Portal edukacyjny dla dzieci atrakcyjnym sposobem na zdobycie wiedzy

Elżbieta Prochownik

Nowoczesne technologie informacyjne, których gwałtowny rozwój obserwujemy od końca lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku do chwili obecnej, stały się integralną częścią naszego codziennego życia. Nieustannie wywierają one coraz większy wpływ na nasze zachowanie i postrzeganie rzeczywistości. Jednak aby były postrzegane jako technologiczne dobrodziejstwo XXI wieku, należy właściwie z nich korzystać.

Czy nowoczesne technologie dają szansę na sukces?

Jak powiedział współzałożyciel i wieloletni Prezes Zarządu korporacji Apple Steve Jobs: „Technologia nie ma znaczenia. To, co się liczy, to wiara, że ludzie są na tyle dobrzy i mądrzy, że jeśli damy im nowoczesne narzędzia, będą w stanie z nimi czynić prawdziwe cuda”[1] – dlatego właśnie powinniśmy nauczyć się odpowiednio je wykorzystywać.

Zadanie to jest największym wyzwaniem dla dorosłych. Którzy często są nastawieni do nowych technologii nieco sceptycznie. Podczas gdy młodzież, a niejednokrotnie nawet dzieci młodsze, funkcjonując w wirtualnej rzeczywistości, czują się jak przysłowiowe ryby w wodzie. Nie należy jednak zapominać, że najważniejszą rolę odgrywa edukacja. Z jednej strony powinna ona włączyć owe technologie w proces dydaktyczny, a z drugiej powinna nauczyć dzieci i młodzież umiejętności dokonywania krytycznej oceny wirtualnej rzeczywistości.

Portal edukacyjny dla dzieci: Internet skarbnicą wiedzy

Nie od dziś wiadomo, że Internet stanowi obecnie największe źródło wiedzy. Według specjalisty w zakresie technologii kształcenia, pedagogiki medialnej i dydaktyki, prof. zw. dr hab. Wacława Strykowskiego, racjonalnie wykorzystywany jest nieocenionym środkiem kształcenia i wychowania dzięki cechom, które posiada. „Po pierwsze, jest narzędziem multimedialnym, dostarcza informacji, stosując kod słowny, obrazowy i działaniowy, operuje wszystkimi formami komunikowania się i integruje wszystkie dotychczasowe media, co sprawia, że proces poznawania staje się interesujący i bardziej zindywidualizowany. Po drugie, umożliwia wzajemne oddziaływanie na siebie osób, aktywizuje je i pobudza, ułatwia i wprowadza różne sposoby kontaktów, zaciera różnice między nadawcą i odbiorcą, co czyni Internet medium interakcyjnym”[2]

Dziecko, wyszukując materiałów na określony temat, odwiedza wiele stron, musi dokonać selekcji zdobytych informacji, wybrać najtrafniejsze z nich poprzez analizę i krytykę. W ten sposób tworzy własną bazę danych, potrzebnych informacji oraz ma poczucie kontroli nad zdobywaną wiedzą. Ponadto, wyszukując różne treści, uczeń znajduje w sieci programy multimedialne, gry i zabawy edukacyjne, które wpływają nie tylko na utrwalenie wiedzy, ale również czynią naukę przyjemniejszą.

Portale edukacyjne atrakcyjną formą udostępniania wiedzy

Dostępność narzędzi pozwalających na budowanie atrakcyjnych form gier i portali edukacyjnych dla dzieci sprawiła, że Internet stał się źródłem bogatej przestrzeni edukacyjnej. W efekcie uczniowie, wyszukując informacji w sieci, mają dostęp do licznych zasobów edukacyjnych. Tzw. portali edukacyjnych zawierających kompleksowe materiały dydaktyczne przygotowane przez specjalistów z różnych dziedzin.

Ponadto portale edukacyjne oprócz treści kształcenia z różnych dziedzin udostępniają różnorodne usługi umożliwiające samodzielne uczenie. Portal edukacyjny dla dzieci zazwyczaj wyróżnia przyjazna, zachęcająca do działania szata graficzna, intuicyjna nawigacja oraz łatwa w obsłudze wyszukiwarka. 

Wojciech Ratajek, wykładowca Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu oraz prezes zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Dialogu Edukacyjnego, podaje, że można wyróżnić cztery podstawowe typy portali edukacyjnych występujących w Internecie. Są to:

  • strony promujące edukację poprzez zabawę,
  • portale edukacyjne – e-learning,
  • wideoblogi edukacyjne
  • aplikacje na urządzenia mobilne[3].

Strony internetowe, czyli nauka przez zabawę

Strony internetowe są najstarszą formą portali edukacyjnych i stanowią największy, a zarazem najpopularniejszy zasób dostępnych w Internecie materiałów dla dzieci. Portale w tej grupie są bardzo zróżnicowane. Jedne są narzędziami, które wspierają proces dydaktyczny w ramach realizowanych projektów przez instytucje edukacyjne, stowarzyszenia bądź fundacje. Inne zaś stanowią ciekawe zestawy zadań i zabaw edukacyjnych ułożonych według określonych grup tematycznych. Często podzielonych na etapy odpowiadające wiekowi bądź poziomowi umiejętności dziecka.

E-learning przez portal edukacyjny dla dzieci

Portale tego typu wiążą się z e-learningiem. Czyli szkoleniem na odległość realizowanym w ten sposób, że każdy uczestnik najpierw musi zarejestrować się na portalu, podając swoje dane osobowe. Następnie biorący udział w kursie muszą opanować określony materiał i pozytywnie zaliczyć ewaluację postępów w nauce, czyli uzyskać ocenę końcową.  Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.

Wideoblogi edukacyjne

Wideoblog jest rodzajem portalu, którego pojawienie się związane jest z nieustannym rozwojem technologii. Portal edukacyjny tego rodzaju umożliwia zamieszczanie krótkich filmów na uproszczonych stronach blogowych. Najczęściej pełnią one funkcję edukacyjną, informacyjną, a także rozrywkową.

Aplikacje na urządzenia mobilne

W związku z coraz częstszym wykorzystaniem w czasie nauczania urządzeń mobilnych, tj. smartfonów i tabletów, pojawiły się aplikacje, które umożliwiają uczniom aktywność edukacyjną w Internecie. Cechą tych portali jest ich uproszczona obsługa, przystosowana do sterowania funkcjami za pomocą palca przesuwanego po ekranie dotykowym. Dzięki aplikacjom edukacyjnym dużo łatwiej jest usystematyzować zdobytą wiedzę, powtórzyć materiał albo w prosty sposób wyszukać potrzebne informacje.

Powszechność edukacji zdalnej sprawia, że dzieci i ich rodzice mają do dyspozycji coraz więcej narzędzi do utrwalania i poszerzania wiedzy przekazywanej w szkole. Multimedialne, nowoczesne platformy edukacyjne online takie jak Squla, dostępne nie tylko na komputerze. Ale także na telefonach i tabletach, pozwalają rozwijać umiejętności przez gry i zabawy.

Portal edukacyjny dla dzieci Squla – to więcej niż quizy edukacyjne

Portal Squla.pl oferuje zgodne z podstawą programową MEN quizy i zadania dotyczące każdego przedmiotu szkolnego. Dzięki nim każde dziecko uczęszczające do przedszkola i szkoły podstawowej będzie mogło ćwiczyć swoje umiejętności w angażujący i przyjemny sposób. Rodzice z kolei mogą na bieżąco śledzić postępy dziecka za pomocą konta rodzicielskiego i tygodniowych raportów.

Rozwój technologii powoduje, że nie można przejść obojętnie obok oferowanych w sieci narzędzi służących zdobywaniu bądź utrwalaniu wiedzy. Portale edukacyjne wspomagają nauczanie, jednak należy pamiętać, że do ich wykorzystania w praktyce potrzebne jest właściwe przygotowanie uczniów, które powinno rozpoczynać się od najmłodszych lat.

Autorka

Elżbieta Prochownik

Nauczycielka dyplomowana z wieloletnim stażem zawodowym, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, dla której praca z uczniami jest pasją. Absolwentka UŚ w Katowicach – kierunek nauczanie początkowe. Ukończone studia podyplomowe: Informatyka w szkole, Zarządzanie oświatą oraz kursy kwalifikacyjne: terapia pedagogiczna i gimnastyka korekcyjna. Stale doskonali warsztat pracy poprzez udział w kursach, webinarach oraz zdalnie na platformach edukacyjnych dla nauczycieli.

.

[1] https://www.cnbc.com/2019/10/05/apple-ceo-steve-jobs-technology-is-nothing-heres-what-it-takes-to-achieve-great-success.html

[2] Strykowski Wacław, Edukacyjne walory Internetu, 2005

[3] Ratajek Wojciech, Blogi i portale edukacyjne – nowe formy udostępniania treści w edukacji dziecka. Wydawnictwo ViaFerrata, Nowe Horyzonty Edukacji, Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego, Wrocław

Shop

Z jednym kontem graj na komputerze i w aplikacji.

Już od 12,50 zł /miesiąc