TABLICA INTERAKTYWNA – co zrobić, żeby nie była w klasie zbędnym meblem

Artur Maciak


Obecność nowych technologii na zajęciach edukacyjnych jest w stanie zmienić ich jakość i podnieść jakość kształcenia. Tablica interaktywna to najpowszechniejszy wykorzystywany w szkołach element nowoczesnych technologii. Warto wiedzieć o jej możliwościach jak najwięcej.

Kamila Majewska z Katedry Dydaktyki i Mediów w Edukacji – Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, w pracy „Edukacja a Nowe technologie w Kulturze Informacji i Komunikacji” podaje, że połowa nauczycieli deklaruje problemy z obsługą tablic multimedialnych, co w praktyce oznacza brak odpowiednich umiejętności potrzebnych do ich obsługiwania. Na szczęście są to dane sprzed pięciu lat. Nauczyciele coraz lepiej czują się w środowisku nowoczesnych technologii. A uczeń przestaje być na zajęciach z wykorzystaniem tablicy interaktywnej widzem, bowiem tablica interaktywna to nie tylko wielkie monitory.

Test na interaktywność

To ja, nauczyciel, powinienem opanować w stopniu zaawansowanym technologie, które mogę wykorzystać w edukacji. – Takie słowa muszą lec u podstaw działań otwartego na innowacyjność nauczyciela. Opanowanie tych technologii to początek wspaniałej przygody, szansa na lepszy kontakt z uczniem i skuteczniejszą edukację.

Sam sprzęt jednak nie zmieni poziomu i atrakcyjności nauczania. Ważne jest doskonalenie zawodowe i szukanie przez pedagogów rozwiązań, które pomogą użyć nowych narzędzi tak, by osiągnąć zamierzone efekty kształcenia. „Interaktywny” powinien być przede wszystkim sam nauczyciel – i nie chodzi tu tylko o umiejętność obsługi urządzeń, lecz o gotowość na zmiany (nie – dostosowanie tablicy interaktywnej do starej metody, lecz zmiana metody nauczania dzięki niej). Wybierając metody pracy, tworząc plany, scenariusze lekcji, warto poszukać nowych, nawiązujących do środowiska nowych technologii rozwiązań.


Ebook: Samodzielna nauka

Jak przygotować dziecko do nauki w szkole i w domu?

Tablica interaktywnej – korzyści z używania

Interaktywne metody nauczania są nie tylko sposobem na przezwyciężenie znudzenia uczniów tradycyjnymi metodami podawczymi. Dają szansę na rozwój kompetencji kluczowych, samodzielne docierane do wiadomości, szukanie i zbieranie informacji, aktywność twórczą, wspólne rozwiązywanie problemów. Tablica interaktywna włączona do procesu nauczania uatrakcyjnia naukę i czyni ją bardziej skuteczną – zmienia się tempo prezentowanej i przyswajanej wiedzy. Doskonali wytrwałość, dociekliwość ucznia, zwiększa jego wiarę we własne możliwości. Uaktywnia emocje towarzyszące wyszukiwaniu informacji i rozwiązywaniu problemów. Urealnia nauczanie dialogiczne polegające m.in. na tym, że nauczyciel i uczeń komentują swoje pomysły, wzajemnie pytają się o rozwiązania.

Warto filmować to, co się działo w czasie lekcji na tablicy. Świetnie sprawdzają się takie filmiki z zaznaczonymi odsyłaczami do poszczególnych zagadnień, dostępne jako powtórka lekcji.

Pochwała interaktywności i multisensoryczności

W interaktywnych dziełach sztuki artysta nie jest jedynym twórcą dzieła. Stają się nim również reagujący na dzieło sztuki odbiorcy. Na kształt końcowy dzieła wpływa nie tylko twórca, ale także widz. Ta sytuacja ma odniesienie także do środowiska edukacyjnego – nauczyciela, ucznia i nowych technologii wykorzystywanych m.in. podczas lekcji. Ważne, jak uczniowie reagują na stosowane przez nauczyciela metody pracy. Nauczyciel osiąga więc efekt końcowy (cel lekcji) wspólnie z uczniami. Ważny jest sposób, w jaki tego dokonują. Najlepiej, gdy jest multisensoryczny. Obrazy, dźwięki, zapachy, smaki, dotyk – gdy te pojedyncze elementy zaczynają tworzyć spójną całość, proces edukacji jest bardziej skuteczny. W przestrzeni klasy nie można pominąć w tym dążeniu do multisensoryczności tablicy interaktywnej.

Warto także wzbogacić lekcje o elementy współpracy w grupie i grywalizacji. Tablica multimedialna – jako np. narzędzie emisji turniejów z wykorzystaniem materiałów z platformy Kahoot czy Squla – jest najpowszechniej dostępnym i sprawdzonym urządzeniem, które to umożliwia.

Zajęcia z efektywnym użyciem tablicy zwiększają zaangażowanie uczniów w proces edukacji, zwiększają koncentrację i skupienie na materiale nauczania.

PRZYDATNE LINKI

Autor: Artur Maciak/ www.sloweducation.pl

Shop

Z jednym kontem graj na komputerze i w aplikacji.

Już od 12,50 zł /miesiąc