„100 Mega na 100-lecie”, czyli szybki internet w każdej polskiej szkole

Ryanne

Jak zapewnia Ministerstwo Edukacji Narodowej, szybki internet w szkołach już wkrótce przyczyni się do wyrównania szans edukacyjnych uczniów. Projekt umożliwi im korzystanie z multimedialnych pomocy naukowych, które do tej pory nie były dla nich dostępne. Działania planowane w ramach utworzenia OSE zakończą się w 2020 roku.

Współpraca resortów

Prace nad rozwojem szybkiej sieci internetowej trwały w Ministerstwie Cyfryzacji (przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej) od 2016 roku. Wtedy właśnie resorty po raz pierwszy sprawdziły, z jakiej prędkości internetu korzystają polskie szkoły. Ciężko tu mówić o zadowalających wynikach – ok. 23 proc. placówek znajduje się w zasięgu sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s, a około 40 proc. placówek oświatowych korzysta z usług dostępu do internetu o przepustowościach nieprzekraczających 10 Mb/s. Nie jest to prędkość pozwalająca na swobodne korzystanie z multimedialnych pomocy naukowych w codziennych zajęciach lekcyjnych. Taki stan rzeczy – według MEN – stanowi przeszkodę w zrównoważonym rozwoju dzieci z obszarów miejskich i wiejskich, co w przyszłości może odbić się na całej gospodarce naszego kraju.

Nowe standardy nauczania

MEN zapowiada, że modernizacja sieci potrwa 4 lata. Dzięki temu już w niedalekiej przyszłości małe placówki edukacyjne, mieszczące się na terenach wiejskich, będą mogły korzystać z internetu o przepustowości minimum 100 Mb/s, na tych samych zasadach, co szkoły z dużych miast. Jak podaje MEN, pierwsze szkoły skorzystają z tej pomocy już w 2018 roku, a wszystkie kolejne do 2020 roku znajdą się w zasięgu OSE. Koszt finansowania tej inwestycji zostanie pokryty ze środków budżetu państwa, nie mniej jednak planowane jest pozyskanie dodatkowych środków w ramach unijnego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

– OSE to projekt, który może wprowadzić w polskiej szkole nowe standardy nauczania. Dzięki niemu jest szansa, by pomoce multimedialne pojawiły się również w mniejszych miejscowościach, które dotychczas nie mogły korzystać z nich w wystarczającym stopniu. Jako Squla.pl jesteśmy w kontakcie z nauczycielami z mniejszych gmin. Z ich relacji wiemy, jak bardzo potrzebują szybkiego internetu, aby sprawniej prowadzić zajęcia lekcyjne – komentuje Olga Żdżarska, Koordynator ds. treści edukacyjnych na platformie Squla.pl

Podniesienie poziomu kompetencji

Przedstawiciele MEN zapowiadają, że duży nacisk zostanie położony na rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz zapewnienie im bezpieczeństwa w sieci. Zaznaczają też, że szkoły uzyskają pomoc resortu w zakupie sprzętu komputerowego i multimedialnego, umożliwiającego pełne wykorzystanie możliwości Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Istotne jest tu również szkolenie nauczycieli, aby mogli oni efektywnie stosować nowe technologie i potrafili właściwie reagować na zagrożenia z nimi związane. Już teraz kadra pedagogiczna w polskich szkołach zdaje sobie sprawę z konieczności inwestowania w kompetencje cyfrowe.

Wykorzystanie internetu w codziennej pracy z uczniami zwiększa szansę na pogłębienie ich wiedzy. Modernizacja sieci to ukłon nie tylko w stronę nauczycieli, ale też rodziców i przede wszystkim uczniów, którzy najwięcej na niej zyskają – dodaje Olga Żdżarska.

Shop

Z jednym kontem graj na komputerze i w aplikacji.

Już od 12,50 zł /miesiąc