Image

Historia i społeczeństwo

Od prehistorii do XXI wieku – quizy historyczne Squli pomagają dzieciom z klas 4–6 poznać losy ludzkości na przestrzeni dziejów. Szczególny nacisk kładzie się na historię Polski od początku państwa polskiego, aż do czasów Solidarności.
Pytania z zakresu edukacji społecznej, które pojawiają się w tym dziale, porządkują wiedzę dziecka w zakresie takich zagadnień, jak ojczyzna, państwo i społeczeństwo.