Klasa 6 - 11559 zadań

Materiał dla klas 4–6 obejmuje wszystkie przedmioty szkolne oraz jest zgodny z nową podstawą programową MEN. Zadania są tworzone przez nauczycieli i specjalistów w dziedzinie edukacji.

Kup teraz Wypróbuj

Wakacje z językami

Język francuski (160 pytania)
1.1 Co wiesz o Francji?
1.2 Idziemy do zoo!
1.3 Kim jesteś?
1.4 Miłej podróży!
1.5 Ruszamy w drogę!
1.6 Wakacje

Język angielski (160 pytania)
2.1 Co wiesz o Wielkiej Brytanii?
2.2 Idziemy do zoo!
2.3 Kim jesteś?
2.4 Miłej podróży!
2.5 Ruszamy w drogę!
2.6 Wakacje

Język niemiecki (159 pytania)
3.1 Co wiesz o Niemczech?
3.2 Idziemy do zoo!
3.3 Kim jesteś?
3.4 Miłej podróży!
3.5 Ruszamy w drogę!
3.6 Wakacje

Język hiszpański (160 pytania)
4.1 Co wiesz o Hiszpanii?
4.2 Idziemy do zoo!
4.3 Kim jesteś?
4.4 Miłej podróży!
4.5 Ruszamy w drogę!
4.6 Wakacje

Język włoski (160 pytania)
5.1 Co wiesz o Włoszech?
5.2 Idziemy do zoo!
5.3 Kim jesteś?
5.4 Miłej podróży!
5.5 Ruszamy w drogę!
5.6 Wakacje

Matematyka

Liczby naturalne i ułamki (181 pytania)
1.1 Działania na ułamkach II
1.2 Działania pisemne
1.3 Dzielenie ułamków
1.4 Rachunki pamięciowe
1.5 Rozwinięcia dziesiętne
1.6 Szacowanie wyników
1.7 Ułamki zwykłe i dziesiętne

Figury na płaszczyźnie (120 pytania)
2.1 Kąty na płaszczyźnie
2.2 Kąty w trójkątach i czworokątach
2.3 Proste, odcinki, okręgi, koła
2.4 Wielokąty I

Liczby na co dzień (181 pytania)
3.1 Długość i masa
3.2 Jednostki długości
3.3 Kalendarz i czas
3.4 Kalkulator
3.5 Skala
3.6 Tabele, diagramy i wykresy
3.7 Zaokrąglanie liczb

Prędkość, droga, czas (121 pytania)
4.1 Czas
4.2 Droga
4.3 Droga, prędkość, czas
4.4 Prędkość
4.5 Prędkość, droga, czas

Pola wielokątów (120 pytania)
5.1 Pole prostokąta
5.2 Pole równoległoboku i rombu
5.3 Pole trapezu
5.4 Pole trójkąta

Figury przestrzenne (150 pytania)
6.1 Graniastosłup prosty I
6.2 Graniastosłup prosty II
6.3 Graniastosłupy proste
6.4 Jednostki objętości
6.5 Prostopadłościany i sześciany
6.6 Rozpoznawanie figur

Liczby dodatnie i ujemne (90 pytania)
7.1 Dodawanie i odejmowanie
7.2 Liczby dodatnie i ujemne I
7.3 Mnożenie i dzielenie

Wyrażenia algebraiczne i równania (231 pytania)
8.1 Mnożenie i dzielenie
8.2 Obliczanie wartości
8.3 Rozwiązywanie równań
8.4 Sumy algebraiczne
8.5 Upraszczanie
8.6 Zadania z treścią
8.7 Zapisywanie i odczytywanie
8.8 Zapisywanie równań

Procenty (91 pytania)
9.1 Diagramy procentowe
9.2 Diagramy procentowe (demo)
9.3 Obniżki cen, czyli przeceny
9.4 Procent z liczby
9.5 Procenty i ułamki

Język polski

Ortografia (209 pytania)
1.1 Homonimy
1.2 Jak zapisać ...?
1.3 Kemping w Dębkach
1.4 nie- z różnymi częściami mowy
1.5 Wielka i mała litera
1.6 Wyrazy obce
1.7 Wyrazy złożone

Gramatyka (359 pytania)
2.1 Akcent wyrazowy i zdaniowy
2.2 Deklinacja
2.3 Głoski I
2.4 Nieodmienne części mowy
2.5 Nietypowa odmiana rzeczownika
2.6 Rodzaje orzeczeń w zdaniu
2.7 Rodzaje podmiotów w zdaniu
2.8 Stopniowanie
2.9 Zaimek
2.10 Zdania I
2.11 Zdania II
2.12 Zdanie poj. rozwinięte i nierozwinięte

Interpunkcja (149 pytania)
3.1 Interpunkcja w dialogach
3.2 Kropka, wykrzyknik czy pytajnik
3.3 Przecinki i spójniki
3.4 Przecinki, spójniki i zaimki
3.5 Znaki interpunkcyjne

Nauka o języku (89 pytania)
4.1 Frazeologia III
4.2 Słownictwo oficjalne i nieoficjalne
4.3 Wyrazy bliskoznaczne, przeciwstawne i pokrewne

Nauka o literaturze (30 pytania)
5.1 Gatunki literackie

Czytanie ze zrozumieniem (180 pytania)
6.1 Dramat
6.2 Epika
6.3 Informacja i reklama
6.4 Inne teksty literackie
6.5 Liryka
6.6 Teksty popularnonaukowe i publicystyczne

Sztuka pisania (59 pytania)
7.1 Pamiętnik i dziennik
7.2 Wywiad

Inne teksty kultury (90 pytania)
8.1 Film
8.2 Sztuki plastyczne
8.3 Teatr, internet, telewizja i prasa

Lektury (377 pytania)
9.1 Biblia
9.2 Mitologia grecka
9.3 „Akademia pana Kleksa" Jan Brzechwa
9.4 „Ania z Zielonego Wzgórza”
9.5 „Chłopcy z Placu Broni”
9.6 „Dynastia Miziołków” Joanna Olech
9.7 „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”
9.8 „Hobbit, czyli tam i z powrotem”
9.9 „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” Janusz Christa
9.10 „Mazurek Dąbrowskiego” Józef Wybicki
9.11 „Mikołajek i inne chłopaki”
9.12 „Opowieści z Narnii" C.S. Lewis
9.13 „Pinokio" Carlo Collodi
9.14 „Przygody Tomka Sawyera” Mark Twain
9.15 „Sposób na Alcybiadesa”
9.16 „Tajemniczy ogród”
9.17 „Tomek w Krainie Kangurów”
9.18 „W 80 dni dookoła świata”
9.19 „W pustyni i w puszczy” Henryk Sienkiewicz

Mały erudyta (160 pytania)
10.1 Poznaję nowe słowa 1
10.2 Poznaję nowe słowa 2
10.3 Poznaję nowe słowa 3
10.4 Poznaję nowe słowa 4
10.5 Poznaję nowe słowa 5
10.6 Poznaję nowe słowa 6

Język angielski

Słownictwo (390 pytania)
1.1 Adjectives
1.2 At the Doctor's
1.3 Christmas around the world
1.4 Computers & TV
1.5 Environment protection
1.6 Geography
1.7 Halloween
1.8 Inventors and their inventions
1.9 Natural disasters
1.10 Paranormal activities
1.11 Phrasal verbs I
1.12 UK & London
1.13 USA & New York

Gramatyka (508 pytania)
2.1 Adverbs
2.2 Conditionals I
2.3 Irregular verbs I
2.4 Modal verbs
2.5 Passive voice I
2.6 Passive voice II
2.7 Past Continuous I
2.8 Past Continuous vs. Past Simple
2.9 Past Simple
2.10 Present Continuous
2.11 Present Perfect I
2.12 Present perfect II
2.13 Present Perfect IV
2.14 Present Perfect vs. Past Simple
2.15 Present Simple
2.16 Present Simple vs. Present Continuous
2.17 Relative pronouns

Komunikacja (120 pytania)
3.1 British and American English
3.2 Cooking at home vs. Going out
3.3 Healthy lifestyle
3.4 Role models

Przyroda

Geografia (719 pytania)
1.1 Globus
1.2 Góry wysokie
1.3 Kontynenty
1.4 Krajobraz śródziemnomorski
1.5 Lasy iglaste
1.6 Lasy liściaste i mieszane
1.7 Oceany
1.8 Ochrona przyrody
1.9 Odkrycia geograficzne
1.10 Pogoda i klimat
1.11 Polska w Europie
1.12 Pustynie
1.13 Pustynie II
1.14 Pustynie lodowe
1.15 Ruch obiegowy Ziemi
1.16 Ruch obrotowy Ziemi
1.17 Sawanna
1.18 Stepy
1.19 Strefy klimatyczne
1.20 Strefy krajobrazowe
1.21 Tundra
1.22 Układ Słoneczny
1.23 Wilgotny las równikowy
1.24 Zasoby przyrody

Fizyka i chemia (480 pytania)
2.1 Dźwięk
2.2 Masa a objętość
2.3 Pole magnetyczne
2.4 Prąd elektryczny
2.5 Rozszerzalność cieplna
2.6 Ruch ciał
2.7 Siła oporu powietrza i wody
2.8 Siła tarcia
2.9 Soczewka
2.10 Wszechświat i układ słoneczny
2.11 Właściwości substancji
2.12 Ziemia
2.13 Zjawiska elektryczne
2.14 Zjawiska magnetyczne
2.15 Zjawiska świetlne
2.16 Zmiany temperatury

Bezpieczeństwo (30 pytania)
3.1 Bezpieczeństwo w domu

Filmy (12 pytania)
4.1 Centrum Nauki Kopernik
4.2 Makaki japońskie
4.3 Niedźwiedź brunatny
4.4 Nosorożec indyjski
4.5 Ogród Botaniczny w Powsinie
4.6 Pawiany płaszczowe
4.7 Słoń indyjski
4.8 Tygrys syberyjski
4.9 Wielbłądy
4.10 Wydry karłowate
4.11 Zebra Grevy'ego
4.12 Żyrafy

Język niemiecki

Słownictwo (180 pytania)
1.1 Geschaefte
1.2 Kleidung
1.3 Meine Pflichten
1.4 Nach den Sommerferien
1.5 Sport
1.6 Weihnachten

Gramatyka (236 pytania)
2.1 Czasowniki modalne
2.2 Perfekt
2.3 Perfekt I
2.4 Perfekt II
2.5 Perfekt III
2.6 Perfekt IV
2.7 Stopniowanie przymiotników
2.8 Zdania dopełnieniowe

Komunikacja (120 pytania)
3.1 Ein Wochenende in Berlin
3.2 Im Einkaufszentrum
3.3 Reisen macht Spaβ
3.4 Verboten ist verboten

Historia i społeczeństwo

Upadek I Rzeczpospolitej (90 pytania)
1.1 Powstanie kościuszkowskie
1.2 Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja
1.3 Stanisław August Poniatowski

Stulecie niewoli (178 pytania)
2.1 Powstanie listopadowe
2.2 Powstanie styczniowe
2.3 U boku Napoleona
2.4 Wielcy twórcy kultury polskiej
2.5 Życie Polaków na emigracji
2.6 Życie Polaków w trzech zaborach

XIX wiek (90 pytania)
3.1 Fabryki i miasta
3.2 Przemiany na polskiej wsi
3.3 Rewolucja przemysłowa

Polska odrodzona (177 pytania)
4.1 I Wojna Światowa
4.2 Odrodzona Rzeczpospolita
4.3 Osiągnięcia II Rzeczpospolitej
4.4 Sprawa polska
4.5 Świat i Polska po I wojnie światowej
4.6 Walki o granice Polski po wojnie

II Wojna Światowa (225 pytania)
5.1 Koniec wojny i podział świata
5.2 Okupacja w Polsce
5.3 Początki wojny
5.4 Polacy na frontach
5.5 Polskie Państwo Podziemne
5.6 Powstanie warszawskie
5.7 Przed wybuchem II Wojny Światowej
5.8 Walka obronna Polski

PRL (120 pytania)
6.1 Narodziny III Rzeczpospolitej
6.2 Powstanie PRL
6.3 Walka o demokrację
6.4 Życie w PRL

Współczesność (120 pytania)
7.1 Globalna wioska (zagrożenia)
7.2 Konflikty zbrojne we współczesnym świecie
7.3 Państwo polskie
7.4 Współczesne państwa i organizacje narodowe

Filmy (1 pytania)
8.1 Stare Miasto w Warszawie

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe (148 pytania)
1.1 Edycja tekstów
1.2 Grafika i animacje
1.3 Komputerowe ABC
1.4 Obliczenia z komputerem
1.5 W sieci Internet

Programowanie (60 pytania)
2.1 Podstawy programowania
2.2 Scratch

Robotyka z Twoim Robotem (79 pytania)
3.1 Robotyka z Twoim Robotem

Muzyka

Instrumenty (30 pytania)
1.1 Od instrumentu do orkiestry

Style i gatunki w muzyce (27 pytania)
2.1 Od pieśni do musicalu

Historia muzyki (118 pytania)
3.1 Muzyka XX wieku
3.2 Od starożytności do XX wieku
3.3 Romantyzm
3.4 Średniowiecze i renesans

Wielcy muzycy (60 pytania)
4.1 Ludwig van Beethoven
4.2 Witold Lutosławski

Zajęcia techniczne

Komunikacja (30 pytania)
1.1 ABC ruchu drogowego

Część techniczna (149 pytania)
2.1 BHP i ochrona środowiska
2.2 Materiały i tworzywa
2.3 Metale i sprzęty domowe
2.4 Papier, drzewo i drewno
2.5 Rysunek techniczny i produkcja

Plastyka

Plastyka (150 pytania)
1.1 Fotografia
1.2 Perspektywa
1.3 Polskie zabytki i muzea
1.4 Rzeźba
1.5 Światło i światłocień

Sprawdź swoją wiedzę na koniec roku!

Język polski (75 pytania)
1.1 Zestaw 1
1.2 Zestaw 2
1.3 Zestaw 3
1.4 Zestaw 4
1.5 Zestaw 5
1.6 Zestaw 6

Matematyka (212 pytania)
2.1 Zestaw 1
2.2 Zestaw 10
2.3 Zestaw 2
2.4 Zestaw 3
2.5 Zestaw 4
2.6 Zestaw 5
2.7 Zestaw 6
2.8 Zestaw 7
2.9 Zestaw 8
2.10 Zestaw 9

Język angielski (158 pytania)
3.1 Zastaw 2a
3.2 Zestaw 1a
3.3 Zestaw 1b
3.4 Zestaw 2b
3.5 Zestaw 3a
3.6 Zestaw 3b
3.7 Zestaw 4a
3.8 Zestaw 4b

Sprawdź to!

Suzie Q i ognisty smok (52 pytania)
1.1 Suzie Q i ognisty smok

Wyjątkowe dni w roku (90 pytania)
2.1 Boże Narodzenie
2.2 Euro 2016
2.3 Misja olimpijska
2.4 Powstanie warszawskie
2.5 Święta Bożego Narodzenia
2.6 Święta majowe
2.7 Wielkanoc

Nowości (1473 pytania)
3.1 Bezpieczeństwo w domu
3.2 Biblia
3.3 Boże Narodzenie
3.4 Dramat
3.5 Epika
3.6 Globalna wioska (zagrożenia)
3.7 Konflikty zbrojne we współczesnym świecie
3.8 Koniec wojny i podział świata
3.9 Kropka, wykrzyknik czy pytajnik
3.10 Liryka
3.11 Narodziny III Rzeczpospolitej
3.12 Nosorożec indyjski
3.13 Powstanie warszawskie
3.14 Poznaję nowe słowa 1
3.15 Poznaję nowe słowa 2
3.16 Poznaję nowe słowa 3
3.17 Poznaję nowe słowa 4
3.18 Poznaję nowe słowa 5
3.19 Przed wybuchem II Wojny Światowej
3.20 Przemiany na polskiej wsi
3.21 Robotyka z Twoim Robotem
3.22 Rozszerzalność cieplna
3.23 Sprawa polska
3.24 Świat i Polska po I wojnie światowej
3.25 Święta Bożego Narodzenia
3.26 Słownictwo oficjalne i nieoficjalne
3.27 Teatr, internet, telewizja i prasa
3.28 Teksty popularnonaukowe i publicystyczne
3.29 Układ Słoneczny
3.30 Współczesne państwa i organizacje narodowe
3.31 Wyrazy obce
3.32 Właściwości substancji
3.33 Zasoby przyrody
3.34 Zjawiska magnetyczne
3.35 Życie Polaków na emigracji
3.36 Życie Polaków w trzech zaborach
3.37 „Dynastia Miziołków” Joanna Olech
3.38 „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”
3.39 „Hobbit, czyli tam i z powrotem”
3.40 „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” Janusz Christa
3.41 „Mazurek Dąbrowskiego” Józef Wybicki
3.42 „Mikołajek i inne chłopaki”
3.43 „Opowieści z Narnii" C.S. Lewis
3.44 „Przygody Tomka Sawyera” Mark Twain
3.45 „Sposób na Alcybiadesa”
3.46 „Tomek w Krainie Kangurów”
3.47 „W 80 dni dookoła świata”
3.48 „W pustyni i w puszczy” Henryk Sienkiewicz
3.49 Akcent wyrazowy i zdaniowy
3.50 Od starożytności do XX wieku
3.51 Witold Lutosławski
3.52 Muzyka XX wieku
3.53 Średniowiecze i renesans
3.54 Romantyzm
3.55 Poznaję nowe słowa 6

Filmy (17 pytania)
4.1 Centrum Nauki Kopernik
4.2 Droga, prędkość, czas
4.3 Dzielenie ułamków
4.4 Jednostki długości
4.5 Jednostki objętości
4.6 Makaki japońskie
4.7 Niedźwiedź brunatny
4.8 Obniżki cen, czyli przeceny
4.9 Ogród Botaniczny w Powsinie
4.10 Pawiany płaszczowe
4.11 Stare Miasto w Warszawie
4.12 Słoń indyjski
4.13 Tygrys syberyjski
4.14 Wielbłądy
4.15 Wydry karłowate
4.16 Zebra Grevy'ego
4.17 Żyrafy

Mistrzostwa awatarów (11 pytania)
5.1 Zwycięzcy konkursu Stwórz swojego awatara

English

Universe (110 pytania)
1.1 Universe 1
1.2 Universe 2

Long ago (117 pytania)
2.1 Long ago 3
2.2 Long ago 4

Food origin (121 pytania)
3.1 Food origin 5
3.2 Food origin 6

Why do we make art? (80 pytania)
4.1 Why do we make art? 7
4.2 Why do we make art? 8

The city (122 pytania)
5.1 The city 10
5.2 The city 9

Body (123 pytania)
6.1 Body 11
6.2 Body 12

Mass media (116 pytania)
7.1 Mass media 13
7.2 Mass media 14

Nature (127 pytania)
8.1 Nature 15
8.2 Nature 16

Biomes (122 pytania)
9.1 Biomes 17
9.2 Biomes 18

W przygotowaniu:

W Squli nieustannie pracujemy nad nowym materiałem i każdego dnia dodajemy nowe zadania. Sprawdź, co niedługo pojawi się na naszej stronie!

Język polski

Lektury
1.1 „Mikołajek i inne chłopaki” René Goscinny
1.2 „Tomek w krainie kangurów” Alfred Szklarski
1.3 „W osiemdziesiąt dni dookoła świata” Julisz Verne
1.4 „Przygody Tomka Sawyera” Mark Twain

Interpunkcja
2.1 Kropka, wykrzyknik czy pytajnik

Czytanie ze zrozumieniem
3.1 Dramat
3.2 Teksty popularnonaukowe i publicystyczne

Ortografia
4.1 Wyrazy obce

Historia i społeczeństwo

II Wojna Światowa
1.1 Przed wybuchem II Wojny Światowej

PRL
2.1 Narodziny III Rzeczpospolitej

Stulecie niewoli
3.1 Życie Polaków w trzech zaborach
3.2 Życie Polaków na emigracji

Polska odrodzona
4.1 Sprawa polska
4.2 Świat i Polska po I WŚ

Przyroda

Geografia
1.1 Układ słoneczny

Fizyka i chemia
2.1 Zjawiska magnetyczne
2.2 Właściwości substancji