Squla | Matematyka

Matematyka często spędza sen z powiek nie tylko uczniom, lecz także ich rodzicom. Zupełnie niepotrzebnie!

Pytania i gry z matematyki przygotowane w ramach programu Squli dają uczniom klas 1–6 możliwość ćwiczenia materiału przyswojonego w szkole.

Dostępne mini-gry ćwiczą umiejętność szybkiego liczenia (dodawania, odejmowania i mnożenia). Zadania tekstowe i quizy są w 100% zgodne z podstawą programową MEN.

Kup teraz

Działania na liczbach naturalnych

Zadania z zakresu liczb naturalnych dla klas 1–6 ćwiczą i utrwalają znajomość dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia oraz kolejność wykonywania działań. Wprowadzają pojęcie potęgowania (kwadraty oraz sześciany) i kształcą umiejętność posługiwania się działaniami pisemnymi. Obejmują również takie zagadnienia, jak liczby naturalne na osi liczbowej, własności liczb naturalnych i szacowanie wyników działań.

Ułamki zwykłe

Quizy Squli dla klas 4–6 wprowadzają pojęcie ułamków zwykłych i liczb mieszanych. Ćwiczą skracanie oraz rozszerzanie ułamków, a także ich porównywanie. Obejmują również operacje na ułamkach zwykłych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, obliczanie ułamka danej liczby) i kolejność wykonywania działań.

Ułamki dziesiętne

Squla przygotowała szereg quizów z zakresu ułamków dziesiętnych. Obejmują one zapisywanie i porównywanie ułamków dziesiętnych, działania na ułamkach dziesiętnych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie), jak również zapis dziesiętny wyrażeń dwumianowych, ułamki dziesiętne na osi liczbowej, rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych oraz ułamki okresowe.

Procenty

Squla wprowadza ucznia w świat procentów. Pokazuje zależność między procentem a ułamkiem, pomaga ćwiczyć obliczanie procenta danej liczby oraz odczytywanie diagramów procentowych.

Liczby całkowite

W Squli dzieci znajdą zadania z liczb ujemnych, wartości bezwzględnej i działań na liczbach całkowitych (dodawanie, odejmowanie, mnożenie oraz dzielenie).

Figury geometryczne

Squla w przystępny sposób pozwala dzieciom ćwiczyć geometrię – kąty, pola i obwody figur płaskich (w tym trójkątów, równoległoboków, trapezów oraz kół), siatki, pola powierzchni, a także objętość prostopadłościanów oraz graniastosłupów.

Kup teraz
Wyrażenia algebraiczne i równania

Squla przygotowała też zadania z zakresu zapisywania oraz rozwiązywania równań, rozwiązywania zadań z treścią przy pomocy równań, a także mnożenia i dzielenia wyrażeń algebraicznych przez liczby.

Liczby w życiu codziennym

Matematyka to nie tylko zeszyt w kratkę. Dzieci często mają problem z zauważeniem, że matematyka towarzyszy im na co dzień. Dlatego  Squla przygotowała zestaw zadań obejmujący takie tematy jak kalendarz i czas, jednostki oraz miary długości, kalkulator, skala, odczytywanie informacji z tabel i wykresów.

 

Filmy edukacyjne dobrze ilustrują trudniejsze elementy materiału, wspierając dzieci w samodzielnej nauce.


Squla | Matematyka

Kup teraz