Liczby po angielsku – jak się je zapisuje i wymawia?

Elżbieta Prochownik

Liczby kojarzą się nam nierozłącznie z nauką matematyki. Jednak wystarczy chwilę się zastanowić, by stwierdzić, że liczby otaczają nas wszędzie. Znajomość liczb konieczna jest np. do rachowania, porównywania, dokonywania pomiarów, płacenia pieniędzmi w sklepie, odczytywania wskazań zegara i rozkładów jazdy różnych środków transportu, a także korzystania z telefonów. Z tych względów poznanie liczb po angielsku, ich prawidłowego zapisu i ich wymowy są niezbędne w prawidłowym posługiwaniu się językiem angielskim. Artykuł ten odpowie na różne pytania. Jak liczyć w języku angielskim? Jak prawidłowo czytać, wymawiać i zapisywać liczby po angielsku? Jak czytać duże liczby po angielsku?  I jak wpoić podstawy angielskiego?

Liczby od 1 do 10

Liczby od jeden do dziesięciu tworzą bazę do tworzenia kolejnych liczb. Nie istnieje żadna reguła dotycząca ich tworzenia. Tych liczb trzeba nauczyć się na pamięć. 

Poniżej zapis słowny liczb od 1 do 10 oraz ich prawidłowa wymowa w języku angielskim zapisana w nawiasie, czyli zaczynamy liczenie po angielsku.

Liczby po angielsku – wymowa:

1 – one (łan)
2 – two (tu)
3 – three (fri)
4 – four (for)
5 – five (fajf)
6 – six (siks)
7 – seven (sewen)
8 – eight (ejt)
9 – nine (najn)
10 – ten (ten)


Liczby od 11 do 20

Liczby jedenaście i dwanaście stanowią wyjątek i trzeba nauczyć się ich na pamięć, a kolejne liczby po angielsku poczynając od liczby trzynaście, tworzy się przez dodanie do odpowiedniej cyfry po angielsku końcówki –teen, która odpowiada końcówce w języku polskim „-naście”. Liczbę 20, czyli pełną liczbę dziesiątek w języku angielskim zapisuje się, dodając do zapisu cyfry dwa w języku angielskim końcówkę „ty”.

Poniżej zapis słowny liczb od 11 do 20 oraz ich prawidłowa wymowa w języku angielskim zapisana w nawiasie: 

11 – eleven (ilewen)
12 – twelve (tłelf)
13 – thirteen (fertin)
14 – fourteen (fortin)
15 – fifteen (fiftin)
16 – sixteen (sikstin)
17 – seventeen (sewentin)
18 – eighteen (ejtin)
19 – nineteen (najntin)
20 – twenty (tłenti)

Liczby do 100

Liczby po angielsku oznaczające pełne dziesiątki w zakresie od dwudziestu do 100 tworzy się poprzez dodanie do cyfry w języku angielskim końcówki -ty. Pozostałe liczby po angielsku w zakresie od 21 do 99 tworzy się poprzez dodanie do liczby dziesiątek cyfry jedności. Obie liczby oddziela się myślnikiem.

Poniżej zapis słowny liczb oznaczających pełne dziesiątki po angielsku w zakresie od 20 do 100 oraz ich prawidłowa wymowa w języku angielskim zapisana w nawiasie: 

20 – twenty (tłenti)
30 – thirty (ferti)
40 – forty (forti)
50 – fifty (fifti)
60 – sixty (siksti)
70 – seventy (sewenti)
80 – eighty (ejti)
90 – ninety (najnti)
100 –  one hunderd (one handred)

Poniżej przykładowy zapis słowny liczb w języku angielskim oznaczających liczby dwucyfrowe w zakresie od 21 do 100 oraz ich prawidłowa wymowa w języku angielskim zapisana w nawiasie:

21 – twenty-one (tłenti łan)
26 – twenty-six (tłenti siks)
32 – thirty-two (ferti tu)
44 – forty-four(forti for)

Liczby od 101 do 1 000 000 000

Duże liczby po angielsku, które oznaczają pełne setki, pełne tysiące i odpowiednio pełne miliony tworzy się przez dodanie do cyfry słów hundred, thousand i milion np.:

100 – one hundred (łan handret)
400 – four hundred (for handret)
700 – seven hundred (seven handret)
1000  one thousand (łan tałzynd)
2000 – two thousand (tu tałzynd)
3000 – three thousand (fri tałzynd)
1 000 000 – one million

Liczby oznaczające setki i następujące po nich dziesiątki lub jedności łączy się spójnikiem and, np.:

105 – one hundred (and) five
719 – seven hundred (and) nineteen
1003 – one thousand (and) three
4444 – four thousand four hundred (and) forty–four
67 832 – sixty–seven thousand, eight hundred and thirty–two
854 613 – eight-five hundred fifty–four thousand, six hundred and thirte

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki zwykłe – ułamki zwykłe zapisuje się za pomocą mianownika, kreski ułamkowej i licznika. Licznik czyta się jak zwykły liczebnik: one, two, four, a mianownik jak liczebnik porządkowy: sixth, fifth, third. Np. ¼ – one quarter (jedna czwarta), 3/8 – three-eights

Ułamki dziesiętne – w zapisie ułamków dziesiętnych w języku angielskim używa się kropki, a cyfry po przecinku czyta się osobno  np.:

60.5 – sixty point five, 10.7 – ten point seven

Liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie: który? Pierwsze trzy liczebniki porządkowe w języku angielskim to wyjątki i należy je zapamiętać:

1st – first (ferst) pierwszy
2nd -second, (sekond) drugi
3rd – third (ferd) trzeci

Dalsze liczebniki porządkowe powstają poprzez dodanie do cyfry bądź liczby po angielsku końcówki –th, lecz wyjątkiem są 5 i 12. I tak np. zapisujemy: 

6th – sixth (sikstf) szósty
8th – eighth (ejtf) ósmy
13th – thirteenth (fertinf) trzynasty
20th – twentieth (tłentief) dwudziesty

Wyjątki:

5th – fifth (fiftf) (liczebnik piąty)
12th – twelfth (tłelft)(liczebnik dwunasty)

Kiedy w języku angielskim stosuje się liczebniki główne?

Liczebniki główne w języku angielskim służą do wyrażania ilości. Używamy ich w wielu codziennych sytuacjach, takich jak podawanie godziny, rozmowy o cenach, wieku, długości trwania podróży czy odległościach. Liczebniki główne używamy również w odczytywaniu liczby oznaczającej licznik w ułamku zwykłym.

Wierszyki ułatwiające zapamiętywanie liczb

Jak czytać liczby po angielsku? Samodzielna nauka liczebników w języku angielskim jest trudna. Dziecko musi zapamiętać nie tylko liczby po angielsku, ale również zasady ich tworzenia poprzez dodawanie końcówek, odpowiednie łączenie, liczne wyjątki, nieregularności w pisowni i jaka jest poprawna kolejność. Szczególnie trudne jest opanowanie i zapisywanie dużych liczb. Warto więc w nauce liczb wykorzystać wpadające w ucho dziecku rymowanki, wierszyki i fiszki, które zawierają nowe słówka i zwroty. Pomocna okaże się również platforma Squla, gdzie można skorzystać z dodatkowych pomocy. Ponadto dzieci same mogą tworzyć śmieszne wierszyki, które sprawią, że nauka liczb w języku angielskim będzie dla nich łatwiejsza, a poziom początkujący zapewne w niedługim czasie zmieni się na bardziej zaawansowany.

Zobacz również:

Shop

Z jednym kontem graj na komputerze i w aplikacji.

Już od 12,50 zł /miesiąc