Nauka przyrody ze Squlą

Zgodne z programem nauczania MEN gry i zabawy Przyroda znajdziesz na Squla.pl. Doskonale przygotowane merytoryczne – zapewniają użytkownikom przyswajanie określonej i wymaganej wiedzy. Jeśli chcesz, żeby twoje dziecko zaraziło się w przyszłości pasją do biologii czy geografii, zaproponuj mu gry z przyrody! Nauka przyrody dla dzieci obejmuje zagadnienia takie jak nazywanie roślin i zwierząt czy części ciała oraz rozumienie podstawowych zagadnień ochrony środowiska. Squla pomaga również w zrozumieniu zasad racjonalnego żywienia i higieny osobistej!

Kup teraz

Wiedza w praktyce

Zaproponuj swojemu dziecku quizy z przyrody! Zajmujące gry i zabawy pomogą dziecku w zrozumieniu zintegrowanej wiedzy z biologii, geografii i fizyki. Mocne podstawy z tego przedmiotu ułatwiają naukę w starszych klasach. Dostępne na Squla.pl gry interaktywne to doskonała okazja, aby pożytecznie zająć czas. Grając, dziecko uczy się takich zagadnień jak zmiany pór roku, występowanie poszczególnych zwierząt w różnych środowiskach czy obserwacja zjawisk atmosferycznych. Gry pozwalają również zrozumieć, jak wielkie znaczenie dla człowieka i środowiska ma woda. Dziecko najłatwiej uczy się w warunkach zabawy. Jest to dla niego naturalne.

Nowoczesna platforma, jaką jest Squla, pozwala dziecku na ćwiczenie wiedzy dostarczanej w szkole. Dzięki temu utrwala ją i poznaje nowe zagadnienia, w których może je wykorzystywać. Pozwala to wykształcać nawyki przydatne do używania wiedzy w praktyce. Pomóż dziecku rozwijać w sobie pasję do tego przedmiotu! Nauka zagadnień tego typu od najmłodszych lat ułatwia przyswajanie takich przedmiotów jak biologia, geografia czy fizyka w starszych klasach. Ucząc się przez zabawę, dziecko nie odczuwa presji ani nie czuje się przymuszone do pochłaniania wiedzy. Po wypróbowaniu wersji demo z chęcią bardziej się zaangażuje. Zaproponuj dziecku spędzanie czasu na Squla.pl.

 

Kup teraz
 

Postępy i trudności

Spędzając czas na gry przyroda, twoje dziecko zyskuje motywację do nauki! Sukcesy w grach przekładają się na sukcesy w szkole. Dzięki temu dziecko chętniej spędza czas na przyswajaniu wiedzy. Platforma pomaga w śledzeniu postępów przez rodziców i nauczycieli. Dzięki temu nauczyciel może poświęcić dziecku czas na zagadnienia, z którymi ma ono kłopot. Rodzice również mogą śledzić wyniki gier maluchów. Pozwoli im to wytłumaczyć bardziej skomplikowane tematy lub nagradzać postępy!

Gry i zabawy na Squla dostosowane są do wieku użytkowników. Dlatego dzieci nie frustrują się, nie mogąc przejść zbyt trudnych poziomów. Dostosowane do wieku gry to radość z sukcesów i możliwość rozwoju. Nauka przyrody w ten sposób pomaga zrozumieć zależności zachodzące w środowisku. Uwrażliwia również na ochronę środowiska i procesy, jakie są widoczne gołym okiem, np. podczas zmiany pór roku. Czas, jaki dziecko poświęci na gry, będzie w pełni spożytkowany. Już kilkanaście minut dziennie pozwala utrwalić zagadnienia poruszone w szkole. Przystępny sposób nauki, jaki Squla oferuje najmłodszym, pozwala na owocną i rozsądną naukę. Squla to doskonały sposób na powtarzanie materiału szkolnego w domu! Zaproponuj dziecku grę w wersję demo – niech przekona się, jak przyjemna może być nauka.

Kup teraz

Czego dziecko uczy się ze Squlą?

Squla umożliwia dzieciom opanowanie wiadomości z zakresu przyrody poprzez rozwiązywanie ciekawych i bogato ilustrowanych quizów. Powoli wprowadza je w świat biologii, geografii i fizyki.

Geografia

Dla dzieci z klas 4–6 przygotowaliśmy zadania rozwijające umiejętności posługiwania się mapą topograficzną, hipsometryczną i rozpoznawania zjawisk atmosferycznych.

Ćwiczenia ze znajomości map Polski i Europy dają możliwość powtórzenia w przystępny sposób lokalizacji krajów i ich stolic, parków narodowych, rzek, mórz, łańcuchów górskich oraz innych form ukształtowania terenu.

Interaktywne quizy pozwalają odkrywać trasy największych wypraw Krzysztofa Kolumba i Ferdynanda Magellana. Ponadto pytania ze znajomości krajobrazów świata wzbogacone o materiał wizualny uczą dzieci rozpoznawać takie miejsca na ziemi, jak las równikowy, step, tundra czy pustynia.

Biologia

Zagadnienia wprowadzające ucznia w świat biologii przybliżają mu cechy otaczającego nas środowiska, zależności występujące w łańcuchach pokarmowych i podstawowe informacje na temat układów narządów budujących organizm człowieka.

 

Kup teraz
 

Fizyka

Podstawowe zadania z zakresu fizyki dotyczą stanów skupienia wody, właściwości ciał stałych, cieczy oraz gazów, prędkości światła i dźwięku, wprowadzenia do zjawisk elektrycznych oraz magnetycznych, a także ruchu ciał i sił w przyrodzie.

Ziemia we wszechświecie

To interdyscyplinarne zagadnienie przybliża tematykę Układu Słonecznego, teorii heliocentrycznej oraz zależności między ruchem obrotowym i obiegowym Ziemi a porami dnia i sezonowością.

 

Squla | Przyroda

 

Kup teraz

Dlaczego dzieci lubią naukę ze Squlą?

Już ponad 100 000 dzieci z Europy i USA codziennie uczy się ze Squlą! Dzieci naprawdę lubią Squlę, dzięki czemu więcej ćwiczą i osiągają coraz lepsze wyniki. Squla jest gwarancją rozwoju i efektywnej nauki w szkole podstawowej, w przedszkolu i w zerówce!

  • Ponad 45 000 pytań oraz quizów z wszystkich przedmiotów szkolnych
  • Tylko w Squli: materiały z języka angielskiego posiadają jakość Oxford University Press
  • Możliwość przełączania się między klasami oraz przedmiotami
  • Kontrola rodzicielska 24/7 – postępy Twojego dziecka możesz sprawdzać na koncie rodzicielskim
  • Squla jest bezpieczna i w 100% wolna od reklam

Kup abonament lub zagraj w wersję demo!

Przekonaj się, że nauka przyrody w szkole podstawowej oraz w zerówce i w przedszkolu może być jeszcze przyjemniejsza!

Kup teraz Wypróbuj

Poznaj naukę przyrody ze Squlą na wszystkich poziomach nauczania

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Zerówka Przedszkole