Image

Plastyka

Zadania z plastyki obejmują następujące kategorie: architektura, malarstwo, rzeźba, fotografia i grafika. W ramach tego przedmiotu dzieci poznają wybrane dzieła należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. Dzięki quizom Squli opanują zagadnienia oraz słownictwo z zakresu języka i funkcji plastyki oraz najważniejszych technik plastycznych.