Klasa 6 - 10026 zadań

Materiał dla klas 4–6 obejmuje wszystkie przedmioty szkolne oraz jest zgodny z nową podstawą programową MEN. Zadania są tworzone przez nauczycieli i specjalistów w dziedzinie edukacji.

Kup teraz Wypróbuj

Matematyka

Liczby naturalne i ułamki (181 pytania)
1.1 Działania na ułamkach II
1.2 Działania pisemne
1.3 Rachunki pamięciowe
1.4 Rozwinięcia dziesiętne
1.5 Szacowanie wyników
1.6 Ułamki zwykłe i dziesiętne
1.7 Dzielenie ułamków

Figury na płaszczyźnie (120 pytania)
2.1 Kąty na płaszczyźnie
2.2 Kąty w trójkątach i czworokątach
2.3 Proste, odcinki, okręgi, koła
2.4 Wielokąty I

Liczby na co dzień (184 pytania)
3.1 Długość i masa / Mistrzostwa awatarów
3.2 Kalendarz i czas
3.3 Kalkulator
3.4 Skala
3.5 Tabele, diagramy i wykresy
3.6 Zaokrąglanie liczb
3.7 Jednostki długości

Prędkość, droga, czas (121 pytania)
4.1 Czas
4.2 Droga
4.3 Prędkość
4.4 Prędkość, droga, czas
4.5 Droga, prędkość, czas

Pola wielokątów (120 pytania)
5.1 Pole prostokąta
5.2 Pole równoległoboku i rombu
5.3 Pole trapezu
5.4 Pole trójkąta

Figury przestrzenne (150 pytania)
6.1 Graniastosłup prosty I
6.2 Graniastosłup prosty II
6.3 Graniastosłupy proste
6.4 Prostopadłościany i sześciany
6.5 Rozpoznawanie figur
6.6 Jednostki objętości

Liczby dodatnie i ujemne (90 pytania)
7.1 Dodawanie i odejmowanie
7.2 Liczby dodatnie i ujemne I
7.3 Mnożenie i dzielenie

Wyrażenia algebraiczne i równania (231 pytania)
8.1 Mnożenie i dzielenie
8.2 Obliczanie wartości
8.3 Rozwiązywanie równań
8.4 Sumy algebraiczne
8.5 Upraszczanie
8.6 Zadania z treścią
8.7 Zapisywanie i odczytywanie
8.8 Zapisywanie równań

Procenty (91 pytania)
9.1 Diagramy procentowe
9.2 Diagramy procentowe (demo)
9.3 Procent z liczby
9.4 Procenty i ułamki
9.5 Obniżki cen, czyli przeceny

Język polski

Ortografia (209 pytania)
1.1 Homonimy
1.2 Jak zapisać ...?
1.3 Kemping w Dębkach
1.4 nie- z różnymi częściami mowy
1.5 Wielka i mała litera
1.6 Wyrazy złożone
1.7 Wyrazy obce

Gramatyka (329 pytania)
2.1 Deklinacja
2.2 Głoski I
2.3 Nieodmienne części mowy
2.4 Nietypowa odmiana rzeczownika
2.5 Rodzaje orzeczeń w zdaniu
2.6 Rodzaje podmiotów w zdaniu
2.7 Stopniowanie
2.8 Zaimek
2.9 Zdania I
2.10 Zdania II
2.11 Zdanie pojedyncze rozwinięte i nierozwinięte

Interpunkcja (149 pytania)
3.1 Interpunkcja w dialogach
3.2 Przecinki i spójniki
3.3 Znaki interpunkcyjne
3.4 Przecinki, spójniki i zaimki w zdaniu złożonym
3.5 Kropka, wykrzyknik czy pytajnik

Nauka o języku (89 pytania)
4.1 Frazeologia III
4.2 Wyrazy bliskoznaczne, przeciwstawne i pokrewne
4.3 Słownictwo oficjalne i nieoficjalne

Nauka o literaturze (30 pytania)
5.1 Gatunki literackie

Czytanie ze zrozumieniem (180 pytania)
6.1 Informacja i reklama
6.2 Inne teksty literackie
6.3 Dramat
6.4 Liryka
6.5 Epika
6.6 Teksty popularnonaukowe i publicystyczne

Sztuka pisania (59 pytania)
7.1 Pamiętnik i dziennik
7.2 Wywiad

Inne teksty kultury (90 pytania)
8.1 Film
8.2 Sztuki plastyczne
8.3 Teatr, internet, telewizja i prasa

Lektury (329 pytania)
9.1 „Tajemniczy ogród" Frances Hodgson Burnett
9.2 „Pinokio" Carlo Collodi
9.3 „Ania z Zielonego Wzgórza" Lucy Maud Montgomery
9.4 „Akademia pana Kleksa" Jan Brzechwa
9.5 „Chłopcy z Placu Broni" Ferenc Molnár
9.6 „Hobbit, czyli tam i z powrotem" J.R.R. Tolkien
9.7 „Opowieści z Narnii" C.S. Lewis
9.8 Mitologia grecka
9.9 „Sposób na Alcybiadesa" Edmund Niziurski
9.10 „Dynastia Miziołków” Joanna Olech
9.11 „Przygody Tomka Sawyera” Mark Twain
9.12 „Mikołajek i inne chłopaki" René Goscinny
9.13 „Tomek w Krainie Kangurów" Alfred Szklarski
9.14 „W osiemdziesiąt dni dookoła świata" Juliusz Verne
9.15 „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” Janusz Christa
9.16 „W pustyni i w puszczy” Henryk Sienkiewicz
9.17 „Mazurek Dąbrowskiego” Józef Wybicki

Mały erudyta (133 pytania)
10.1 Poznaję nowe słowa 1
10.2 Poznaję nowe słowa 2 / Mistrzostwa awatarów
10.3 Poznaję nowe słowa 3
10.4 Poznaję nowe słowa 4
10.5 Poznaję nowe słowa 5

Język angielski

Słownictwo (390 pytania)
1.1 Adjectives
1.2 At the Doctor's
1.3 Christmas around the world
1.4 Computers & TV
1.5 Environment protection
1.6 Geography
1.7 Halloween
1.8 Inventors and their inventions
1.9 Natural disasters
1.10 Paranormal activities
1.11 Phrasal verbs I
1.12 UK & London
1.13 USA & New York

Gramatyka (508 pytania)
2.1 Adverbs
2.2 Conditionals I
2.3 Irregular verbs I
2.4 Modal verbs
2.5 Passive voice I
2.6 Passive voice II
2.7 Past Continuous I
2.8 Past Continuous vs. Past Simple
2.9 Past Simple
2.10 Present Continuous
2.11 Present Perfect I
2.12 Present perfect II
2.13 Present Perfect IV
2.14 Present Perfect vs. Past Simple
2.15 Present Simple
2.16 Present Simple vs. Present Continuous
2.17 Relative pronouns

Komunikacja (120 pytania)
3.1 British and American English
3.2 Cooking at home vs. Going out
3.3 Healthy lifestyle
3.4 Role models

Przyroda

Geografia (723 pytania)
1.1 Globus
1.2 Góry wysokie
1.3 Kontynenty
1.4 Krajobraz śródziemnomorski
1.5 Lasy iglaste
1.6 Lasy liściaste i mieszane
1.7 Oceany / Mistrzostwa awatarów
1.8 Odkrycia geograficzne
1.9 Pogoda i klimat
1.10 Pustynie
1.11 Pustynie II
1.12 Pustynie lodowe
1.13 Ruch obiegowy Ziemi
1.14 Ruch obrotowy Ziemi
1.15 Sawanna
1.16 Stepy
1.17 Strefy klimatyczne
1.18 Strefy krajobrazowe
1.19 Tundra
1.20 Wilgotny las równikowy
1.21 Ochrona przyrody
1.22 Polska w Europie
1.23 Zasoby przyrody
1.24 Układ Słoneczny

Fizyka i chemia (480 pytania)
2.1 Dźwięk
2.2 Masa a objętość
2.3 Pole magnetyczne
2.4 Prąd elektryczny
2.5 Ruch ciał
2.6 Siła oporu powietrza i wody
2.7 Siła tarcia
2.8 Soczewka
2.9 Wszechświat i układ słoneczny
2.10 Ziemia
2.11 Zjawiska elektryczne
2.12 Zjawiska świetlne
2.13 Zmiany temperatury
2.14 Zjawiska magnetyczne
2.15 Właściwości substancji
2.16 Rozszerzalność cieplna – doświadczenia

Bezpieczeństwo (30 pytania)
3.1 Bezpieczeństwo w domu

Filmy (12 pytania)
4.1 Ogród Botaniczny w Powsinie
4.2 Centrum Nauki Kopernik
4.3 Żyrafy
4.4 Wielbłądy
4.5 Niedźwiedź brunatny
4.6 Zebra Grevy'ego
4.7 Wydry karłowate
4.8 Słoń indyjski
4.9 Pawiany płaszczowe
4.10 Nosorożec indyjski
4.11 Makaki japońskie
4.12 Tygrys syberyjski

Język niemiecki

Słownictwo (180 pytania)
1.1 Geschaefte
1.2 Kleidung
1.3 Meine Pflichten
1.4 Nach den Sommerferien
1.5 Sport
1.6 Weihnachten

Gramatyka (236 pytania)
2.1 Czasowniki modalne
2.2 Perfekt
2.3 Perfekt I
2.4 Perfekt II
2.5 Perfekt III
2.6 Perfekt IV
2.7 Stopniowanie przymiotników
2.8 Zdania dopełnieniowe

Komunikacja (120 pytania)
3.1 Ein Wochenende in Berlin
3.2 Im Einkaufszentrum
3.3 Reisen macht Spaβ
3.4 Verboten ist verboten

Historia i społeczeństwo

Upadek I Rzeczpospolitej (90 pytania)
1.1 Panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego
1.2 Powstanie kościuszkowskie
1.3 Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja

Stulecie niewoli (178 pytania)
2.1 Powstanie listopadowe
2.2 Powstanie styczniowe
2.3 U boku Napoleona
2.4 Wielcy twórcy kultury polskiej
2.5 Życie Polaków w trzech zaborach
2.6 Życie Polaków na emigracji

XIX wiek (90 pytania)
3.1 Fabryki i miasta
3.2 Rewolucja przemysłowa
3.3 Przemiany na polskiej wsi

Polska odrodzona (177 pytania)
4.1 I Wojna Światowa
4.2 Odrodzona Rzeczpospolita
4.3 Osiągnięcia II Rzeczpospolitej
4.4 Walki o granice Polski po I wojnie światowej
4.5 Sprawa polska
4.6 Świat i Polska po I wojnie światowej

II Wojna Światowa (195 pytania)
5.1 Okupacja w Polsce
5.2 Walka obronna Polski
5.3 Polskie Państwo Podziemne
5.4 Początki wojny
5.5 Polacy na frontach II wojny światowej
5.6 Przed wybuchem II Wojny Światowej
5.7 Powstanie warszawskie

PRL (120 pytania)
6.1 Walka o demokrację
6.2 Życie w PRL
6.3 Powstanie PRL
6.4 Narodziny III Rzeczpospolitej

Współczesność (60 pytania)
7.1 Państwo polskie
7.2 Współczesne państwa i organizacje narodowe

Filmy (1 pytania)
8.1 Stare Miasto w Warszawie

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe (148 pytania)
1.1 Edycja tekstów
1.2 Grafika i animacje
1.3 Komputerowe ABC
1.4 Obliczenia z komputerem
1.5 W sieci Internet

Programowanie (60 pytania)
2.1 Scratch
2.2 Podstawy programowania

Robotyka z Twoim Robotem (79 pytania)
3.1 Robotyka z Twoim Robotem

Muzyka

Instrumenty (30 pytania)
1.1 Od instrumentu do orkiestry

Style i gatunki w muzyce (27 pytania)
2.1 Od pieśni do musicalu

Wielcy muzycy (30 pytania)
3.1 Ludwig van Beethoven

Zajęcia techniczne

Komunikacja (30 pytania)
1.1 ABC ruchu drogowego

Część techniczna (149 pytania)
2.1 BHP i ochrona środowiska
2.2 Materiały i tworzywa
2.3 Metale i sprzęty domowe
2.4 Papier, drzewo i drewno
2.5 Rysunek techniczny i produkcja

Plastyka

Plastyka (150 pytania)
1.1 Fotografia
1.2 Perspektywa
1.3 Polskie zabytki i muzea
1.4 Rzeźba
1.5 Światło i światłocień

Sprawdź swoją wiedzę na koniec roku!

Język polski (75 pytania)
1.1 Zestaw 1
1.2 Zestaw 2
1.3 Zestaw 3
1.4 Zestaw 4
1.5 Zestaw 5
1.6 Zestaw 6

Matematyka (212 pytania)
2.1 Zestaw 1
2.2 Zestaw 10
2.3 Zestaw 2
2.4 Zestaw 3
2.5 Zestaw 4
2.6 Zestaw 5
2.7 Zestaw 6
2.8 Zestaw 7
2.9 Zestaw 8
2.10 Zestaw 9

Język angielski (158 pytania)
3.1 Zastaw 2a
3.2 Zestaw 1a
3.3 Zestaw 1b
3.4 Zestaw 2b
3.5 Zestaw 3a
3.6 Zestaw 3b
3.7 Zestaw 4a
3.8 Zestaw 4b

Sprawdź to!

Wyjątkowe dni w roku (90 pytania)
1.1 Święta Bożego Narodzenia
1.2 Wielkanoc
1.3 Święta majowe
1.4 Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016
1.5 Powstanie warszawskie
1.6 Misja olimpijska
1.7 Boże Narodzenie

Nowości (1130 pytania)
2.1 „Hobbit, czyli tam i z powrotem" J.R.R. Tolkien
2.2 „Opowieści z Narnii" C.S. Lewis
2.3 Zasoby przyrody
2.4 „Sposób na Alcybiadesa" Edmund Niziurski
2.5 Słownictwo oficjalne i nieoficjalne
2.6 Powstanie warszawskie
2.7 „Dynastia Miziołków” Joanna Olech
2.8 Teatr, internet, telewizja i prasa
2.9 Kropka, wykrzyknik czy pytajnik
2.10 Robotyka z Twoim Robotem
2.11 Układ Słoneczny
2.12 „Przygody Tomka Sawyera” Mark Twain
2.13 Życie Polaków w trzech zaborach
2.14 Zjawiska magnetyczne
2.15 Właściwości substancji
2.16 Dramat
2.17 „W osiemdziesiąt dni dookoła świata" Juliusz Verne
2.18 „Mikołajek i inne chłopaki" René Goscinny
2.19 „Tomek w Krainie Kangurów" Alfred Szklarski
2.20 Sprawa polska
2.21 Świat i Polska po I wojnie światowej
2.22 Narodziny III Rzeczpospolitej
2.23 Wyrazy obce
2.24 Przed wybuchem II Wojny Światowej
2.25 Święta Bożego Narodzenia
2.26 Boże Narodzenie
2.27 Epika
2.28 Liryka
2.29 Rozszerzalność cieplna – doświadczenia
2.30 Życie Polaków na emigracji
2.31 Teksty popularnonaukowe i publicystyczne
2.32 Bezpieczeństwo w domu
2.33 Poznaję nowe słowa 1
2.34 Poznaję nowe słowa 2 / Mistrzostwa awatarów
2.35 Poznaję nowe słowa 3
2.36 Poznaję nowe słowa 4
2.37 Poznaję nowe słowa 5
2.38 Nosorożec indyjski
2.39 „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” Janusz Christa
2.40 „W pustyni i w puszczy” Henryk Sienkiewicz
2.41 „Mazurek Dąbrowskiego” Józef Wybicki
2.42 Przemiany na polskiej wsi
2.43 Współczesne państwa i organizacje narodowe

Filmy (17 pytania)
3.1 Jednostki długości
3.2 Jednostki objętości
3.3 Dzielenie ułamków
3.4 Obniżki cen, czyli przeceny
3.5 Droga, prędkość, czas
3.6 Ogród Botaniczny w Powsinie
3.7 Centrum Nauki Kopernik
3.8 Żyrafy
3.9 Wielbłądy
3.10 Niedźwiedź brunatny
3.11 Zebra Grevy'ego
3.12 Wydry karłowate
3.13 Słoń indyjski
3.14 Pawiany płaszczowe
3.15 Makaki japońskie
3.16 Tygrys syberyjski
3.17 Stare Miasto w Warszawie

Mistrzostwa awatarów (8 pytania)
4.1 Mistrzostwa awatarów

English

Universe (110 pytania)
1.1 Universe 1
1.2 Universe 2

Long ago (117 pytania)
2.1 Long ago 3
2.2 Long ago 4

Food origin (121 pytania)
3.1 Food origin 5
3.2 Food origin 6

Why do we make art? (80 pytania)
4.1 Why do we make art? 7
4.2 Why do we make art? 8

The city (122 pytania)
5.1 The city 10
5.2 The city 9

Body (123 pytania)
6.1 Body 11
6.2 Body 12

Mass media (116 pytania)
7.1 Mass media 13
7.2 Mass media 14

Nature (127 pytania)
8.1 Nature 15
8.2 Nature 16

Biomes (122 pytania)
9.1 Biomes 17
9.2 Biomes 18

W przygotowaniu:

W Squli nieustannie pracujemy nad nowym materiałem i każdego dnia dodajemy nowe zadania. Sprawdź, co niedługo pojawi się na naszej stronie!

Język polski

Lektury
1.1 „Mikołajek i inne chłopaki” René Goscinny
1.2 „Tomek w krainie kangurów” Alfred Szklarski
1.3 „W osiemdziesiąt dni dookoła świata” Julisz Verne
1.4 „Przygody Tomka Sawyera” Mark Twain

Interpunkcja
2.1 Kropka, wykrzyknik czy pytajnik

Czytanie ze zrozumieniem
3.1 Dramat
3.2 Teksty popularnonaukowe i publicystyczne

Ortografia
4.1 Wyrazy obce

Historia i społeczeństwo

II Wojna Światowa
1.1 Przed wybuchem II Wojny Światowej

PRL
2.1 Narodziny III Rzeczpospolitej

Stulecie niewoli
3.1 Życie Polaków w trzech zaborach
3.2 Życie Polaków na emigracji

Polska odrodzona
4.1 Sprawa polska
4.2 Świat i Polska po I WŚ

Przyroda

Geografia
1.1 Układ słoneczny

Fizyka i chemia
2.1 Zjawiska magnetyczne
2.2 Właściwości substancji