Platformy edukacyjne dla nauczycieli szansą na ustawiczne doskonalenie warsztatu pracy

Elżbieta Prochownik

Postęp technologiczny, którego doświadczamy, stawia przed szkołą nowe zadanie wykorzystania w procesie kształcenia technologii informacyjnych, takich jak np. platformy edukacyjne dla nauczycieli. Współczesna szkoła bez e-learningu, bez Internetu nie będzie instytucją, która należycie przygotowuje swoich absolwentów do życia we współczesnym świecie.

Wpływ cyfryzacji na zadania współczesnej szkoły

W czasach dynamicznego rozwoju technologii, która zdecydowanie wywiera wpływ na wszystkie dziedziny naszego życia, nie sposób wyobrazić sobie szkoły, która pozostaje wobec nich obojętna. Przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym jest jednym z ogólnych zadań szkoły określonym w podstawowym dokumencie reformy edukacji, tzw. podstawie programowej. Co więcej, w tym samym dokumencie zapisano, że: „Nauczyciele mają stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się w tym technologią informacyjną”[1]. W praktyce zapis ten oznacza, że najpierw należy nauczyć uczniów posługiwania się nowoczesnymi technologiami. A następnie korzystać z nich w nauczaniu wszystkich przedmiotów. Prof. Macieja Sysło stwierdza: „Technologia informacyjna powinna w edukacji przenikać do różnych dziedzin nauczania, gdyż tylko wtedy szkoła ma szansę przygotować uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, w którym informacja i związana z nią technologia będą podstawowym środkiem i narzędziem w życiu każdego człowieka”[2].

Wyzwania stojące przed nauczycielami we współczesnej szkole

Realizacja zadań szkoły w zakresie wykorzystania technik informacyjnych stawia wyzwanie każdemu nauczycielowi w zakresie aktualizowania i unowocześniania swojego warsztatu pracy. Dzisiaj od nauczyciela wymaga się czegoś więcej niż wiedzy z zakresu dydaktyki własnego przedmiotu. Współczesny nauczyciel to nauczyciel medialny, który raz jest nadawcą, innym razem odbiorcą, twórcą i odtwórcą komunikatów medialnych. Media mogą być narzędziem twórczej pracy pedagoga lub metodą kształcenia. Tak różne role wymagają od nauczyciela wiedzy i umiejętności w tworzeniu przekazów, analizowaniu gotowych treści, włączaniu mediów w proces kształcenia. Krzysztof Konarzewski określa współczesnego nauczyciela jako połączenie „mistrza tematu (znawcy teorii, przyuczonego do jej przekazywania) i mistrza nośnika (znawcy przekazywania przyuczonym do teorii)”[3].  Wynika stąd, że każdy nauczyciel powinien być przygotowany do posługiwania się technologią informacyjną. Czy to w pracy własnej czy w pracy z uczniami.

Platforma edukacyjna w doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela

Chcąc sprostać wymaganiom wobec współczesnej szkoły, wielu nauczycieli doskonali swój warsztat, starając się nadążyć za nowymi technologiami. A co za tym idzie wprowadzić jak najwięcej nowych narzędzi do swojej praktyki szkolnej. Co więcej, wielu nauczycieli, podążając za postępem technologicznym, wybiera e-learning jako współczesną metodę kształcenia. Umożliwia on pokonanie dotychczasowej bariery odległości w dostępie do wiedzy, stwarza możliwość dostosowania ścieżki rozwoju i doboru zadań do indywidualnych potrzeb, zapewnia swobodę w ustalaniu czasu i tempa pracy. A także zapewnia atrakcyjność zadań i materiałów dydaktycznych. Podstawowym narzędziem e-learningu są platformy edukacyjne dla nauczycieli, które służą nie tylko poszerzaniu swojej wiedzy, nabyciu nowych umiejętności bądź kwalifikacji, ale również w celu zdobycia inspiracji do pracy ze swoimi uczniami. To właśnie poprzez platformy edukacyjne nauczyciele wymieniają się swoimi doświadczeniami i realizują projekty, które służą podnoszeniu jakości pracy.

Wykorzystanie platformy edukacyjnej w pracy z uczniami

Zadaniem współczesnej szkoły jest nie tylko przygotowanie uczniów do wykorzystania nowoczesnych technologii w uczeniu się. A również przygotowanie ich do ustawicznego kształcenia w przyszłości. Chcemy, aby nasi uczniowie byli nastawieni na ciągłe zdobywanie nowej wiedzy. Aby potrafili wykorzystać w tym celu możliwości oferowane im przez nowoczesne technologie. Należy zatem już w szkole wprowadzać uczniów w świat e-learningu.

Platformy edukacyjne dla nauczycieli a praktyka szkolna

Upowszechnienie w praktyce szkolnej platformy edukacyjnej dla nauczycieli daje możliwość wykorzystania zadań interaktywnych, filmów, grafik, animacji. Czyli takich form urozmaicenia materiału edukacyjnego, które często ze względów technicznych są trudne do wprowadzenia na tradycyjnej lekcji. Ponadto nauczyciel może udostępniać swoim uczniom quizy, interaktywne testy, lekcje online, do których uczniowie mogą powracać w każdej chwili. Wielu nauczycieli inspiruje swoich uczniów do racjonalnego i pożytecznego spędzania czasu. Proponują im pracę na wartościowych platformach edukacyjnych, które oferują mnóstwo atrakcyjnych zadań i quizów, gier opartych na treściach zawartych w podstawie programowej kolejnych etapów kształcenia. Platformą edukacyjną, która wspomaga pracę nauczycieli przedszkoli oraz nauczycieli szkół podstawowych, jest Squla.

Jako nauczyciel możesz zarejestrować się i założyć konto na Squli całkowicie za darmo. Darmowe konta możesz stworzyć również dla swoich podopiecznych. W godzinach 8-15 uczniowie mogą wykonywać quizy i zadania na swoim darmowym koncie. Ty zaś możesz śledzić ich postępy i otrzymywać raporty z ich pracy na swoim koncie nauczyciela.

Platformy edukacyjne dla nauczycieli i uczniów wpisują się w trend promowania współczesnej cyfrowej szkoły. A także wspomagają ideę uczenia się przez całe życie z wykorzystaniem e-learningu. Należy zatem promować i wspierać wykorzystanie w praktyce szkolnej różnorodnych narzędzi oferowanych przez nowoczesne technologie cyfrowe.

Autorka

Elżbieta Prochownik

Nauczycielka dyplomowana z wieloletnim stażem zawodowym, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, dla której praca z uczniami jest pasją. Absolwentka UŚ w Katowicach – kierunek nauczanie początkowe. Ukończone studia podyplomowe: Informatyka w szkole, Zarządzanie oświatą oraz kursy kwalifikacyjne: terapia pedagogiczna i gimnastyka korekcyjna. Stale doskonali warsztat pracy poprzez udział w kursach, webinarach oraz zdalnie na platformach edukacyjnych dla nauczycieli.

.

[1] http://men.waw.pl [dostęp 20.04.2021]

[2] M.M. Sysło, Technologia Informacyjna w edukacji, Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski

[3] K. Konarzewski, Jak kształcić polskich nauczycieli, Społeczeństwo Otwarte, 12/1997

Shop

Z jednym kontem graj na komputerze i w aplikacji.

Już od 12,50 zł /miesiąc