Klasa 3 - 10709 zadań

W Squli dzieci błyskawicznie uczą się pisać, czytać i liczyć dzięki zabawie! Również nauka języka angielskiego oraz odkrywanie tajemnic świata przyrody ze Squlą daje im wiele radości!

Kup teraz Wyprobuj

Wakacje z językami

Język francuski (160 pytania)
1.1 Co wiesz o Francji?
1.2 Do zoo!
1.3 Miłej podróży!
1.4 Rodzinna wycieczka
1.5 Ubrania i kolory
1.6 Wakacje

Język hiszpański (160 pytania)
2.1 Co wiesz o Hiszpanii?
2.2 Do zoo!
2.3 Miłej podróży!
2.4 Rodzinna wycieczka
2.5 Ubrania i kolory
2.6 Wakacje

Język włoski (160 pytania)
3.1 Co wiesz o Włoszech?
3.2 Do zoo!
3.3 Miłej podróży!
3.4 Rodzinna wycieczka
3.5 Ubrania i kolory
3.6 Wakacje

Język niemiecki (160 pytania)
4.1 Co wiesz o Niemczech?
4.2 Do zoo!
4.3 Miłej podróży!
4.4 Rodzinna wycieczka
4.5 Ubrania i kolory
4.6 Wakacje

Język angielski (160 pytania)
5.1 Co wiesz o Wielkiej Brytanii?
5.2 Do zoo!
5.3 Miłej podróży!
5.4 Rodzinna wycieczka
5.5 Ubrania i kolory
5.6 Wakacje

Przygoda z polskim

Czytanie ze zrozumieniem (25 pytania)
1.1 Produkcja papieru

Ortografia (1092 pytania)
2.1 Nazwy zawodów zakończone na „-arz”
2.2 „rz” po „j”, „ch”, „w”
2.3 Czasowniki w czasie przeszłym
2.4 Czasowniki z przeczeniem „nie"
2.5 Kolejność alfabetyczna
2.6 Kolejność alfabetyczna - nazwy miast
2.7 Kolejność alfabetyczna I
2.8 Końcówka „-ii”
2.9 Końcówka „-szy”
2.10 Końcówki „-e”, i „-ę” w czasownikach
2.11 Końcówki „-ów” i „-ówka”
2.12 Końcówki „-uje”, „-ują”
2.13 Końcówki „-uje”, „-uję”
2.14 Litera „d" w wyrazach
2.15 Nazwy miast z końcówką „-ów”
2.16 Pisownia wyrazów z „ą” i „ę”
2.17 Pisownia wyrazów z „ch”
2.18 Pisownia wyrazów z „h”
2.19 Pisownia wyrazów z „ż”
2.20 Przymiotniki od nazw państw
2.21 Przymiotniki z przeczeniem „nie"
2.22 Skróty
2.23 Utrata dźwięczności głosek
2.24 Wielka litera
2.25 Wielka litera w nazwach świąt
2.26 Wielka litera w tytułach
2.27 Wielka litera: kontynenty i planety
2.28 Wyrazy z „ch” na końcu
2.29 Wyrazy z „ch” wymiennym na „sz”
2.30 Wyrazy z „h”
2.31 Wyrazy z „h” i „ch”
2.32 Wyrazy z „ó” wymiennym
2.33 „-utka”, „-uszek”, „-unek”
2.34 „ch” po „s”
2.35 „ó” wymienne i „ó" niewymienne
2.36 „rz" wymienne i „rz" niewymienne
2.37 „rz” po „d”, „t”
2.38 „rz” po „k” i „g”
2.39 „rz” po „p” i „b”
2.40 „ż” i „rz”
2.41 „ż” na końcu wyrazów
2.42 „ż” niewymienne
2.43 „ż” wymienne na „g”
2.44 „ż” wymienne na „g” i „s”

Gramatyka (1173 pytania)
3.1 1. i 3. osoba l. poj.
3.2 Bezokoliczniki i czasowniki w formie osobowej
3.3 Czas czasowników
3.4 Czas przyszły i przeszły
3.5 Czas teraźniejszy i przeszły
3.6 Czasownik i czynność
3.7 Czasownik, rzeczownik i przyimek
3.8 Czasowniki i czasy
3.9 Czasowniki i równoważniki zdań
3.10 Czasowniki w tabeli
3.11 Liczba rzeczownika
3.12 Liczebniki porządkowe w zdaniach
3.13 Odmiana czasowników przez osoby
3.14 Przyimki
3.15 Przymiotnik
3.16 Przymiotnik i rzeczownik
3.17 Przymiotnik II
3.18 Przymiotniki o znaczeniu przeciwnym
3.19 Przymiotniki odrzeczownikowe
3.20 Rodzaj przymiotnika
3.21 Rodzaj przymiotnika w l. poj.
3.22 Rodzaj rzeczowników
3.23 Rodzaje rzeczownika w l. poj.
3.24 Rodziny wyrazów
3.25 Równoważniki zdań
3.26 Rzeczownik
3.27 Rzeczownik i przymiotnik
3.28 Rzeczownik i przymiotnik - liczba
3.29 Rzeczownik z przymiotnikiem
3.30 Rzeczowniki bez liczby pojedynczej
3.31 Rzeczowniki i rodzajniki
3.32 Rzeczowniki odczasownikowe
3.33 Rzeczowniki odczasownikowe
3.34 Rzeczowniki w tabeli
3.35 Rzeczowniki z końcówką „-cja”
3.36 Rzeczowniki – nazwy uczuć i emocji
3.37 Spójniki w zdaniach złożonych
3.38 Spójniki w zdaniu złożonym
3.39 Stopniowanie przymiotników
3.40 Uzupełnianie zdań
3.41 Uzupełnianie zdań czasownikami
3.42 Uzupełnianie zdań liczebnikami
3.43 Uzupełnianie zdań przyimkami
3.44 Wyrazy o znaczeniu przeciwnym
3.45 Wyrazy o znaczeniu przeciwnym I
3.46 Wyrazy wieloznaczne
3.47 Zaimki osobowe

Sztuka pisania (250 pytania)
4.1 Budowa opowiadania
4.2 Dialog
4.3 List i lista
4.4 Ogłoszenie
4.5 Pisanie listu
4.6 Plan wydarzeń
4.7 Teksty informacyjne
4.8 Wywiad
4.9 Zaproszenie
4.10 Życzenia

Interpunkcja (25 pytania)
5.1 Znaki interpunkcyjne na końcu zdania

Lektury (430 pytania)
6.1 „Afryka Kazika" Łukasz Wierzbicki
6.2 „Anaruk, chłopiec z Grenlandii" Czesław Centkiewicz
6.3 „Baśnie" Hans Christian Andersen
6.4 „Brzechwa dzieciom" Jan Brzechwa
6.5 „Cudaczek Wyśmiewaczek”
6.6 „Cukierku, ty łobuzie!" Waldemar Cichoń
6.7 „Czarna owieczka" Jan Grabowski
6.8 „Doktor Dolittle i jego zwierzęta" Hugh Lofting
6.9 „Dziadek i niedźwiadek" Łukasz Wierzbicki
6.10 „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren
6.11 „Jak Wojtek został strażakiem”
6.12 „Karolcia" Maria Krüger
6.13 „Kopciuszek" Hanna Januszewska
6.14 „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?"
6.15 „Nasza mama czarodziejka”
6.16 „Nie płacz, koziołku”
6.17 „O krakowskich psach i kleparskich kotach"
6.18 „O psie, który jeździł koleją”
6.19 „Oto jest Kasia" Mira Jaworczakowa
6.20 „Pilot i ja" Adam Bahdaj
6.21 „Plastusiowy pamiętnik”
6.22 „Puc, Bursztyn i goście”
6.23 „Rany Julek. O tym, jak Julian Tuwim został poetą"
6.24 „Szewczyk Dratewka”
6.25 „Zaczarowana zagroda”

Kultura (45 pytania)
7.1 Miejsca pamięci narodowej
7.2 Słynni Polacy

Mały erudyta (210 pytania)
8.1 Poznaję nowe słowa 1
8.2 Poznaję nowe słowa 2
8.3 Poznaję nowe słowa 3
8.4 Poznaję nowe słowa 4
8.5 Poznaję nowe słowa 5
8.6 Poznaję nowe słowa 6
8.7 Poznaję nowe słowa 7

Świat przyrody

Pory roku (50 pytania)
1.1 Jesień
1.2 Wiosna

W świecie roślin (300 pytania)
2.1 Dary lasu
2.2 Drzewa iglaste w Polsce
2.3 Drzewa, krzewy i rośliny zielne
2.4 Etapy rozwoju lnu
2.5 Las
2.6 Na polu
2.7 Owoce i warzywa
2.8 Rośliny i grzyby trujące
2.9 Rośliny okopowe i zboża ozime
2.10 Rośliny włókniste i oleiste
2.11 Rośliny zbożowe
2.12 Zboża na polu

W świecie zwierząt (249 pytania)
3.1 Budowa ciał zwierząt
3.2 Cechy zwierząt
3.3 Czym odżywiają się zwierzęta
3.4 Dzień i noc w świecie zwierząt
3.5 Jak porozumiewają się zwierzęta
3.6 Od poczwarki do motyla
3.7 Ssaki
3.8 Zwierzęta hodowlane
3.9 Zwierzęta leśne
3.10 Życie w danym środowisku

Ekologia (74 pytania)
4.1 Czego potrzebujemy do życia?
4.2 Zagrożenia dla przyrody
4.3 Zagrożone gatunki

Polska (135 pytania)
5.1 Góry w Polsce
5.2 Mapa Polski
5.3 Parki narodowe
5.4 Perły polskiej przyrody
5.5 Regiony Polski
5.6 Wisła

Mapa (50 pytania)
6.1 Kierunki na mapie
6.2 Mapa Polski

Pogoda (25 pytania)
7.1 Elementy pogody

Człowiek (76 pytania)
8.1 Budowa wewnętrzna człowieka
8.2 Ciało człowieka
8.3 Zdrowe odżywianie

Środowisko (399 pytania)
9.1 Bogactwa Ziemi
9.2 Dwa bieguny
9.3 Dzień i noc
9.4 Europa - warunki przyrod.
9.5 Jezioro - ekosystem
9.6 Krążenie wody w przyrodzie
9.7 Powietrze
9.8 Powódź
9.9 Przyroda ożywiona i nieożywiona
9.10 Rola wody w życiu ludzi
9.11 Środowiska naturalne
9.12 Stany skupienia wody
9.13 Woda i lód
9.14 Wody
9.15 Właściwości wody
9.16 Zróżnicowanie przyrody na świecie

W świecie roślin i zwierząt (25 pytania)
10.1 Łąka - rośliny i zwierzęta

Zabawa z angielskim

Słówka (72 pytania)
1.1 Christmas
1.2 Food
1.3 Sport

Gramatyka (74 pytania)
2.1 Do you ...? Yes, I do.
2.2 Were you...? Yes, I was.
2.3 What are you ...ing?

Filmy (1 pytania)
3.1 Directions

Potyczki matematyczne

Kalendarz i czas (115 pytania)
1.1 Kalendarz
1.2 Obliczenia kalendarzowe
1.3 Obliczenia zegarowe
1.4 Obliczenia zegarowe I
1.5 Obliczenia zegarowe II

Mnożenie i dzielenie (276 pytania)
2.1 Działania z okienkiem
2.2 Dzielenie z resztą
2.3 Dzielniki
2.4 Ilorazy i iloczyny
2.5 Liczby podzielne
2.6 Mnożenie i dzielenie do 100
2.7 Mnożenie i dzielenie do 100
2.8 Mnożenie i dzielenie do 50
2.9 Mnożenie przez 5 i 10 (do 100)
2.10 Porównywanie iloczynów
2.11 Przemienność mnożenia
2.12 Sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia

Miary i pomiary (100 pytania)
3.1 Mierzenie długości
3.2 Pojemność
3.3 Waga
3.4 Waga 1

Mnożenie (27 pytania)
4.1 Obliczenia w tabeli
4.2 Skomplikowane mnożenie
4.3 Tabliczka mnożenia

Liczby (50 pytania)
5.1 Liczby trzycyfrowe
5.2 Liczby w szeregu

Pieniądze (50 pytania)
6.1 Obliczenia pieniężne (do 100) II
6.2 Obliczenia pieniężne do 100

Powtórzenie (50 pytania)
7.1 Dodawanie i odejmowanie do 100
7.2 Dodawanie i odejmowanie do 1000

Dodawanie i odejmowanie (125 pytania)
8.1 Dodawanie do 100
8.2 Dodawanie do 1000
8.3 Dodawanie i odejmowanie do 100
8.4 Działania z okienkami
8.5 Dziesiątki czy jedności?

Figury geometryczne (125 pytania)
9.1 Obwód kwadratu
9.2 Obwód prostokąta
9.3 Obwód trójkąta
9.4 Obwody figur
9.5 Trójkąty

Znaki rzymskie (51 pytania)
10.1 Liczby rzymskie
10.2 Znaki rzymskie I-XII
10.3 Znaki rzymskie XIII-XX

Diagramy, tabele i wykresy (75 pytania)
11.1 Diagramy
11.2 Obliczenia w tabelach
11.3 Wykresy

Zadania tekstowe (150 pytania)
12.1 Ilość, cena, wartość
12.2 Zadania tekstowe
12.3 Zadania tekstowe I
12.4 Zadania tekstowe II
12.5 Zadania tekstowe III
12.6 Zadania tekstowe IV

Porównywanie (75 pytania)
13.1 O ile więcej, o ile mniej (do 100)
13.2 Porównywanie liczb trzycyfrowych
13.3 Sumy, różnice, iloczyny i ilorazy

Obliczenia (26 pytania)
14.1 Kolejność wykonywania działań
14.2 Kolejność wykonywania działań

Triki (50 pytania)
15.1 Magiczne kwadraty
15.2 Piramidy liczbowe

English

Different animals (144 pytania)
1.1 Different animals 1
1.2 Different animals 2

How do things change? (140 pytania)
2.1 How do things change? 3
2.2 How do things change? 4

Different things (144 pytania)
3.1 Different things 5
3.2 Different things 6

Subtraction (127 pytania)
4.1 Subtraction 7
4.2 Subtraction 8

Sprawdź to!

Suzie Q i ognisty smok (52 pytania)
1.1 Suzie Q i ognisty smok

Wyjątkowe dni w roku (150 pytania)
2.1 Boże Narodzenie
2.2 Euro 2016
2.3 Misja olimpijska
2.4 Misja tech. 3
2.5 Misja Techniczna - Matematyka
2.6 Misja Techniczna - Polski
2.7 Misja Techniczna - Przyroda
2.8 Święta Bożego Narodzenia
2.9 Święta majowe
2.10 Wielkanoc

Nowości (2756 pytania)
3.1 1. i 3. osoba l. poj.
3.2 Bezokoliczniki i czasowniki w formie osobowej
3.3 Bogactwa Ziemi
3.4 Boże Narodzenie
3.5 Budowa opowiadania
3.6 Budowa wewnętrzna człowieka
3.7 Czas czasowników
3.8 Czas przyszły i przeszły
3.9 Czas teraźniejszy i przeszły
3.10 Czasownik, rzeczownik i przyimek
3.11 Czasowniki i czasy
3.12 Czasowniki i równoważniki zdań
3.13 Czasowniki w czasie przeszłym
3.14 Czasowniki w tabeli
3.15 Diagramy
3.16 Dialog
3.17 Dwa bieguny
3.18 Działania z okienkami
3.19 Dzielniki
3.20 Dzień i noc
3.21 Europa - warunki przyrod.
3.22 Ilorazy i iloczyny
3.23 Jak porozumiewają się zwierzęta
3.24 Komputerowy świat
3.25 Końcówka „-ii”
3.26 Końcówka „-szy”
3.27 Liczby podzielne
3.28 Liczby w szeregu
3.29 Liczebniki porządkowe w zdaniach
3.30 Liczenie
3.31 Magiczne kwadraty
3.32 Miejsca pamięci narodowej
3.33 Mnożenie i dzielenie do 100
3.34 O ile więcej, o ile mniej (do 100)
3.35 Obliczenia w tabeli
3.36 Od poczwarki do motyla
3.37 Odmiana czasowników przez osoby
3.38 Ogłoszenie
3.39 Piramidy liczbowe
3.40 Pisanie
3.41 Pisanie listu
3.42 Pojemność
3.43 Porządkowanie
3.44 Powietrze
3.45 Poznaję nowe słowa 1
3.46 Poznaję nowe słowa 2
3.47 Poznaję nowe słowa 3
3.48 Poznaję nowe słowa 4
3.49 Poznaję nowe słowa 5
3.50 Poznaję nowe słowa 6
3.51 Poznaję nowe słowa 7
3.52 Produkcja papieru
3.53 Przymiotniki od nazw państw
3.54 Przymiotniki odrzeczownikowe
3.55 Robotyka z Twoim Robotem
3.56 Równoważniki zdań
3.57 Rysowanie
3.58 Rzeczownik i przymiotnik
3.59 Rzeczownik z przymiotnikiem
3.60 Rzeczowniki odczasownikowe
3.61 Rzeczowniki odczasownikowe
3.62 Rzeczowniki z końcówką „-cja”
3.63 Rzeczowniki – nazwy uczuć i emocji
3.64 Skróty
3.65 Spójniki w zdaniach złożonych
3.66 Sterowanie
3.67 Stopniowanie przymiotników
3.68 Święta Bożego Narodzenia
3.69 Słynni Polacy
3.70 Teksty informacyjne
3.71 Uzupełnianie zdań liczebnikami
3.72 Uzupełnianie zdań przyimkami
3.73 Wielka litera
3.74 Wielka litera w tytułach
3.75 Wielka litera: kontynenty i planety
3.76 Wokół Internetu
3.77 Wykresy
3.78 Wyrazy wieloznaczne
3.79 Wywiad
3.80 Zadania tekstowe
3.81 Zadania tekstowe I
3.82 Zadania tekstowe II
3.83 Zadania tekstowe IV
3.84 Zagrożenia dla przyrody
3.85 Zaimki osobowe
3.86 Zaproszenie
3.87 Zróżnicowanie przyrody na świecie
3.88 Życzenia
3.89 Łąka - rośliny i zwierzęta
3.90 „Afryka Kazika" Łukasz Wierzbicki
3.91 „Anaruk, chłopiec z Grenlandii" Czesław Centkiewicz
3.92 „Baśnie" Hans Christian Andersen
3.93 „Brzechwa dzieciom" Jan Brzechwa
3.94 „Cudaczek Wyśmiewaczek”
3.95 „Cukierku, ty łobuzie!" Waldemar Cichoń
3.96 „Czarna owieczka" Jan Grabowski
3.97 „Doktor Dolittle i jego zwierzęta" Hugh Lofting
3.98 „Dziadek i niedźwiadek" Łukasz Wierzbicki
3.99 „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren
3.100 „Jak Wojtek został strażakiem”
3.101 „Karolcia" Maria Krüger
3.102 „Kopciuszek" Hanna Januszewska
3.103 „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?"
3.104 „Nasza mama czarodziejka”
3.105 „Nie płacz, koziołku”
3.106 „O krakowskich psach i kleparskich kotach"
3.107 „O psie, który jeździł koleją”
3.108 „Oto jest Kasia" Mira Jaworczakowa
3.109 „Pilot i ja" Adam Bahdaj
3.110 „Plastusiowy pamiętnik”
3.111 „Puc, Bursztyn i goście”
3.112 „Rany Julek. O tym, jak Julian Tuwim został poetą"
3.113 „Szewczyk Dratewka”
3.114 „Zaczarowana zagroda”
3.115 „ż” na końcu wyrazów
3.116 „ż” wymienne na „g”

Filmy (6 pytania)
4.1 Directions
4.2 Dzielenie z resztą
4.3 Kolejność wykonywania działań
4.4 Liczby rzymskie
4.5 Skomplikowane mnożenie
4.6 Tabliczka mnożenia

Mistrzostwa awatarów (11 pytania)
5.1 Zwycięzcy konkursu Stwórz swojego awatara

Komputerowe ABC

Komputer i ja (100 pytania)
1.1 Komputerowy świat
1.2 Liczenie
1.3 Pisanie
1.4 Rysowanie

Wstęp do programowania (50 pytania)
2.1 Porządkowanie
2.2 Sterowanie

W sieci (25 pytania)
3.1 Wokół Internetu

Robotyka z Twoim Robotem (79 pytania)
4.1 Robotyka z Twoim Robotem

W przygotowaniu:

W Squli nieustannie pracujemy nad nowym materiałem i każdego dnia dodajemy nowe zadania. Sprawdź, co niedługo pojawi się na naszej stronie!

Potyczki matematyczne

Liczby
1.1 Porządkowanie liczb w szeregach (do 100)

Zadania tekstowe
2.1 Zadania tekstowe I

Porównywanie
3.1 O ile więcej, o ile mniej (do 100)

Miary i pomiary
4.1 Pojemność

Przygoda z polskim

Gramatyka
1.1 Wyrazy wieloznaczne
1.2 Uzupełnianie zdań liczebnikami
1.3 Czasownik w czasie teraźniejszym i przeszłym
1.4 1 i 3 osoba liczby pojedynczej w zdaniach
1.5 Czasownik w czasie przyszłym i przeszłym
1.6 Równoważniki zdań
1.7 Zaimki osobowe

Ortografia
2.1 Wielka litera: kontynenty i planety
2.2 „ż” wymienne na „g”
2.3 Końcówka „-ii” w odmianie rzeczowników
2.4 Końcówka „-szy” w stopniu wyższym przymiotników

Sztuka pisania
3.1 Dialog
3.2 Budowa opowiadania

Lektury
4.1 „Czarna owieczka” Jan Grabowski
4.2 „Puc, Bursztyn i goście” Jan Grabowski
4.3 „O psie, który jeździł koleją” Roman Pisarski
4.4 „Plastusiowy pamiętnik” Maria Kownacka

Świat przyrody

Środowisko
1.1 Zróżnicowanie przyrody na świecie
1.2 Powietrze

W świecie roślin i zwierząt
2.1 Łąka – rośliny i zwierzęta

Ekologia
3.1 Zagrożenia dla przyrody