Przyroda

Przedmioty | Przyroda

Squla umożliwia dzieciom opanowanie wiadomości z zakresu przyrody poprzez rozwiązywanie ciekawych i bogato ilustrowanych quizów. Powoli wprowadza je w świat biologii, geografii i fizyki.

Geografia

Dla dzieci z klas 4–6 przygotowaliśmy zadania rozwijające umiejętności posługiwania się mapą topograficzną, hipsometryczną i rozpoznawania zjawisk atmosferycznych.

Ćwiczenia ze znajomości map Polski i Europy dają możliwość powtórzenia w przystępny sposób lokalizacji krajów i ich stolic, parków narodowych, rzek, mórz, łańcuchów górskich oraz innych form ukształtowania terenu.

Interaktywne quizy pozwalają odkrywać trasy największych wypraw Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana. Ponadto pytania ze znajomości krajobrazów świata wzbogacone o materiał wizualny uczą dzieci rozpoznawać takie miejsca na ziemi, jak las równikowy, step, tundra czy pustynia.

Biologia

Zagadnienia wprowadzające ucznia w świat biologii przybliżają mu cechy otaczającego nas środowiska, zależności występujące w łańcuchach pokarmowych i podstawowe informacje na temat układów narządów budujących organizm człowieka.

 

Kup teraz
 

Fizyka

Podstawowe zadania z zakresu fizyki dotyczą stanów skupienia wody, właściwości ciał stałych, cieczy oraz gazów, prędkości światła i dźwięku, wprowadzenia do zjawisk elektrycznych oraz magnetycznych, a także ruchu ciał i sił w przyrodzie.

Ziemia we wszechświecie

To interdyscyplinarne zagadnienie przybliża tematykę Układu Słonecznego, teorii heliocentrycznej oraz zależności między ruchem obrotowym i obiegowym Ziemi a porami dnia i sezonowością.

 

Squla | Przyroda

 

Kup teraz