty i ich kąty
4.17 Tygrys syberyjski
4.18 Wielbłądy
4.19 Wydry karłowate
4.20 Zebra Grevy'ego
4.21 Żyrafy

Mistrzostwa awatarów (11 pytania)
5.1 Zwycięzcy konkursu Stwórz swojego awatara

English

Energy (134 pytania)
1.1 Energy 10
1.2 Energy 9

Music (117 pytania)
2.1 Music 11
2.2 Music 12

Inventions (111 pytania)
3.1 Inventions 13
3.2 Inventions 14

Plants (107 pytania)
4.1 Plants 15
4.2 Plants 16

Explore (108 pytania)
5.1 Explore 17
5.2 Explore 18

W przygotowaniu:

W Squli nieustannie pracujemy nad nowym materiałem i każdego dnia dodajemy nowe zadania. Sprawdź, co niedługo pojawi się na naszej stronie!

Język polski

Gramatyka
1.1 Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

Interpunkcja
2.1 Kropka, wykrzyknik czy pytajnik?

Lektury
3.1 „Przygody Tomka Sawyera” Mark Twain
3.2 „Mikołajek i inne chłopaki” René Goscinny
3.3 „Tomek w krainie kangurów” Alfred Szklarski
3.4 „W osiemdziesiąt dni dookoła świata” Julisz Verne

Inne teksty kultury
4.1 Sztuki plastyczne
4.2 Internet

Czytanie ze zrozumieniem
5.1 Liryka
5.2 Teksty popularnonaukowe, publicystyczne, informacyjne i reklamowe

Sztuka pisania
6.1 Notatka, sprawozdanie, recenzja i artykuł
6.2 List oficjalny, życzenia i gratulacje

Historia i społeczeństwo

Rzeczpospolita szlachecka
1.1 Gospodarstwo szlacheckie
1.2 Państwo wielu narodów

Średniowiecze
2.1 Państwo Karola Wielkiego
2.2 Życie umysłowe w średniowieczu
2.3 Pierwsi rolnicy

Średniowieczna Polska
3.1 Rozbicie dzielnicowe
3.2 Mieszko I i jego państwo
3.3 Polska pierwszych Piastów
3.4 Jan Długosz

Jagiellonowie
4.1 Wojna z Krzyżakami

Rzeczpospolita XVII wieku
4.1 Walki z Kozakami

Przyroda

Biologia
1.1 Zdrowy styl życia
1.2 Wirusy i bakterie