Klasa 6 - 10468 zadań

Materiał dla klas 4–6 obejmuje wszystkie przedmioty szkolne oraz jest zgodny z nową podstawą programową MEN. Zadania są tworzone przez nauczycieli i specjalistów w dziedzinie edukacji.

Kup teraz Wypróbuj

Matematyka

Obliczaj na swoim poziomie
1.1 Dodawanie
1.2 Odejmowanie
1.3 Mnożenie
1.4 Dzielenie

Liczby naturalne i ułamki (181 pytania)
2.1 Działania na ułamkach II
2.2 Działania pisemne
2.3 Dzielenie ułamków
2.4 Rachunki pamięciowe
2.5 Rozwinięcia dziesiętne
2.6 Szacowanie wyników
2.7 Ułamki zwykłe i dziesiętne

Figury na płaszczyźnie (120 pytania)
3.1 Kąty na płaszczyźnie
3.2 Kąty w trójkątach i czworokątach
3.3 Proste, odcinki, okręgi, koła
3.4 Wielokąty I

Liczby na co dzień (181 pytania)
4.1 Długość i masa
4.2 Jednostki długości
4.3 Kalendarz i czas
4.4 Kalkulator
4.5 Skala
4.6 Tabele, diagramy i wykresy
4.7 Zaokrąglanie liczb

Prędkość, droga, czas (121 pytania)
5.1 Czas
5.2 Droga
5.3 Droga, prędkość, czas
5.4 Prędkość
5.5 Prędkość, droga, czas

Pola wielokątów (120 pytania)
6.1 Pole prostokąta
6.2 Pole równoległoboku i rombu
6.3 Pole trapezu
6.4 Pole trójkąta

Figury przestrzenne (150 pytania)
7.1 Graniastosłup prosty I
7.2 Graniastosłup prosty II
7.3 Graniastosłupy proste
7.4 Jednostki objętości
7.5 Prostopadłościany i sześciany
7.6 Rozpoznawanie figur

Liczby dodatnie i ujemne (89 pytania)
8.1 Dodawanie i odejmowanie
8.2 Liczby dodatnie i ujemne I
8.3 Mnożenie i dzielenie

Wyrażenia algebraiczne i równania (231 pytania)
9.1 Mnożenie i dzielenie
9.2 Obliczanie wartości
9.3 Rozwiązywanie równań
9.4 Sumy algebraiczne
9.5 Upraszczanie
9.6 Zadania z treścią
9.7 Zapisywanie i odczytywanie
9.8 Zapisywanie równań

Procenty (91 pytania)
10.1 Diagramy procentowe
10.2 Diagramy procentowe (demo)
10.3 Obniżki cen, czyli przeceny
10.4 Procent z liczby
10.5 Procenty i ułamki

Język polski

Ortografia (209 pytania)
1.1 Homonimy
1.2 Jak zapisać ...?
1.3 Kemping w Dębkach
1.4 nie- z różnymi częściami mowy
1.5 Wielka i mała litera
1.6 Wyrazy obce
1.7 Wyrazy złożone

Gramatyka (388 pytania)
2.1 Akcent wyrazowy i zdaniowy
2.2 Deklinacja
2.3 Głoski I
2.4 Nieodmienne części mowy
2.5 Nietypowa odmiana rzeczownika
2.6 Czasownik
2.7 Rodzaje orzeczeń w zdaniu
2.8 Rodzaje podmiotów w zdaniu
2.9 Stopniowanie
2.10 Zaimek
2.11 Zdania I
2.12 Zdania II
2.13 Zdanie poj. rozwinięte i nierozwinięte

Interpunkcja (149 pytania)
3.1 Interpunkcja w dialogach
3.2 Kropka, wykrzyknik czy pytajnik
3.3 Przecinki i spójniki
3.4 Przecinki, spójniki i zaimki
3.5 Znaki interpunkcyjne

Nauka o języku (89 pytania)
4.1 Frazeologia III
4.2 Słownictwo oficjalne i nieoficjalne
4.3 Wyrazy bliskoznaczne, przeciwstawne i pokrewne

Nauka o literaturze (30 pytania)
5.1 Gatunki literackie

Czytanie ze zrozumieniem (180 pytania)
6.1 Dramat
6.2 Epika
6.3 Informacja i reklama
6.4 Inne teksty literackie
6.5 Liryka
6.6 Teksty popularnonaukowe i publicystyczne

Sztuka pisania (59 pytania)
7.1 Pamiętnik i dziennik
7.2 Wywiad

Inne teksty kultury (90 pytania)
8.1 Film
8.2 Sztuki plastyczne
8.3 Teatr, internet, telewizja i prasa

Lektury (533 pytania)
9.1 Biblia
9.2 Mitologia grecka
9.3 Mity greckie
9.4 Bajki Ignacego Krasickiego
9.5 Baśnie polskie i europejskie
9.6 „Katarynka"
9.7 „Pan Tadeusz” (obyczaje)
9.8 „Pan Tadeusz” (przyroda)
9.9 „Akademia pana Kleksa"
9.10 „Ania z Zielonego Wzgórza”
9.11 „Chłopcy z Placu Broni”
9.12 „Dynastia Miziołków”
9.13 „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”
9.14 „Hobbit, czyli tam i z powrotem”
9.15 „Kajko i Kokosz. Szkoła latania”
9.16 Mazurek Dąbrowskiego
9.17 „Mikołajek i inne chłopaki”
9.18 „Opowieści z Narnii"
9.19 „Pinokio"
9.20 Fragmenty: „Pan Tadeusz", „Powrót taty” i „Pani Twardowska”
9.21 „Przygody Tomka Sawyera”
9.22 „Sposób na Alcybiadesa”
9.23 „Tajemniczy ogród”
9.24 „Tomek w Krainie Kangurów”
9.25 „W 80 dni dookoła świata”
9.26 „W pustyni i w puszczy”

Mały erudyta (190 pytania)
10.1 Poznaję nowe słowa 1
10.2 Poznaję nowe słowa 2
10.3 Poznaję nowe słowa 3
10.4 Poznaję nowe słowa 4
10.5 Poznaję nowe słowa 5
10.6 Poznaję nowe słowa 6
10.7 Poznaję nowe słowa 7

English

Universe (110 pytania)
1.1 Universe 1
1.2 Universe 2

Long ago (117 pytania)
2.1 Long ago 3
2.2 Long ago 4

Food origin (121 pytania)
3.1 Food origin 5
3.2 Food origin 6

Why do we make art? (80 pytania)
4.1 Why do we make art? 7
4.2 Why do we make art? 8

The city (122 pytania)
5.1 The city 10
5.2 The city 9

Body (123 pytania)
6.1 Body 11
6.2 Body 12

Mass media (116 pytania)
7.1 Mass media 13
7.2 Mass media 14

Nature (127 pytania)
8.1 Nature 15
8.2 Nature 16

Biomes (122 pytania)
9.1 Biomes 17
9.2 Biomes 18

Języki obce

Język francuski (160 pytania)
1.1 Co wiesz o Francji?
1.2 Idziemy do zoo!
1.3 Kim jesteś?
1.4 Miłej podróży!
1.5 Ruszamy w drogę!
1.6 Wakacje

Język hiszpański (160 pytania)
2.1 Co wiesz o Hiszpanii?
2.2 Idziemy do zoo!
2.3 Kim jesteś?
2.4 Miłej podróży!
2.5 Ruszamy w drogę!
2.6 Wakacje

Język włoski (160 pytania)
3.1 Co wiesz o Włoszech?
3.2 Idziemy do zoo!
3.3 Kim jesteś?
3.4 Miłej podróży!
3.5 Ruszamy w drogę!
3.6 Wakacje

Muzyka

Instrumenty (30 pytania)
1.1 Od instrumentu do orkiestry

Style i gatunki w muzyce (27 pytania)
2.1 Od pieśni do musicalu

Historia muzyki (101 pytania)
3.1 Muzyka XX wieku
3.2 Od starożytności do XX wieku
3.3 Romantyzm
3.4 Średniowiecze i renesans

Wielcy muzycy (60 pytania)
4.1 Ludwig van Beethoven
4.2 Witold Lutosławski

Plastyka

Plastyka (150 pytania)
1.1 Fotografia
1.2 Perspektywa
1.3 Polskie zabytki i muzea
1.4 Rzeźba
1.5 Światło i światłocień

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe (148 pytania)
1.1 Edycja tekstów
1.2 Grafika i animacje
1.3 Komputerowe ABC
1.4 Obliczenia z komputerem
1.5 W sieci Internet

Programowanie (60 pytania)
2.1 Podstawy programowania
2.2 Scratch

Robotyka z Twoim Robotem (84 pytania)
3.1 Robotyka z Twoim Robotem 1
3.2 Robotyka z Twoim Robotem 2

Zajęcia techniczne

Komunikacja (30 pytania)
1.1 ABC ruchu drogowego

Część techniczna (149 pytania)
2.1 BHP i ochrona środowiska
2.2 Materiały i tworzywa
2.3 Metale i sprzęty domowe
2.4 Papier, drzewo i drewno
2.5 Rysunek techniczny i produkcja

Sprawdź swoją wiedzę na koniec roku!

Język polski (75 pytania)
1.1 Zestaw 1
1.2 Zestaw 2
1.3 Zestaw 3
1.4 Zestaw 4
1.5 Zestaw 5
1.6 Zestaw 6

Matematyka (212 pytania)
2.1 Zestaw 1
2.2 Zestaw 10
2.3 Zestaw 2
2.4 Zestaw 3
2.5 Zestaw 4
2.6 Zestaw 5
2.7 Zestaw 6
2.8 Zestaw 7
2.9 Zestaw 8
2.10 Zestaw 9

Język angielski (158 pytania)
3.1 Zastaw 2a
3.2 Zestaw 1a
3.3 Zestaw 1b
3.4 Zestaw 2b
3.5 Zestaw 3a
3.6 Zestaw 3b
3.7 Zestaw 4a
3.8 Zestaw 4b

Kompetencje XXI wieku

Współpraca (33 pytania)
1.1 Współpraca

Zbieranie informacji (32 pytania)
2.1 Zbieranie informacji

Prezentacja (33 pytania)
3.1 Prezentacja

Prezentacja książki (33 pytania)
4.1 Prezentacja książki

Jestem online (33 pytania)
5.1 Jestem online

Praca semestralna (33 pytania)
6.1 Jak napisać pracę semestralną?

Twórcze myślenie (33 pytania)
7.1 Twórcze myślenie

Krytyczne spojrzenie (33 pytania)
8.1 Krytyczne spojrzenie

Opinia (33 pytania)
9.1 Jaka jest Twoja opinia?

W przygotowaniu:

W Squli nieustannie pracujemy nad nowym materiałem i każdego dnia dodajemy nowe zadania. Sprawdź, co niedługo pojawi się na naszej stronie!

Język polski

Lektury
1.1 Baśnie polskie i europejskie
1.2 Podania i legendy polskie
1.3 „Pan Tadeusz” (przyroda)
1.4 „Pan Tadeusz” (obyczaje)

Kompetencje XXI wieku

Kompetencje XXI wieku
1.1 Prezentacja
1.2 Prezentacja książki
1.3 Zbieranie informacji
1.4 Bycie online
1.5 Współpraca
1.6 Myślenie twórcze
1.7 Krytyczne spojrzenie
1.8 Jaka jest Twoja opinia?
1.9 Jak napisać pracę semestralną?

Muzyka

Historia muzyki
1.1 Formy muzyczne
1.2 Muzyka rozrywkowa