Nauka języka angielskiego przez zabawę

Elżbieta Prochownik

Na podstawie rozporządzenia MEN z 30 maja 2014 roku do podstawy programowej wychowania przedszkolnego włączono obszar „Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym”. Zgodnie z tym rozporządzeniem nauka języka angielskiego rozpoczyna się już w przedszkolu[1]. Co więcej, zaleca się, aby osłuchiwanie się z językiem obcym odbywało się poprzez zabawę przy wykorzystaniu prostych rymowanek, wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych[2].

Nauka języków obcych – kiedy powinna się zacząć?

Neurobiolodzy zgodnie twierdzą, że najlepszy okres na rozpoczęcie nauki języka obcego to pierwsze dziesięć lat życia głównie ze względu na dużą plastyczność mózgu w tym czasie[3]. Wczesne rozpoczynanie nauki języka obcego jest możliwe dzięki otwartości dziecka na nowe doświadczenia, ciekawości świata, chęci eksperymentowania i potrzebie komunikowania się z innymi. Twierdzi Arnold Gesell, amerykański psycholog kliniczny, pediatra i profesor na Uniwersytecie Yale.

Aplikacja do nauki angielskiego dla dzieci – Squla

Najważniejszą cechą dzieci w tym okresie jest to, że wykazują chęć do naśladowania i nie boją się popełniać błędów[4]. Hanna Komorowska, polska pedagog, anglista, językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wskazuje na zasadność wczesnego wprowadzania nauki języka obcego: „wcześnie rozpoczęta nauka ma na celu osłuchiwanie z językiem, budowanie pozytywnej motywacji i stwarzanie podwalin pod przyszłą, już systematyczną pracę nad językiem. Co więcej, uwrażliwia na dźwięki innego języka, zwiększa otwartość na nowe bodźce oraz sprzyja kreatywności dziecka. Wczesny start jest więc wychowawczo wskazany, a językowo skuteczny”[5].

Nauka języka angielskiego dla dzieci – jak urozmaicić zabawę?

Dzieciom wszystko kojarzy się z zabawą, przyjemnością i eksperymentowaniem. Dlatego też wprowadzanie najmłodszych w świat języka obcego powinien być fascynującą przygodą, zachęcającą do uczestniczenia w niej. Zgodnie z założeniami edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej poznawanie nowego języka obcego powinno odbywać się za pomocą wszystkich zmysłów. Podaje dr Anna Jaroszewska, Kierownik Zakładu Glottodydaktyki na Uniwersytecie Warszawskim. Takie multisensoryczne podejście do nauczania poprawia zdolność przyswajania nowego materiału oraz zapamiętywania poznanych treści, co z kolei zdecydowanie przyspiesza proces uczenia się[6]. Zgodnie z tym nauczanie języka angielskiego powinno być mądrze zaplanowane przez nauczyciela. Tak, aby podczas zajęć można było wykorzystać wszystkie możliwe formy ludyczne. Powiązane z ruchem, czyli piosenki, rymowanki, gry i zabawy językowe i ruchowe, bajki oraz baśnie wraz z rysunkami i dodatkowymi rekwizytami. Nowoczesna edukacja stawia na naturalność i ciekawość, która bez wątpienia jest integralną częścią świata dziecka.

Total Physical Response, czyli nauka angielskiego przez ruch

Wśród wielu metod stosowanych do nauki języka angielskiego jedna zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych – jest to Total Physical Response, czyli metoda reagowania całym ciałem. Została stworzona przez Amerykanina Jamesa Ashera w latach sześćdziesiątych XX wieku. Jej fenomen polega na tym, że odbywa się bez podręcznika, poprzez ruch. Dzieci, patrząc na nauczyciela, słuchając go, obserwując jego gesty i czynności, które wykonuje, próbują odgadnąć sens wypowiedzi. Następnie wszyscy naśladują zachowania nauczyciela, aby z czasem samodzielnie wykonywać i wymawiać polecenia. Jest to niezwykle ciekawa metoda, niezastąpiona w edukacji najmłodszych i angażująca do pracy obydwie półkule mózgu – lewą przez język i mowę oraz prawą przez ruch, co przyczynia się do lepszego przyswajania różnego rodzaju struktur językowych[7].

Bajki sposobem na naukę języków obcych

Wszystkie dzieci uwielbiają bajki i baśnie. Ich zaletą jest ciekawa fabuła i przystępny język. Właśnie dlatego coraz chętniej wykorzystuje się je do nauki języków obcych. Na podstawie wielu badań opracowanych przez znanych pedagogów. Takich jak Jolanta Gładysz, Jan Iluk, Urszula Kropaczewska czy Małgorzata Pamuła. Można stwierdzić, że wykorzystanie bajek i baśni podczas zajęć z najmłodszymi przyczynia się do doskonalenia umiejętności językowych. Ponadto podczas czytania bajek rozwija się umiejętność słuchania oraz rozumienia tekstów, a także pojawiają się pozytywne emocje, dzięki którym dzieci są jeszcze bardziej zmotywowane do nauki[8].

Nauka języka angielskiego przez bajki

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz badań nad nauczaniem języka obcego przy pomocy bajek pedagog Agnieszka Horyza opracowała autorską metodę do nauki języków obcych – Kraina Baśni. Jest to metoda przeznaczona dla dzieci w wieku od 2 do 9 roku życia. A jej podstawą są najpiękniejsze, najbardziej znane bajki i baśnie. Tworzą one swego rodzaju podróż językową, budującą obcojęzyczne umiejętności najmłodszych. Jak podaje autorka, „bardzo ważne są pomoce dydaktyczne i zaplanowany proces edukacyjny. Środki użyte do ekspozycji na język obcy powinny realizować założenia oraz dostosować się do osiągnięć nauki z zakresu rozwoju pierwszego języka u dzieci, bilingwizmu oraz założeń psychologii rozwojowej dziecka”[9]. Poprzez wspomniane pomoce dydaktyczne rozumie się pacynki, środki wizualne, audialne i audiowizualne oraz technologie informacyjno-komunikacyjne.

Aplikacja do nauki angielskiego dla dzieci – Squla

Dla najmłodszych najważniejsza w nauce języka angielskiego będzie odpowiednia motywacja. A nie ma lepszego motywatora niż zdobywanie punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi i przechodzenie do kolejnych etapów gry. Quizy i gry edukacyjne dostępne na platformie Squla przygotowują z największą starannością nauczyciele. Specjaliści w swoich dziedzinach. Na każdym etapie edukacji są one zgodne z podstawą programową. Dzieci uczą się przez zabawę, poznają nowe słówka, zwroty i gramatykę, czyli owocnie wykorzystują czas spędzony na platformie. Przyjemna szata graficzna, intuicyjna obsługa, często aktualizowane materiały… Czy także możliwość śledzenia postępów dziecka przez dostęp z poziomu konta rodzica. To sprawia, że Squlę uwielbiają nie tylko dzieci, ale także dorośli.

Możliwości na uatrakcyjnienie dzieciom nauki języka angielskiego jest naprawdę mnóstwo. Niezliczone ilości dostępnych na rynku podręczników, książek, plansz, gier, kart obrazkowo-słownych, plakatów, nagrań audio, zabaw… A także własnoręcznie przygotowanych pomocy. Sprawiają one, że nauka wcale nie musi być trudna, a wręcz przeciwnie – może stać się ciekawa i przyjemna.

Autorka

Elżbieta Prochownik

Nauczycielka dyplomowana z wieloletnim stażem zawodowym, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, dla której praca z uczniami jest pasją. Absolwentka UŚ w Katowicach – kierunek nauczanie początkowe. Ukończone studia podyplomowe: Informatyka w szkole, Zarządzanie oświatą oraz kursy kwalifikacyjne: terapia pedagogiczna i gimnastyka korekcyjna. Stale doskonali warsztat pracy poprzez udział w kursach, webinarach oraz zdalnie na platformach edukacyjnych dla nauczycieli.

.

[2] Basińska A., Teoria w pigułce. Zestaw 8, Zeszyt 1, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa, 2017, s. 8

[3] Frosztęga-Ryszawy R., Uczenie się języków obcych w świetle neurobiologii, Przegląd Edukacyjny 3/4, (102/103), s. 6-10

[4] Sala-Suszyńska J., English at primary education, Society and Education, 2015, s. 229-237

[5] Komorowska H., Nauczanie języka obcego. Propozycje strategii oświatowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1995

[6] Jaroszewska A., Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym w kontekście wielokulturowości, Poznań, 2008, s. 157-158

[7] Brzozowska P., Metoda Total Physical Response w praktyce szkolnej – przykłady ćwiczeń z języka angielskiego, Języki Obce w szkole, 2013, s. 124-127

[8] Krawiec M., Lipiejko M., Zastosowanie oraz rola bajek i baśni w nauczaniu języka obcego dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Wskazania studentów kierunku pedagogiczno-językowego, Orbis Linguarum, nr 53, 2019, s. 355-367[9] Horyza A., Rola baśni i bajek w nauczaniu języków obcych, Od języka do kultury, literatury, sztuki i mediów, Wałbrzych, 2012, s. 67-79

Shop

Z jednym kontem graj na komputerze i w aplikacji.

Już od 12,50 zł /miesiąc