Kto pomaga tworzyć Squlę?

Ryanne

Poznajcie specjalistów, którzy tworzą quizy, misje oraz zadania na stronę Squli!

Wiesław Zdziabek (49 lat), autor zadań z historii dla klas 4–6

 

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jako nauczyciel pracuje od 25 lat. Otrzymał honorowy tytuł Profesora Oświaty, nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej. Posiada znaczący dorobek autorski: autor ponad trzydziestu publikacji – między innymi programów nauczania, podręczników do historii oraz książek popularnonaukowych. Prowadzi stronę internetową: www.zdziabek.pl.

Tworzenie zadań do Squli różni się od moich dotychczasowych doświadczeń autorskich przede wszystkim tym, że mają one charakter interaktywny, a zastosowane narzędzia cyfrowe pozwalają na układanie zadań ciekawszych i bardziej zróżnicowanych, niż byłoby to możliwe w wersji drukowanej.

 

Joanna Kwatera (61 lat), autorka zadań z matematyki dla klas 4–6


Nauczyciel dyplomowany. Matematyki uczy od ponad 30 lat, aktualnie w szkole podstawowej, wcześniej również w gimnazjum. Wielu jej uczniów zdobyło tytuły laureatów wojewódzkich i pozaszkolnych konkursów matematycznych oraz Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”.

Jest egzaminatorem sprawdzianu szóstoklasisty i egzaminu gimnazjalnego z matematyki, również w zakresie oceniania online. Współpracowała też z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie jako autorka zadań. W 2014 roku nakładem Wydawnictwa Edukacyjnego WIKING ukazał się podręcznik do matematyki dla klasy szóstej, którego jest współautorką, a w 2015 roku wydawnictwo Nowik opublikowało broszurę jej autorstwa „Po nitce do kłębka, czyli jak ćwiczyć sprawność rachunkową uczniów klas 4–6 szkoły podstawowej”.

Uczniowie, bawiąc się matematyką na platformie Squla, bez żmudnych rachunków powtarzają i utrwalają posiadane umiejętności, a specjalnie zredagowane wskazówki pozwalają im się upewnić, dlaczego rozwiązali zadanie dobrze, lub znaleźć inspirację do dalszych poszukiwań, gdy zadanie sprawiło im kłopot.

Julia Żukowska (23 lata), autorka zadań z j. angielskiego dla klas 4–6


Absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje jako tłumacz i lektor języka angielskiego. Zajmuje się nauczaniem dzieci i dorosłych na wszystkich poziomach. Zawodowo jest zwolenniczką nauki przez gry i zabawy dzieci w każdym wieku. Docenia możliwości, które daje nowoczesna technologia w nauce języków obcych.

Współpraca przy tworzeniu pytań na platformę Squla to dla mnie prawdziwa przyjemność. Jest to zadanie, które wymaga wiele przygotowania i namysłu, ale daje ogromną satysfakcję.


Katarzyna Sikora (55 lat), nauczycielka zadań z matematyki dla klas 4–6


Nauczycielka matematyki z ponad 25-letnią praktyką. Uczyła na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Posiada pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania matematyki. Nauczyciel dyplomowany.

Przez ponad 15 lat pełniła funkcję doradcy metodycznego matematyki Chorzowa. Od dwóch lat jest dyrektorem Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie. W latach 2002–2006 współpracowała z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach projektu CALIBRATE koordynowanego przez European Schoolnet (EUN).

Od ponad 25 lat jest członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, od kilku kadencji pracuje w Zarządzie Głównym. W swojej karierze opracowała wiele materiałów dydaktycznych, m.in. współpracowała z portalem Scholaris, w którym mnóstwo jej materiałów dydaktycznych jest wykorzystywanych do dziś, np. „Poradnik dla nauczycieli matematyki klasy III trzyletniej szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą”.

Ekspert MEN ds. awansu zawodowego nauczycieli. Egzaminator maturalny; od wielu lat przewodnicząca zespołu egzaminatorów sprawdzających prace maturalne z matematyki. Za swoją pracę nagrodzona w 2010 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Tworząc zadania do Squli, miałam wciąż na uwadze, aby były pod względem treści interesujące dla uczniów i zachęcały ich do pracy. Otrzymuję sygnały od nauczycieli uczących w szkole podstawowej, którzy korzystają ze Squli, że wspólne rozwiązywanie zadań z platformy wzbudza zainteresowanie uczniów podczas lekcji, jak również podczas dodatkowych zajęć dla uczniów wymagających wsparcia w uczeniu się matematyki.

Sabina Piłat (31 lat) – autorka zadań z nauczania początkowego dla klas 1–3


Nauczycielka klas I–III i języka angielskiego. W wolnym czasie podróżniczka i dziennikarka.

Inspiracją do zadań, które przygotowuję na platformę Squla, są moi uczniowie. Codzienne kontakty z nimi pokazują, czego potrzeba dzieciom, co je cieszy, a co sprawia im trudności. Korzystam ze Squli w czasie powtórzeń materiału, a także na zajęciach wyrównawczych. Squla to połączenie nauki z zabawą, które dla dzieci jest niezbędne, aby mogły osiągnąć sukces.

Ewa Wojtyra, autorka zadań z języka polskiego dla klas 4–6


Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. W 2007 roku obroniła pracę doktorską na macierzystym wydziale. Przez 10 lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego – początkowo w szkole podstawowej, następnie w gimnazjum i liceum.

W latach 2003–2010 była związana z wydawnictwem MAC Edukacja. Pracowała na stanowiskach redaktora merytorycznego, kierownika redakcji i zastępcy dyrektora ds. wydawniczych. Od 2011 roku prowadzi portal Supernauczyciel.pl, a od 2012 roku także Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Supernauczyciel”. Jest współautorką podręcznika do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej „Okno na świat” i autorką wielu publikacji edukacyjnych, także multimedialnych.

Układanie zadań do Squli to dobra zabawa i mam nadzieję, że także uczniowie dobrze się bawią, kiedy je wykonują. Staramy się, aby były one urozmaicone i dowcipne – w takim stopniu, w jakim to możliwe. Chcemy rozbudzać ciekawość, dlatego wiele ciekawostek wykracza poza podstawę programową i treści, z którymi uczniowie stykają się w szkole. W zadaniach z języka polskiego kładziemy nacisk na funkcjonalność, czyli dbamy o rozwijanie kompetencji językowych, aby dobór form i słownictwa był odpowiedni do sytuacji komunikacyjnej.

Anna Chojnacka (51 lat), autorka zadań z nauczania początkowego dla klas 1–3


Nauczyciel nauczania początkowego w klasach 1–3, logopeda szkolny i nauczyciel muzyki. Swoimi pasjami stara się zarażać uczniów.

Dla Squli pracuję z wielką przyjemnością. Staram się, by zadania układane przeze mnie były ciekawe, dostosowane do poziomu dzieci, ale też nieszablonowe, by wymagały od małego człowieka myślenia i samodzielnego poszukiwania informacji. Wspólnie z dziećmi korzystam z platformy, zwłaszcza z pytań z zakresu przyrody i języka polskiego, które uatrakcyjniają moje lekcje.

Shop

Z jednym kontem graj na komputerze i w aplikacji.

Już od 12,50 zł /miesiąc