Klasa 3 - 8324 zadań

W Squli dzieci błyskawicznie uczą się pisać, czytać i liczyć dzięki zabawie! Również nauka języka angielskiego oraz odkrywanie tajemnic świata przyrody ze Squlą daje im wiele radości!

Kup teraz Wyprobuj

Przygoda z polskim

Czytanie ze zrozumieniem (25 pytania)
1.1 Produkcja papieru

Ortografia (1067 pytania)
2.1 Czasowniki zakończone na „-uje”, „-ują"
2.2 Kolejność alfabetyczna
2.3 Pisownia wyrazów z „ą” i „ę”
2.4 Pisownia wyrazów z „h”
2.5 Pisownia wyrazów z „ż”
2.6 Pisownia wyrazów z „ch”
2.7 Końcówki „-ów” i „-ówka”
2.8 „rz” po „p” i „b”
2.9 Wyrazy z „ó” wymiennym
2.10 „ó” wymienne i „ó" niewymienne
2.11 „rz” po „j”, „ch”, „w”
2.12 Kolejność alfabetyczna I
2.13 Przymiotniki z przeczeniem „nie"
2.14 Czasowniki z przeczeniem „nie"
2.15 Wyrazy z „ch” na końcu
2.16 Wyrazy z „h”
2.17 Wyrazy z „h” i „ch”
2.18 Utrata dźwięczności głosek
2.19 Zakończenia wyrazów: „-utka”, „-uszek”, „-unek” itd.
2.20 Wielka litera w nazwach świąt
2.21 „rz” po „d”, „t”
2.22 Nazwy miast z końcówką „-ów”
2.23 Wyrazy z „ch” wymiennym na „sz”
2.24 „ż” wymienne na „g” i „s”
2.25 Kolejność alfabetyczna - nazwy miast
2.26 „rz” po „k” i „g”
2.27 „ż” i „rz”
2.28 „rz" wymienne i „rz" niewymienne
2.29 „ż” niewymienne
2.30 „ch” po „s”
2.31 Końcówki „-e”, i „-ę” w czasownikach
2.32 Pisownia czasowników z końcówkami „-uje”, „-uję”
2.33 Litera „d" w wyrazach
2.34 Nazwy zawodów zakończone na „-arz”
2.35 Wielka litera: kontynenty i planety
2.36 „ż” wymienne na „g”
2.37 Końcówka „-ii” w odmianie rzeczowników
2.38 Końcówka „-szy” w stopniu wyższym przymiotników
2.39 Wielka litera w nazwach geograficznych
2.40 Przymiotniki utworzone od nazw państw
2.41 Wielka litera w tytułach
2.42 Skróty
2.43 „ż” na końcu wyrazów

Gramatyka (1072 pytania)
3.1 Przymiotnik
3.2 Przymiotnik II
3.3 Przymiotnik i rzeczownik
3.4 Przymiotniki o znaczeniu przeciwnym
3.5 Rodzaje rzeczownika w liczbie pojedynczej
3.6 Rodziny wyrazów
3.7 Rzeczownik
3.8 Rzeczowniki bez liczby pojedynczej
3.9 Rzeczowniki i rodzajniki
3.10 Uzupełnianie zdań czasownikami w odpowiedniej formie
3.11 Wyrazy o znaczeniu przeciwnym
3.12 Wyrazy o znaczeniu przeciwnym I
3.13 Liczba rzeczownika
3.14 Rzeczownik i przymiotnik - liczba
3.15 Uzupełnianie zdań wyrazami w odpowiedniej formie
3.16 Rodzaj rzeczowników
3.17 Rzeczowniki i utworzone od nich przymiotniki
3.18 Spójniki łączące zdania pojedyncze w złożone
3.19 Porządkowanie przymiotników ze względu na ich rodzaj
3.20 Przyimki
3.21 Rzeczowniki w tabeli
3.22 Rodzaj przymiotnika w l. poj.
3.23 Czasownik i czynność
3.24 Uzupełnianie zdań liczebnikami
3.25 Wyrazy wieloznaczne
3.26 Czasownik w czasie teraźniejszym i przeszłym
3.27 Równoważniki zdań
3.28 Zaimki osobowe
3.29 Czasownik w czasie przyszłym i przeszłym
3.30 1. i 3. osoba liczby pojedynczej w zdaniach
3.31 Odmiana rzeczowników z końcówką „-cja”
3.32 Czasownik, rzeczownik i przyimek
3.33 Rzeczowniki – nazwy uczuć i emocji
3.34 Rzeczowniki odczasownikowe
3.35 Liczebniki porządkowe w zdaniach
3.36 Uzupełnianie zdań przyimkami
3.37 Rzeczownik z przymiotnikiem
3.38 Spójniki w zdaniach złożonych
3.39 Czasowniki i czasy
3.40 Stopniowanie przymiotników
3.41 Określanie czasu czasowników w zdaniu
3.42 Rzeczownik i przymiotnik w wielkim mieście
3.43 Czasowniki w zdaniach i równoważniki zdań

Sztuka pisania (250 pytania)
4.1 List i lista
4.2 Plan wydarzeń
4.3 Pisanie listu
4.4 Dialog
4.5 Budowa opowiadania
4.6 Ogłoszenie
4.7 Wywiad
4.8 Życzenia
4.9 Zaproszenie
4.10 Teksty informacyjne

Interpunkcja (25 pytania)
5.1 Znaki interpunkcyjne na końcu zdania

Lektury (295 pytania)
6.1 „Puc, Bursztyn i goście" Jan Grabowski
6.2 „O psie, który jeździł koleją" Roman Pisarski
6.3 „Nasza mama czarodziejka" Joanna Papuzińska
6.4 „Nie płacz, koziołku" Siergiej Michałkow
6.5 „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren
6.6 „Oto jest Kasia" Mira Jaworczakowa
6.7 „Pilot i ja" Adam Bahdaj
6.8 „Karolcia" Maria Krüger
6.9 „Zaczarowana zagroda" Alina i Czesław Centkiewiczowie
6.10 „Baśnie" Hans Christian Andersen
6.11 „Cudaczek Wyśmiewaczek" Julia Duszyńska
6.12 „Szewczyk Dratewka" Janina Porazińska
6.13 „Plastusiowy pamiętnik" Maria Kownacka
6.14 „Brzechwa dzieciom" Jan Brzechwa
6.15 „Kopciuszek" Hanna Januszewska
6.16 „Jak Wojtek został strażakiem" Czesław Janczarski
6.17 „Czarna owieczka" Jan Grabowski

Kultura (25 pytania)
7.1 Miejsca pamięci narodowej

Mały erudyta (90 pytania)
8.1 Poznaję nowe słowa 1
8.2 Poznaję nowe słowa 2
8.3 Poznaję nowe słowa 3

Świat przyrody

Pory roku (50 pytania)
1.1 Jesień
1.2 Wiosna

W świecie roślin (300 pytania)
2.1 Drzewa iglaste w Polsce
2.2 Etapy rozwoju lnu
2.3 Las
2.4 Na polu
2.5 Owoce i warzywa
2.6 Rośliny i grzyby trujące
2.7 Rośliny okopowe i zboża ozime
2.8 Rośliny włókniste i oleiste
2.9 Rośliny zbożowe
2.10 Zboża na polu
2.11 Drzewa, krzewy i rośliny zielne
2.12 Dary lasu

W świecie zwierząt (224 pytania)
3.1 Cechy zwierząt
3.2 Czym odżywiają się zwierzęta
3.3 Dzień i noc w świecie zwierząt
3.4 Ssaki
3.5 Zwierzęta hodowlane
3.6 Zwierzęta leśne
3.7 Budowa ciała ssaków, ptaków, gadów i owadów
3.8 Przystosowanie zwierząt do życia w danym środowisku
3.9 Jak porozumiewają się zwierzęta

Ekologia (74 pytania)
4.1 Czego potrzebujemy do życia?
4.2 Rośliny i zwierzęta zagrożone wyginięciem
4.3 Zagrożenia dla przyrody

Polska (135 pytania)
5.1 Góry w Polsce
5.2 Mapa Polski
5.3 Parki narodowe
5.4 Perły polskiej przyrody
5.5 Wisła
5.6 Regiony Polski

Mapa (50 pytania)
6.1 Kierunki na mapie
6.2 Mapa Polski

Pogoda (25 pytania)
7.1 Elementy pogody

Człowiek (76 pytania)
8.1 Ciało człowieka
8.2 Zdrowe odżywianie
8.3 Budowa wewnętrzna człowieka

Środowisko (373 pytania)
9.1 Krążenie wody w przyrodzie
9.2 Woda i lód
9.3 Wody
9.4 Rola wody w życiu ludzi
9.5 Środowisko oraz rośliny i zwierzęta w nim żyjące
9.6 Właściwości wody
9.7 Stany skupienia wody
9.8 Jezioro - ekosystem
9.9 Przyroda ożywiona i nieożywiona
9.10 Powódź
9.11 Zróżnicowanie przyrody na świecie
9.12 Powietrze
9.13 Dwa bieguny
9.14 Bogactwa Ziemi
9.15 Europa - zróżnicowanie warunków przyrodniczych

W świecie roślin i zwierząt (25 pytania)
10.1 Łąka - rośliny i zwierzęta

Zabawa z angielskim

Słówka (72 pytania)
1.1 Christmas
1.2 Food
1.3 Sport

Gramatyka (74 pytania)
2.1 Do you ...? Yes, I do.
2.2 Were you...? Yes, I was.
2.3 What are you ...ing?

Potyczki matematyczne

Kalendarz i czas (115 pytania)
1.1 Obliczenia kalendarzowe
1.2 Obliczenia zegarowe
1.3 Obliczenia zegarowe II
1.4 Kalendarz
1.5 Obliczenia zegarowe I

Mnożenie i dzielenie (199 pytania)
2.1 Mnożenie i dzielenie do 100
2.2 Mnożenie i dzielenie do 50
2.3 Przemienność mnożenia
2.4 Działania z okienkiem
2.5 Porównywanie iloczynów
2.6 Sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia
2.7 Mnożenie przez 5 i 10 (do 100)
2.8 Wyszukiwanie liczb podzielnych przez podaną liczbę

Miary i pomiary (100 pytania)
3.1 Mierzenie długości
3.2 Waga
3.3 Waga 1
3.4 Pojemność

Liczby (50 pytania)
4.1 Liczby trzycyfrowe
4.2 Porządkowanie liczb w szeregach do 100

Pieniądze (50 pytania)
5.1 Obliczenia pieniężne do 100
5.2 Obliczenia pieniężne (do 100) II

Powtórzenie (50 pytania)
6.1 Dodawanie i odejmowanie do 100
6.2 Dodawanie i odejmowanie do 1000 (dziesiątkami i setkami)

Dodawanie i odejmowanie (125 pytania)
7.1 Dodawanie do 100
7.2 Dodawanie do 1000 (dziesiątkami i setkami)
7.3 Dodawanie i odejmowanie do 100 (próg dziesiątkowy)
7.4 Dziesiątki czy jedności?
7.5 Działania z okienkami

Figury geometryczne (125 pytania)
8.1 Obwód kwadratu
8.2 Obwód prostokąta
8.3 Trójkąty
8.4 Obwód trójkąta
8.5 Obwody figur

Znaki rzymskie (50 pytania)
9.1 Znaki rzymskie I-XII
9.2 Znaki rzymskie XIII-XX

Diagramy, tabele i wykresy (25 pytania)
10.1 Obliczenia w tabelach

Zadania tekstowe (150 pytania)
11.1 Ilość, cena, wartość
11.2 Zadania tekstowe III
11.3 Zadania tekstowe I
11.4 Zadania tekstowe (porównywanie różnicowe)
11.5 Zadania tekstowe II
11.6 Zadania tekstowe IV

Porównywanie (75 pytania)
12.1 Porównywanie liczb trzycyfrowych
12.2 Porównywanie sum, różnic, iloczynów i ilorazów
12.3 O ile więcej, o ile mniej (do 100)

Obliczenia (25 pytania)
13.1 Kolejność wykonywania działań

English

Different animals (144 pytania)
1.1 Different animals 1
1.2 Different animals 2

How do things change? (140 pytania)
2.1 How do things change? 3
2.2 How do things change? 4

Different things (144 pytania)
3.1 Different things 5
3.2 Different things 6

Subtraction (127 pytania)
4.1 Subtraction 7
4.2 Subtraction 8

Sprawdź to!

Wyjątkowe dni w roku (150 pytania)
1.1 Święta Bożego Narodzenia
1.2 Wielkanoc
1.3 Święta majowe
1.4 Misja Techniczna - Matematyka
1.5 Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2016
1.6 Misja techniczna - Wszystkie typy zadań
1.7 Misja Techniczna - Przyroda
1.8 Misja Techniczna - Polski
1.9 Misja olimpijska
1.10 Boże Narodzenie

Nowości (2089 pytania)
2.1 Pisanie listu
2.2 „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren
2.3 „Nie płacz, koziołku" Siergiej Michałkow
2.4 „Nasza mama czarodziejka" Joanna Papuzińska
2.5 „Brzechwa dzieciom" Jan Brzechwa
2.6 „Kopciuszek" Hanna Januszewska
2.7 „Jak Wojtek został strażakiem" Czesław Janczarski
2.8 „Oto jest Kasia" Mira Jaworczakowa
2.9 „Karolcia" Maria Krüger
2.10 „Pilot i ja" Adam Bahdaj
2.11 „Baśnie" Hans Christian Andersen
2.12 „Cudaczek Wyśmiewaczek" Julia Duszyńska
2.13 „Zaczarowana zagroda" Alina i Czesław Centkiewiczowie
2.14 „Szewczyk Dratewka" Janina Porazińska
2.15 Komputerowy świat
2.16 Rysowanie
2.17 Pisanie
2.18 Liczenie
2.19 Porządkowanie
2.20 Sterowanie
2.21 Wokół Internetu
2.22 Robotyka z Twoim Robotem
2.23 „Plastusiowy pamiętnik" Maria Kownacka
2.24 Zadania tekstowe I
2.25 Zróżnicowanie przyrody na świecie
2.26 Wyrazy wieloznaczne
2.27 Zagrożenia dla przyrody
2.28 Uzupełnianie zdań liczebnikami
2.29 „ż” wymienne na „g”
2.30 Dialog
2.31 Wielka litera: kontynenty i planety
2.32 Łąka - rośliny i zwierzęta
2.33 Powietrze
2.34 Czasownik w czasie teraźniejszym i przeszłym
2.35 Pojemność
2.36 Budowa opowiadania
2.37 O ile więcej, o ile mniej (do 100)
2.38 Równoważniki zdań
2.39 „O psie, który jeździł koleją" Roman Pisarski
2.40 „Czarna owieczka" Jan Grabowski
2.41 „Puc, Bursztyn i goście" Jan Grabowski
2.42 1. i 3. osoba liczby pojedynczej w zdaniach
2.43 Zaimki osobowe
2.44 Czasownik w czasie przyszłym i przeszłym
2.45 Końcówka „-szy” w stopniu wyższym przymiotników
2.46 Święta Bożego Narodzenia
2.47 Porządkowanie liczb w szeregach do 100
2.48 Końcówka „-ii” w odmianie rzeczowników
2.49 Wywiad
2.50 Działania z okienkami
2.51 Liczebniki porządkowe w zdaniach
2.52 Uzupełnianie zdań przyimkami
2.53 Zadania tekstowe (porównywanie różnicowe)
2.54 Boże Narodzenie
2.55 Ogłoszenie
2.56 Rzeczowniki – nazwy uczuć i emocji
2.57 Życzenia
2.58 Dwa bieguny
2.59 Rzeczowniki odczasownikowe
2.60 Czasownik, rzeczownik i przyimek
2.61 Wielka litera w nazwach geograficznych
2.62 Odmiana rzeczowników z końcówką „-cja”
2.63 Rzeczowniki i utworzone od nich przymiotniki
2.64 Produkcja papieru
2.65 Spójniki w zdaniach złożonych
2.66 Czasowniki i czasy
2.67 Stopniowanie przymiotników
2.68 Przymiotniki utworzone od nazw państw
2.69 Rzeczownik z przymiotnikiem
2.70 Zaproszenie
2.71 Wielka litera w tytułach
2.72 Bogactwa Ziemi
2.73 Budowa wewnętrzna człowieka
2.74 Określanie czasu czasowników w zdaniu
2.75 Rzeczownik i przymiotnik w wielkim mieście
2.76 Jak porozumiewają się zwierzęta
2.77 Europa - zróżnicowanie warunków przyrodniczych
2.78 Skróty
2.79 Czasowniki w zdaniach i równoważniki zdań
2.80 Zadania tekstowe II
2.81 Wyszukiwanie liczb podzielnych przez podaną liczbę
2.82 Miejsca pamięci narodowej
2.83 Zadania tekstowe IV
2.84 „ż” na końcu wyrazów
2.85 Poznaję nowe słowa 1
2.86 Poznaję nowe słowa 2
2.87 Poznaję nowe słowa 3
2.88 Teksty informacyjne

Komputerowe ABC

Robotyka z Twoim Robotem (64 pytania)
1.1 Robotyka z Twoim Robotem

W przygotowaniu:

W Squli nieustannie pracujemy nad nowym materiałem i każdego dnia dodajemy nowe zadania. Sprawdź, co niedługo pojawi się na naszej stronie!

Potyczki matematyczne

Liczby
1.1 Porządkowanie liczb w szeregach (do 100)

Zadania tekstowe
2.1 Zadania tekstowe I

Porównywanie
3.1 O ile więcej, o ile mniej (do 100)

Miary i pomiary
4.1 Pojemność

Przygoda z polskim

Gramatyka
1.1 Wyrazy wieloznaczne
1.2 Uzupełnianie zdań liczebnikami
1.3 Czasownik w czasie teraźniejszym i przeszłym
1.4 1 i 3 osoba liczby pojedynczej w zdaniach
1.5 Czasownik w czasie przyszłym i przeszłym
1.6 Równoważniki zdań
1.7 Zaimki osobowe

Ortografia
2.1 Wielka litera: kontynenty i planety
2.2 „ż” wymienne na „g”
2.3 Końcówka „-ii” w odmianie rzeczowników
2.4 Końcówka „-szy” w stopniu wyższym przymiotników

Sztuka pisania
3.1 Dialog
3.2 Budowa opowiadania

Lektury
4.1 „Czarna owieczka” Jan Grabowski
4.2 „Puc, Bursztyn i goście” Jan Grabowski
4.3 „O psie, który jeździł koleją” Roman Pisarski
4.4 „Plastusiowy pamiętnik” Maria Kownacka

Świat przyrody

Środowisko
1.1 Zróżnicowanie przyrody na świecie
1.2 Powietrze

W świecie roślin i zwierząt
2.1 Łąka – rośliny i zwierzęta

Ekologia
3.1 Zagrożenia dla przyrody