Image

Język polski

Quizy Squli pomogą dzieciom ćwiczyć umiejętności w zakresie ortografii, interpunkcji, gramatyki i sztuki pisania. Osobna kategoria pozwoli na poszerzanie słownictwa oraz zaznajomienie się ze znaczeniem przysłów i frazeologizmów. Przygotowanie do sprawdzianu ze znajomości lektur szkolnych? To także możesz zrobić w Squli! Całość w postaci tysiąca interaktywnych gier, ciekawych zadań i angażujących quizów.