Klasa 3 - 8107 zadań

W Squli dzieci błyskawicznie uczą się pisać, czytać i liczyć dzięki zabawie! Również nauka języka angielskiego oraz odkrywanie tajemnic świata przyrody ze Squlą daje im wiele radości!

Kup teraz Wyprobuj

Potyczki matematyczne

Obliczaj na swoim poziomie
1.1 Dodawanie
1.2 Odejmowanie
1.3 Mnożenie

Kalendarz i czas (115 pytania)
2.1 Kalendarz
2.2 Obliczenia kalendarzowe
2.3 Obliczenia zegarowe
2.4 Obliczenia zegarowe I
2.5 Obliczenia zegarowe II

Mnożenie i dzielenie (276 pytania)
3.1 Działania z okienkiem
3.2 Dzielenie z resztą
3.3 Dzielniki
3.4 Ilorazy i iloczyny
3.5 Liczby podzielne
3.6 Mnożenie i dzielenie do 100
3.7 Mnożenie i dzielenie do 100
3.8 Mnożenie i dzielenie do 50
3.9 Mnożenie przez 5 i 10 (do 100)
3.10 Porównywanie iloczynów
3.11 Przemienność mnożenia
3.12 Sprawdzanie dzielenia za pomocą mnożenia

Miary i pomiary (99 pytania)
4.1 Mierzenie długości
4.2 Pojemność
4.3 Waga
4.4 Waga 1

Mnożenie (27 pytania)
5.1 Obliczenia w tabeli
5.2 Skomplikowane mnożenie
5.3 Tabliczka mnożenia

Liczby (50 pytania)
6.1 Liczby trzycyfrowe
6.2 Liczby w szeregu

Pieniądze (50 pytania)
7.1 Obliczenia pieniężne (do 100) II
7.2 Obliczenia pieniężne do 100

Powtórzenie (50 pytania)
8.1 Dodawanie i odejmowanie do 100
8.2 Dodawanie i odejmowanie do 1000

Dodawanie i odejmowanie (125 pytania)
9.1 Dodawanie do 100
9.2 Dodawanie do 1000
9.3 Dodawanie i odejmowanie do 100
9.4 Działania z okienkami
9.5 Dziesiątki czy jedności?

Figury geometryczne (125 pytania)
10.1 Obwód kwadratu
10.2 Obwód prostokąta
10.3 Obwód trójkąta
10.4 Obwody figur
10.5 Trójkąty

Znaki rzymskie (51 pytania)
11.1 Liczby rzymskie
11.2 Znaki rzymskie I-XII
11.3 Znaki rzymskie XIII-XX

Diagramy, tabele i wykresy (75 pytania)
12.1 Diagramy
12.2 Obliczenia w tabelach
12.3 Wykresy

Zadania tekstowe (150 pytania)
13.1 Ilość, cena, wartość
13.2 Zadania tekstowe
13.3 Zadania tekstowe I
13.4 Zadania tekstowe II
13.5 Zadania tekstowe III
13.6 Zadania tekstowe IV

Porównywanie (75 pytania)
14.1 O ile więcej, o ile mniej (do 100)
14.2 Porównywanie liczb trzycyfrowych
14.3 Sumy, różnice, iloczyny i ilorazy

Obliczenia (26 pytania)
15.1 Kolejność wykonywania działań
15.2 Kolejność wykonywania działań

Triki (50 pytania)
16.1 Magiczne kwadraty
16.2 Piramidy liczbowe

Przygoda z polskim

Czytanie ze zrozumieniem (25 pytania)
1.1 Produkcja papieru

Ortografia (1092 pytania)
2.1 Nazwy zawodów zakończone na „-arz”
2.2 „rz” po „j”, „ch”, „w”
2.3 Czasowniki w czasie przeszłym
2.4 Czasowniki z przeczeniem „nie"
2.5 Kolejność alfabetyczna
2.6 Kolejność alfabetyczna - nazwy miast
2.7 Kolejność alfabetyczna I
2.8 Końcówka „-ii”
2.9 Końcówka „-szy”
2.10 Końcówki „-e”, i „-ę” w czasownikach
2.11 Końcówki „-ów” i „-ówka”
2.12 Końcówki „-uje”, „-ują”
2.13 Końcówki „-uje”, „-uję”
2.14 Litera „d" w wyrazach
2.15 Nazwy miast z końcówką „-ów”
2.16 Pisownia wyrazów z „ą” i „ę”
2.17 Pisownia wyrazów z „ch”
2.18 Pisownia wyrazów z „h”
2.19 Pisownia wyrazów z „ż”
2.20 Przymiotniki od nazw państw
2.21 Przymiotniki z przeczeniem „nie"
2.22 Skróty
2.23 Utrata dźwięczności głosek
2.24 Wielka litera
2.25 Wielka litera w nazwach świąt
2.26 Wielka litera w tytułach
2.27 Wielka litera: kontynenty i planety
2.28 Wyrazy z „ch” na końcu
2.29 Wyrazy z „ch” wymiennym na „sz”
2.30 Wyrazy z „h”
2.31 Wyrazy z „h” i „ch”
2.32 Wyrazy z „ó” wymiennym
2.33 „-utka”, „-uszek”, „-unek”
2.34 „ch” po „s”
2.35 „ó” wymienne i „ó" niewymienne
2.36 „rz" wymienne i „rz" niewymienne
2.37 „rz” po „d”, „t”
2.38 „rz” po „k” i „g”
2.39 „rz” po „p” i „b”
2.40 „ż” i „rz”
2.41 „ż” na końcu wyrazów
2.42 „ż” niewymienne
2.43 „ż” wymienne na „g”
2.44 „ż” wymienne na „g” i „s”

Gramatyka (1173 pytania)
3.1 1. i 3. osoba l. poj.
3.2 Bezokoliczniki i czasowniki w formie osobowej
3.3 Czas czasowników
3.4 Czas przyszły i przeszły
3.5 Czas teraźniejszy i przeszły
3.6 Czasownik i czynność
3.7 Czasownik, rzeczownik i przyimek
3.8 Czasowniki i czasy
3.9 Czasowniki i równoważniki zdań
3.10 Czasowniki w tabeli
3.11 Liczba rzeczownika
3.12 Liczebniki porządkowe w zdaniach
3.13 Odmiana czasowników przez osoby
3.14 Przyimki
3.15 Przymiotnik
3.16 Przymiotnik i rzeczownik
3.17 Przymiotnik II
3.18 Przymiotniki o znaczeniu przeciwnym
3.19 Rodzaj przymiotnika
3.20 Rodzaj przymiotnika w l. poj.
3.21 Rodzaj rzeczowników
3.22 Rodzaje rzeczownika w l. poj.
3.23 Rodziny wyrazów
3.24 Równoważniki zdań
3.25 Rzeczownik
3.26 Rzeczownik i przymiotnik
3.27 Rzeczownik i przymiotnik - liczba
3.28 Rzeczownik z przymiotnikiem
3.29 Rzeczowniki bez liczby pojedynczej
3.30 Rzeczowniki i rodzajniki
3.31 Rzeczowniki odczasownikowe
3.32 Rzeczowniki odczasownikowe
3.33 Rzeczowniki w tabeli
3.34 Rzeczowniki z końcówką „-cja”
3.35 Rzeczowniki – nazwy uczuć i emocji
3.36 Spójniki w zdaniach złożonych
3.37 Spójniki w zdaniu złożonym
3.38 Stopniowanie przymiotników
3.39 Uzupełnianie zdań
3.40 Uzupełnianie zdań czasownikami
3.41 Uzupełnianie zdań liczebnikami
3.42 Uzupełnianie zdań przyimkami
3.43 Wyrazy o znaczeniu przeciwnym
3.44 Wyrazy o znaczeniu przeciwnym I
3.45 Wyrazy wieloznaczne
3.46 Zaimki osobowe
3.47 Przymiotniki odrzeczownikowe

Sztuka pisania (250 pytania)
4.1 Budowa opowiadania
4.2 Dialog
4.3 List i lista
4.4 Ogłoszenie
4.5 Pisanie listu
4.6 Plan wydarzeń
4.7 Teksty informacyjne
4.8 Wywiad
4.9 Zaproszenie
4.10 Życzenia

Interpunkcja (25 pytania)
5.1 Znaki interpunkcyjne na końcu zdania

Lektury (675 pytania)
6.1 „Afryka Kazika"
6.2 „Anaruk, chłopiec z Grenlandii"
6.3 „Baśnie" Hans Christian Andersen
6.4 „Brzechwa dzieciom" Jan Brzechwa
6.5 „Cudaczek Wyśmiewaczek”
6.6 „Cukierku, ty łobuzie!" Waldemar Cichoń
6.7 „Czarna owieczka" Jan Grabowski
6.8 „Doktor Dolittle i jego zwierzęta"
6.9 „Dziadek i niedźwiadek"
6.10 „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren
6.11 „Jak Wojtek został strażakiem”
6.12 „Karolcia" Maria Krüger
6.13 „Kopciuszek" Hanna Januszewska
6.14 „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?"
6.15 „Nasza mama czarodziejka”
6.16 „Nie płacz, koziołku”
6.17 „O krakowskich psach i kleparskich kotach"
6.18 „O psie, który jeździł koleją”
6.19 „Oto jest Kasia" Mira Jaworczakowa
6.20 „Pilot i ja" Adam Bahdaj
6.21 „Plastusiowy pamiętnik”
6.22 „Puc, Bursztyn i goście”
6.23 „Rany Julek. O tym, jak Julian Tuwim został poetą"
6.24 „Szewczyk Dratewka”
6.25 „Zaczarowana zagroda”
6.26 Wiersze Juliana Tuwima
6.27 Wiersze Danuty Wawiłow
6.28 „Detektyw Pozytywka"
6.29 „Asiunia"
6.30 „Kapelusz Pani Wrony"
6.31 „Dziewczynka z parku"
6.32 „Sposób na Elfa"
6.33 „Drzewo do samego nieba"
6.34 „Pamiętnik Czarnego Noska"
6.35 „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek"

Kultura (45 pytania)
7.1 Miejsca pamięci narodowej
7.2 Słynni Polacy

Mały erudyta (210 pytania)
8.1 Poznaję nowe słowa 1
8.2 Poznaję nowe słowa 2
8.3 Poznaję nowe słowa 3
8.4 Poznaję nowe słowa 4
8.5 Poznaję nowe słowa 5
8.6 Poznaję nowe słowa 6
8.7 Poznaję nowe słowa 7

Świat przyrody

Pory roku (50 pytania)
1.1 Jesień
1.2 Wiosna

W świecie roślin (298 pytania)
2.1 Dary lasu
2.2 Drzewa iglaste w Polsce
2.3 Drzewa, krzewy i rośliny zielne
2.4 Etapy rozwoju lnu
2.5 Las
2.6 Na polu
2.7 Owoce i warzywa
2.8 Rośliny i grzyby trujące
2.9 Rośliny okopowe i zboża ozime
2.10 Rośliny włókniste i oleiste
2.11 Rośliny zbożowe
2.12 Zboża na polu

W świecie zwierząt (249 pytania)
3.1 Budowa ciał zwierząt
3.2 Cechy zwierząt
3.3 Czym odżywiają się zwierzęta
3.4 Dzień i noc w świecie zwierząt
3.5 Jak porozumiewają się zwierzęta
3.6 Od poczwarki do motyla
3.7 Ssaki
3.8 Zwierzęta hodowlane
3.9 Zwierzęta leśne
3.10 Życie w danym środowisku

Ekologia (74 pytania)
4.1 Czego potrzebujemy do życia?
4.2 Zagrożenia dla przyrody
4.3 Zagrożone gatunki

Polska (135 pytania)
5.1 Góry w Polsce
5.2 Mapa Polski
5.3 Parki narodowe
5.4 Perły polskiej przyrody
5.5 Regiony Polski
5.6 Wisła

Mapa (50 pytania)
6.1 Kierunki na mapie
6.2 Mapa Polski

Pogoda (25 pytania)
7.1 Elementy pogody

Człowiek (76 pytania)
8.1 Budowa wewnętrzna człowieka
8.2 Ciało człowieka
8.3 Zdrowe odżywianie

Środowisko (399 pytania)
9.1 Bogactwa Ziemi
9.2 Dwa bieguny
9.3 Dzień i noc
9.4 Europa - warunki przyrod.
9.5 Jezioro - ekosystem
9.6 Krążenie wody w przyrodzie
9.7 Powietrze
9.8 Powódź
9.9 Przyroda ożywiona i nieożywiona
9.10 Rola wody w życiu ludzi
9.11 Środowiska naturalne
9.12 Stany skupienia wody
9.13 Woda i lód
9.14 Wody
9.15 Właściwości wody
9.16 Zróżnicowanie przyrody na świecie

W świecie roślin i zwierząt (25 pytania)
10.1 Łąka - rośliny i zwierzęta

English

Different animals (144 pytania)
1.1 Different animals 1
1.2 Different animals 2

How do things change? (140 pytania)
2.1 How do things change? 3
2.2 How do things change? 4

Different things (144 pytania)
3.1 Different things 5
3.2 Different things 6

Subtraction (127 pytania)
4.1 Subtraction 7
4.2 Subtraction 8

Języki obce

Język francuski (160 pytania)
1.1 Co wiesz o Francji?
1.2 Do zoo!
1.3 Miłej podróży!
1.4 Rodzinna wycieczka
1.5 Ubrania i kolory
1.6 Wakacje

Język hiszpański (160 pytania)
2.1 Co wiesz o Hiszpanii?
2.2 Do zoo!
2.3 Miłej podróży!
2.4 Rodzinna wycieczka
2.5 Ubrania i kolory
2.6 Wakacje

Język włoski (160 pytania)
3.1 Co wiesz o Włoszech?
3.2 Do zoo!
3.3 Miłej podróży!
3.4 Rodzinna wycieczka
3.5 Ubrania i kolory
3.6 Wakacje

Język niemiecki (160 pytania)
4.1 Co wiesz o Niemczech?
4.2 Do zoo!
4.3 Miłej podróży!
4.4 Rodzinna wycieczka
4.5 Ubrania i kolory
4.6 Wakacje

Komputerowe ABC

Komputer i ja (100 pytania)
1.1 Komputerowy świat
1.2 Liczenie
1.3 Pisanie
1.4 Rysowanie

Wstęp do programowania (50 pytania)
2.1 Porządkowanie
2.2 Sterowanie

W sieci (25 pytania)
3.1 Wokół Internetu

Robotyka z Twoim Robotem (84 pytania)
4.1 Robotyka z Twoim Robotem 1
4.2 Robotyka z Twoim Robotem 2

W przygotowaniu:

W Squli nieustannie pracujemy nad nowym materiałem i każdego dnia dodajemy nowe zadania. Sprawdź, co niedługo pojawi się na naszej stronie!

Przygoda z polskim

Lektury
2.1 „Sposób na Elfa”
2.2 „Dziewczynka z parku”
2.3 „Kapelusz Pani Wrony”
2.4 „Drzewo do samego nieba”
2.5 „Pamiętnik Czarnego Noska”
2.6 „Niesamowite przygody dziesięciu skrapetek”