Radek

10.04.2016 - Czas na przeczytanie tekstu: 3 min

Rodzic a nauczyciel – jak wypracować dobrą relację?

Kolejna jedynka w dzienniku to wina nauczyciela, bo nie nauczył dziecka, a może rodzica, bo go nie dopilnował? W relacji na linii rodzic – nauczyciel, łatwo jest o tego typu zrzucanie na siebie odpowiedzialności za niepowodzenia ucznia. Tymczasem to współpraca między nimi oraz ich wzajemna komunikacja jest gwarancją sukcesu dziecka. Jak sprawić, by nauczyciel i rodzic “grali w jednej drużynie”?

Czytaj więcej

Radek

25.01.2016 - Czas na przeczytanie tekstu: 6 min

Edukacja w Polsce a zagranicą – jak wypadamy na tle innych krajów europejskich?

Edukacja to jedna z dziedzin, która różni się w zależności od kraju. Oznacza to, że każde z państw ma dowolność w kształtowaniu swojego systemu szkolnego i egzaminacyjnego. Jednak młode pokolenia coraz częściej w swoich planach edukacyjnych i zawodowych uwzględniają przeprowadzkę do innego państwa. Co odróżnia nas w kwestii nauczania od innych krajów i może powodować dysproporcje na europejskim rynku pracy?

Czytaj więcej

Ryanne

26.08.2015 - Czas na przeczytanie tekstu: 7 min

Czy polska szkoła jest gotowa na generację Z?

Podsumowanie wyników raportu „Generacja Z od A do Z”

Wyniki badania „Generacja Z od A do Z” przeprowadzonego przez Gemius Polska na zlecenie platformy edukacyjnej Squla.pl wykazały, że aż 68% dzieci w wieku od 6 do 12 lat korzysta z urządzeń cyfrowych jako pomocy w nauce. Co jeszcze o młodym pokoleniu mówi pierwszy w Polsce raport o generacji Z?

Treścią badania były zwyczaje, przekonania i zachowania przedstawicieli pokolenia Z w odniesieniu do wykorzystywania nowych technologii w nauce i zabawie. Wyniki wykazały, że najmłodsze pokolenie traktuje nowoczesne technologie jako narzędzie codziennego użytku, a nie tylko bezwartościową rozrywkę.Czy rodzice i nauczyciele w Polsce mają tego świadomość? Jaki jest ich stosunek do nowych technologii, a także polskiego systemu edukacji?

Czytaj więcej

Ryanne

20.07.2015 - Czas na przeczytanie tekstu: 3 min

Cena edukacji – jak zadowolić dziecko i domowy budżet?

Według najnowszych badań CBOS na początku roku szkolnego 2014/2015 ponad połowa rodziców (52%) deklarowała, że zamierza posłać swoje dziecko na pozaszkolne zajęcia edukacyjne[1]. Ile średnio są skłonni wydawać rodzice i które spośród zajęć dodatkowych cieszą się największą popularnością? Czy są one efektywne? Jak inaczej wspierać osiągnięcia dziecka? Radzą eksperci ze Squla.pl.

W ubiegłym roku szkolnym rodzice dzieci przeznaczyli średnio 1257 zł na wydatki związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego (podręczniki, przybory szkolne itp.), czyli kwotę zbliżoną do minimalnej płacy krajowej. Zajęcia dodatkowe, nieujęte tutaj, stanowią kolejny wydatek. Według badań, wybierają je rodzice z wykształceniem wyższym (83%), a zaledwie 18% rodziców z wykształceniem podstawowym.

Czytaj więcej