Liczby po angielsku – jak się je zapisuje i wymawia?

Elżbieta Prochownik

Liczby kojarzą się nam nierozłącznie z nauką matematyki. Jednak wystarczy chwilę się zastanowić, by stwierdzić, że liczby otaczają nas wszędzie. Znajomość liczb konieczna jest np. do rachowania, porównywania, dokonywania pomiarów, płacenia pieniędzmi w sklepie, odczytywania wskazań zegara i rozkładów jazdy różnych środków transportu, a także korzystania z telefonów. Z tych względów poznanie liczb po angielsku, ich prawidłowego zapisu i ich wymowy są niezbędne w prawidłowym posługiwaniu się językiem angielskim. Artykuł ten odpowie na różne pytania. Jak liczyć w języku angielskim? Jak prawidłowo czytać, wymawiać i zapisywać liczby po angielsku? Jak czytać duże liczby po angielsku?  I jak wpoić podstawy angielskiego?

Liczby od 1 do 10

Liczby od jeden do dziesięciu tworzą bazę do tworzenia kolejnych liczb. Nie istnieje żadna reguła dotycząca ich tworzenia. Tych liczb trzeba nauczyć się na pamięć. 

Poniżej zapis słowny liczb od 1 do 10 oraz ich prawidłowa wymowa w języku angielskim zapisana w nawiasie, czyli zaczynamy liczenie po angielsku.

Liczby po angielsku – wymowa:

1 – one (łan)
2 – two (tu)
3 – three (fri)
4 – four (for)
5 – five (fajf)
6 – six (siks)
7 – seven (sewen)
8 – eight (ejt)
9 – nine (najn)
10 – ten (ten)


Liczby od 11 do 20

Liczby jedenaście i dwanaście stanowią wyjątek i trzeba nauczyć się ich na pamięć, a kolejne liczby po angielsku poczynając od liczby trzynaście, tworzy się przez dodanie do odpowiedniej cyfry po angielsku końcówki –teen, która odpowiada końcówce w języku polskim „-naście”. Liczbę 20, czyli pełną liczbę dziesiątek w języku angielskim zapisuje się, dodając do zapisu cyfry dwa w języku angielskim końcówkę „ty”.

Poniżej zapis słowny liczb od 11 do 20 oraz ich prawidłowa wymowa w języku angielskim zapisana w nawiasie: 

11 – eleven (ilewen)
12 – twelve (tłelf)
13 – thirteen (fertin)
14 – fourteen (fortin)
15 – fifteen (fiftin)
16 – sixteen (sikstin)
17 – seventeen (sewentin)
18 – eighteen (ejtin)
19 – nineteen (najntin)
20 – twenty (tłenti)

Liczby do 100

Liczby po angielsku oznaczające pełne dziesiątki w zakresie od dwudziestu do 100 tworzy się poprzez dodanie do cyfry w języku angielskim końcówki -ty. Pozostałe liczby po angielsku w zakresie od 21 do 99 tworzy się poprzez dodanie do liczby dziesiątek cyfry jedności. Obie liczby oddziela się myślnikiem.

Poniżej zapis słowny liczb oznaczających pełne dziesiątki po angielsku w zakresie od 20 do 100 oraz ich prawidłowa wymowa w języku angielskim zapisana w nawiasie: 

20 – twenty (tłenti)
30 – thirty (ferti)
40 – forty (forti)
50 – fifty (fifti)
60 – sixty (siksti)
70 – seventy (sewenti)
80 – eighty (ejti)
90 – ninety (najnti)
100 –  one hunderd (one handred)

Poniżej przykładowy zapis słowny liczb w języku angielskim oznaczających liczby dwucyfrowe w zakresie od 21 do 100 oraz ich prawidłowa wymowa w języku angielskim zapisana w nawiasie:

21 – twenty-one (tłenti łan)
26 – twenty-six (tłenti siks)
32 – thirty-two (ferti tu)
44 – forty-four(forti for)

Liczby od 101 do 1 000 000 000

Duże liczby po angielsku, które oznaczają pełne setki, pełne tysiące i odpowiednio pełne miliony tworzy się przez dodanie do cyfry słów hundred, thousand i milion np.:

100 – one hundred (łan handret)
400 – four hundred (for handret)
700 – seven hundred (seven handret)
1000  one thousand (łan tałzynd)
2000 – two thousand (tu tałzynd)
3000 – three thousand (fri tałzynd)
1 000 000 – one million

Liczby oznaczające setki i następujące po nich dziesiątki lub jedności łączy się spójnikiem and, np.:

105 – one hundred (and) five
719 – seven hundred (and) nineteen
1003 – one thousand (and) three
4444 – four thousand four hundred (and) forty–four
67 832 – sixty–seven thousand, eight hundred and thirty–two
854 613 – eight-five hundred fifty–four thousand, six hundred and thirte

Ułamki zwykłe i dziesiętne

Ułamki zwykłe – ułamki zwykłe zapisuje się za pomocą mianownika, kreski ułamkowej i licznika. Licznik czyta się jak zwykły liczebnik: one, two, four, a mianownik jak liczebnik porządkowy: sixth, fifth, third. Np. ¼ – one quarter (jedna czwarta), 3/8 – three-eights

Ułamki dziesiętne – w zapisie ułamków dziesiętnych w języku angielskim używa się kropki, a cyfry po przecinku czyta się osobno  np.:

60.5 – sixty point five, 10.7 – ten point seven

Liczebniki porządkowe

Liczebniki porządkowe odpowiadają na pytanie: który? Pierwsze trzy liczebniki porządkowe w języku angielskim to wyjątki i należy je zapamiętać:

1st – first (ferst) pierwszy
2nd -second, (sekond) drugi
3rd – third (ferd) trzeci

Dalsze liczebniki porządkowe powstają poprzez dodanie do cyfry bądź liczby po angielsku końcówki –th, lecz wyjątkiem są 5 i 12. I tak np. zapisujemy: 

6th – sixth (sikstf) szósty
8th – eighth (ejtf) ósmy
13th – thirteenth (fertinf) trzynasty
20th – twentieth (tłentief) dwudziesty

Wyjątki:

5th – fifth (fiftf) (liczebnik piąty)
12th – twelfth (tłelft)(liczebnik dwunasty)

Kiedy w języku angielskim stosuje się liczebniki główne?

Liczebniki główne w języku angielskim służą do wyrażania ilości. Używamy ich w wielu codziennych sytuacjach, takich jak podawanie godziny, rozmowy o cenach, wieku, długości trwania podróży czy odległościach. Liczebniki główne używamy również w odczytywaniu liczby oznaczającej licznik w ułamku zwykłym.

Wierszyki ułatwiające zapamiętywanie liczb

Jak czytać liczby po angielsku? Samodzielna nauka liczebników w języku angielskim jest trudna. Dziecko musi zapamiętać nie tylko liczby po angielsku, ale również zasady ich tworzenia poprzez dodawanie końcówek, odpowiednie łączenie, liczne wyjątki, nieregularności w pisowni i jaka jest poprawna kolejność. Szczególnie trudne jest opanowanie i zapisywanie dużych liczb. Warto więc w nauce liczb wykorzystać wpadające w ucho dziecku rymowanki, wierszyki i fiszki, które zawierają nowe słówka i zwroty. Pomocna okaże się również platforma Squla, gdzie można skorzystać z dodatkowych pomocy. Ponadto dzieci same mogą tworzyć śmieszne wierszyki, które sprawią, że nauka liczb w języku angielskim będzie dla nich łatwiejsza, a poziom początkujący zapewne w niedługim czasie zmieni się na bardziej zaawansowany.

Zobacz również:

Jak nauczyć dziecko angielskiego – skuteczne sposoby

Elżbieta Prochownik

Język angielski w rankingu najczęściej używanych języków świata zaraz po języku chińskim zajmuje wysokie drugie miejsce. Mówi się, że jest to język biznesu. Liczba 1,5 mld uczniów na całym świecie pokazuje, że ten język naprawdę silnie oddziałuje na globalne społeczeństwo. Nie trudno się zatem dziwić, że troskliwi rodzice pragną uczyć dziecko języka angielskiego jak najwcześniej i wciąż szukają odpowiedzi na pytania: jak nauczyć dziecko angielskiego w domu? Jakie wybrać skuteczne metody? Jak dobrać właściwe materiały?

Dlaczego warto uczyć angielskiego już małe dzieci?

Uznaje się, że najkorzystniejszy okres do nauki języków przypada na pierwsze siedem lat życia. Maluchy mają predyspozycje i opanowanie języka angielskiego przychodzi im z łatwością. Wczesne uczenie się języka angielskiego dziecka wpływa także na rozwój intelektualny i psychologiczny dziecka. Uczenie się angielskiego oddziałuje na postęp umysłowy, ćwiczy pamięć, poszerza horyzonty, kształtuje ciekawość świata, a także świadomość kulturową i społeczną.

Niezmiernie ważnym argumentem przemawiającym za wczesnym podjęciem nauki języka angielskiego jest fakt, że dzieci poznają język angielski w podczas zabawy, której w żaden sposób nie kojarzą z nauką, tylko z przyjemnością, przez co wyeliminowany jest stres i tzw. blokada językowa. Dzieci nie mają problemu z mówieniem w języku angielskim, nie wstydzą się, gdyż jest to dla nich czynność naturalna. Dziecko, które wcześnie rozpocznie naukę języka angielskiego, będzie posługiwało się tym językiem swobodnie w życiu dorosłym.

Od czego zacząć naukę angielskiego? Jakie słownictwo dziecko powinno poznać jako pierwsze?

Jak zacząć uczyć się angielskiego? I jak skutecznie nauczyć się angielskiego? Rodzice uczą swoje dzieci  języka angielskiego w czasie wspólnych zabaw oraz podczas poznawania najbliższego otoczenia. W tym okresie najważniejsze jest osłuchanie dziecka z językiem angielskim. A co to oznacza? Rozmowa. Dorośli mówią do dziecka w języku angielskim, równocześnie pokazując np. przedmioty, a maluch przyswaja słówka intuicyjnie, obserwuje uważnie otoczenie i wielokrotnie powtarza dane słowa.  Dziecko rozumie sens słów poprzez kontekst sytuacyjny, a nie przez definicje i reguły. W takim ujęciu wczesnej nauki dziecka języka angielskiego łatwo wskazać jakie słownictwo dzieci powinny poznać jako pierwsze. Jak kreatywnie wspierać rozwój? Oto kilka sposobów:

Jedzenie i napoje

Podczas wspólnego przygotowywania i spożywania posiłków rodzice powinni dawać dzieciom możliwość nieustannego ćwiczenia słownictwa związanego z jedzeniem oraz piciem. Warto wymieniać warzywa i owoce i opowiadać na ich temat różne ciekawostki.

Kolory i kształty

Posługiwanie się językiem obcym nie jest łatwe, ale warto pamiętać, że język angielski to też wspólne budowanie z klocków, rysowanie, sprzątanie mieszkania. To wszystko stwarza okazję do wprowadzania, powtarzania i utrwalania nazw kolorów i kształtów w języku angielskim. Nauka kolorów po angielsku dostarczy dużo zabawy.

Zwierzęta

Kontakt ze zwierzętami w podczas spacerów bądź wizyta w sklepie zoologicznym lub w zoo, jak również wspólne przeglądanie ilustracji w czasopismach, czytanie książek to sytuacje, w których dziecko łatwo przyswoi sobie nazwy zwierząt i tym samym oswoi język angielski.

Liczby 1-20

Dzieci chętnie przeliczają różne przedmioty i chętnie demonstrują, że potrafią liczyć, więc łatwo opanują również liczebniki w języku angielskim.

Ubrania

Codzienne ubieranie różnych części garderoby, robienie porządków w szafie, pomoc dziecka w praniu bądź prasowaniu to znakomita okazja do wprowadzania i rozszerzania zakresu słownictwa  związanego z ubraniem.

Proste przymiotniki nazywające np. emocje, pogodę, rozmiar

Rodzice, zwracając się do dziecka w języku angielskim, powinni również stosować proste przymiotniki określające emocje, rozmiar, pogodę itd. Dziecko, które wcześniej nauczyło się nazwy przedmiotu po angielsku, łatwo w kontekście nauczy się określeń dotyczących jego cech.

Uczenie się angielskiego może być dobrą zabawą!

Samodzielna nauka języka angielskiego dla dzieci przyniesie efekty, gdy będzie przede wszystkim dobrą zabawą. A co lubią dzieci? Sprawdź jak poznać język obcy i go polubić. Poniżej materiały do nauki angielskiego dla dzieci. 

Angielskie piosenki 

Wspólne śpiewanie z dzieckiem lub śpiewanie dziecku piosenki nie tylko umożliwia w przyjemny sposób powtórzyć i utrwalić angielskie zwroty i zdania, ale również doskonali akcent oraz intonację języka angielskiego. Połączenie śpiewu piosenki z ilustracją ruchową ułatwia dziecku zrozumienie treści oraz zapamiętanie słownictwa. Takie zabawy językowe przyniosą dużo radości. 

Wierszyki i rymowanki po angielsku

Wierszyki i rymowanki odgrywają niebanalną rolę w życiu przedszkolaka. Rymowanki do nauki języka angielskiego pozwalają ćwiczyć pamięć słuchową i poszerzać umiejętności językowe dziecka. Rymy pomagają dziecku łatwiej zapamiętać nowe słówka.  

Angielskie bajki

Doskonałą metoda do poznania języka są bajki po angielsku do nauki. Angielskie bajki łączą naukę z zabawą, a postacie z bajek po angielsku fascynują dzieci i sprawiają, że maluchy chętnie do nich powracają, przez co skuteczniej uczą się języka angielskiego. Dzieci nie tylko chętnie słuchają bajek czytanych przez rodziców, ale również same sięgają po książkę i patrząc na ilustrację, posługują się zapamiętanymi zwrotami angielskimi i udają, że same czytają.

Książka obserwacyjna

Książka obserwacyjna to propozycja do doskonałej zabawy z rodzicami, w czasie czytania, której dzieci nie tylko śledzą losy bohaterów, poznają nowe angielskie słówka, zwroty i zdania na zasadzie skojarzeń, ale również ćwiczą spostrzegawczość, wyszukując szczegóły na ilustracjach. Opowiadanie historii bohaterów można łączyć z nauką kolorów po angielsku, nauką liczenia, czy też ćwiczeniami w wyrażaniu emocji.

Gry edukacyjne

Dzieci uwielbiają gry, więc chętnie po nie sięgają, a ich wykorzystanie w nauce języka angielskiego sprawia, że nauka języka staje się prosta, ciekawa i bardzo skuteczna. Element rywalizacji i chęć wygrania sprawia, że dzieci mobilizują się do wysiłku, co sprzyja efektywnej nauce. 

Dwujęzyczne zabawki

Kolorowe, bogate w dźwięki i aktywności dwujęzyczne zabawki to świetna propozycja do samodzielnej nauki języka angielskiego w domu. Rola tych zabawek w skutecznej nauce języka angielskiego jest nieoceniona, gdyż angielskie rymowanki odtwarzane przez zabawkę, dwujęzyczne łamigłówki, stymulują dziecko wyzwaniami dydaktycznym, dostosowanymi do jego poziomu umiejętności, przyzwyczajając jednocześnie do nowych słów i kontekstu, do którego należą. Z takimi zabawkami język obcy, w tym wypadku język angielski będzie samą przyjemnością. 

Fiszki

Fiszki, czyli karteczki ze słówkami rozmieszczone w pokoju dziecka bądź przyklejone do różnych przedmiotów skutecznie pomogą dziecku zapamiętać nowe słówka. Fiszki można także wykorzystywać w bardzo wielu grach karcianych, takich jak Kwartet, Memory, czy Piotruś i w ten sposób uatrakcyjnić naukę języka. 

Inne pomoce, np. aplikacje

Książeczki sensoryczne, książeczki kontrastowe i karty obrazkowe to tylko kilka propozycji, o których warto pamiętać, bo język obcy warto uzupełnić też o nowoczesne technologie. Aplikacje i platformy językowe dostępne na smartfonie bądź na komputerze uczą języka angielskiego w bardzo angażujący i wciągający sposób, niezależnie od wieku uczniów. Platforma do nauki języka angielskiego Squli zapewnia dzieciom możliwość nieustannego ćwiczenia słownictwa, gramatyki, liczenia lub wymowy, a także dostęp do wielu interaktywnych bajek, rebusów, zagadek, łamigłówek i gier. 

Sposoby na naukę angielskiego dla dzieci

Jak nauczyć się angielskiego w domu od podstaw? I czy to jest możliwe? Nauka angielskiego dla dzieci w domu może wydawać się skomplikowana i trudna, ale najskuteczniejszym sposobem jest otoczenie dziecka językiem, poprzez wprowadzenie języka do codziennego życia – rozmowy w języku angielskim, systematycznego i regularnego powtarzania oraz doboru tematów, które lubi dziecko. Nauka przez muzykę i nauka poprzez zabawę okażą się strzałem w dziesiątkę. Poniżej metody nauki angielskiego w domu.

Wprowadzenie języka do codziennego życia np. w podróży czy na spacerze

Zastanawiasz się jak wprowadzić język obcy, w tym wypadku język angielski do codziennego życia? Uczyć dziecko języka angielskiego można wszędzie i o każdej porze organizując dziecku wspaniałą zabawę z rodzicami. Życie codzienne i rutynowe czynności takie jak podróż, spacer, zakupy mogą stanowić najpierw doskonałą okazję do wprowadzania słówek w języku angielskim, do osłuchania dziecka z obcym językiem, a z czasem mogą przekształcić się w nawyk: np. idąc na spacer, rozmawiamy tylko w języku angielskim. Warto także niespodziewanie zaśpiewać dziecku piosenkę w języku angielskim, innym razem przeczytać angielską bajkę na dobranoc, a jeszcze innym zaprosić do wspólnego oglądania filmu anglojęzycznego. W taki sposób dziecko nawet nie zauważy, jak często oswaja język obcy.

Rozmowy w języku angielskim

Warto w ciągu dnia zaplanować rozmowy w języku angielskim, szczególnie, gdy rodzic widzi zainteresowanie tematem. Gdy dziecko chętnie podejmuje rozmowę, z czasem można wspólnie z dzieckiem wyznaczyć dzień, w którym rozmowy będą prowadzone tylko w języku angielskim. Taka nauka przyniesie dużo radości.

Systematyczność i regularne powtarzanie

Wielu rodziców zastanawia się, w jaki sposób uczyć dziecko by nauka była skuteczna. Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Na język obcy i jego opanowanie pomoże tylko systematyczne, regularne powtarzanie słówek, struktur językowych i zdań. Kilkuminutowy kontakt z językiem angielskim każdego dnia to skuteczna nauka, a tym samym metoda na opanowanie tego języka.

Dobór tematów, które lubi dziecko

W nauce języka niezmiernie ważne jest, by dziecko zainteresowane było tematem. Nie można na tym etapie zmuszać dziecko do nauki czegoś zupełnie mu obcego, gdyż w ten sposób możemy zniechęcić dziecko do nauki. Jeśli dziecko chce poznać nowe słówka, to idziemy w tym kierunku. Dobór tematów musi być podporządkowany też do tego, jakie są poziomy języka i techniki uczenia, aby wybrać odpowiedni zakres nauki. 

Nauka angielskiego przez zabawę dla dzieci to najlepsza opcja na szukanie nowych zainteresowań i poznawanie świata. Wczesna nauka języka angielskiego powinna być dla dziecka niesamowitą zabawą i przygodą. Język obcy, w tym wypadku język angielski jest niezwykle ważny w życiu, a rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim, zapewnienie dziecku systematycznej nauki nowego słownictwa, regularne rozmowy w języku angielskim oraz stosowanie atrakcyjnych dla malucha różnorodnych form nauki to skuteczne sposoby na opanowanie języka angielskiego. Zobacz, jak przyjemna może być nauka języka.

Zobacz również:

Dni tygodnia po angielsku

Elżbieta Prochownik

Nauka dni tygodnia sprawia dzieciom trudności w języku polskim, mimo że jest to tylko siedem nazw, które powtarzają się cyklicznie. Co więcej wiążą się ściśle z organizacją naszego czasu. Bez znajomości dni tygodnia nie można określić swoich planów w czasie ani skutecznie dzielić się nimi z innymi. Nazwy dni tygodnia są jednak dla dzieci nazwami abstrakcyjnymi, stąd trudno dziecku zapamiętać nie tylko nazwę dnia, ale i kolejność. Jak zatem nauczyć dziecko dni tygodnia po angielsku angielskim? Jakie wykorzystać metody, by nauka okazała się skuteczna? Jak to będzie piątek po angielsku, tydzień po angielsku, a może czwartek po angielsku? A jak będą miesiące i dni tygodnia po angielsku? Jak widać, język angielski może przysporzyć wielu pytań, ale odpowiedzi znajdziesz poniżej.

Zacznijmy jednak od dni tygodnia po angielsku po kolei. Poniżej poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela po angielsku.

Poniedziałek – Monday

Wymowa – mandej

Skróty

Zapisując skrótem nazwę Monday, posługujemy się trzema pierwszymi literami nazwy, pamiętając o tym, że nazwy dni tygodnia w języku angielskim zapisujemy wielką literą. Skrót Monday  to Mon.

Pochodzenie nazwy

Nazwa Monday, nazwa poniedziałku w języku angielskim pochodzi od jego łacińskiego określenia dies lunae, co w tłumaczeniu na język angielski oznacza dosłownie: day of the Moon, czyli dzień Księżyca.

Niecodzienne okazje

W kalendarzu spotkamy szczególne poniedziałki, a są to: 

 • Easter Monday, czyli pierwszy poniedziałek po Wielkanocy określany w Polsce mianem „lanego poniedziałku”
 • Cyber Monday jest to poniedziałek po Święcie Dziękczynienia w USA, rozpoczynający wielkie obniżki w sklepach online.
 • Blue Monday, który przypada w trzeci tydzień stycznia i jest najbardziej ponurym, depresyjnym dniem w roku.

Powiedzenia

Najbardziej znane powiedzenia związane z  poniedziałkiem to:

 • I don’t like Mondays – Nie lubię poniedziałków.
 • Monday is the key day of the week  – Poniedziałek jest kluczowym dniem tygodnia.

Wtorek – Tuesday

Wymowa- tiuzdej

Skrót – Tue

Pochodzenie nazwy

Angielska nazwa wtorku, czyli Tuesday pochodzi od staroangielskiego słowa Tiwesdæg, które oznacza “Tīw’s Day”, dzień Tiw lub Týr, boga walki w mitologii nordyckiej. 

Niecodzienne okazje

 • Shrove Tuesday, to wtorek bezpośrednio poprzedzający rozpoczęcie Wielkiego Postu.

Powiedzenia

 • Tuesday isn’t so bad…It’s a sign that I’ve somehow survived Monday – Wtorek nie jest taki zły. To znak, że jakoś przetrwałem poniedziałek.
 • Tuesday is the second day of the week – Wtorek jest drugim dniem tygodnia.

Środa – Wednesday

Wymowa – łensdej

Skrót – Wed

Pochodzenie nazwy

W języku angielskim nazwa Wednesday pochodzi od staroangielskiego Wōdnesdæg, „day of Woden”, dzień norweskiego boga Odyna.

Niecodzienne okazje

 • Holy Wednesday  – Wielka Środa, środa przed Wielkanocą.
 • Ash Wednesday – Środa Popielcowa, środa rozpoczynająca wielki post.

Powiedzenia 

 • Wednesday is the third day of the week – Środa jest trzecim dniem tygodnia.

Czwartek – Thursday

Wymowa- fersdej

Skróty- Thu

Pochodzenie nazwy

Angielska nazwa Thursday pochodzi od staroangielskiego þunresdæg i średnioangielskiego Thuresday, oznaczającego „Thor’s day” – dzień norweskiego boga gromów Thora.

Niecodzienne okazje

 • Znany czwartek to Fat Thursday – ostatni czwartek przed wielkim postem. 

Powiedzenia

 • Some people call it Thursday, I like to call it Friday Eve – Niektórzy nazywają go czwartkiem, ja lubię nazywać go dniem przed piątkiem.

Piątek – Friday

Wymowa – frajdej

Skróty – Fri

Pochodzenie nazwy

Angielska nazwa Friday pochodzi od staroangielskiego frīġedæġ, co oznacza „Day of Frig”, dzień germańskiej bogini Frigg z rzymską boginią Wenus, z którą dzień ten jest kojarzony w wielu różnych kulturach.

Niecodzienne okazje

Szczególnie znane piątki to:

 • Black Friday – Czarny Piątek, dzień kojarzony z krachem na giełdzie, ale również dzień przecen i promocji uznawany za początek przedświątecznych zakupów.

Powiedzenia

 • TGIF – Thank God it’s Friday – Dzięki Bogu już piątek

Sobota – Saturday

Wymowa – saterdej

Skróty – Sat

Pochodzenie nazwy

Angielska nazwa pochodzi od słowa Sæturnesdæg. W języku łacińskim było to diēs Sāturnī, „Dzień Saturna”.

Niecodzienne okazje

Szczególna sobota w kalendarzu to:

 • Holy Saturday – Wielka Sobota 

Powiedzenia

 • Charmaine J Forde: Oh my sweet Saturday, I have been waiting for you for six long days – O moja słodka soboto, czekałam na ciebie przez sześć długich dni.

Niedziela – Sunday

Wymowa – sandej

Skróty- Sun

Pochodzenie nazwy

Angielska nazwa niedzieli pochodzi od staroangielskiego „Sunnandæg” – „sun’s day” oznaczającego dzień słońca.

Niecodzienne okazje

Szczególne niedziele w kalendarzu to:

 • Palm Sunday  – Niedziela Palmowa
 • Easter Sunday – Niedziela Wielkanocna

Powiedzenia

 • A Sunday well spent, is a week of content – Dobrze spędzona niedziela, to tydzień zadowolenia.

Przydatne zwroty używane z dniami tygodnia

Samodzielna nauka dni tygodnia po angielsku nie jest łatwa, ale są sprawdzone sposoby na język angielski. Przydatne okażą się zwroty i powiedzenia o dniach tygodnia. Dzięki temu w łatwy sposób można podszkolić umiejętności językowe. Nowo poznane słówka można zapisywać i robić z nich fiszki. Dzięki temu pisownia dni po angielsku również się utrwali. Na platformie Squla znajdziesz wiele pomocnych narzędzi do edukacji.

Istnieje wiele zwrotów i słów używanych z dniami tygodnia, które warto znać:

 • o day off – dzień wolny
 • a sick day – dzień chorobowy
 • tomorrow – jutro
 • weekly – tygodniowo
 • in a week – w tygodniu, za tydzień
 • next week – w następnym tygodniu (w przyszłym tygodniu)
 • last week – poprzedni tydzień, tydzień temu
 • „long weekend” – długi weekend, oznacza przedłużenie weekendu kolejne dni: piątek lub poniedziałek
 • weekday – dzień powszedni
 • Working week – tydzień roboczy

Wierszyki pomocne w nauce dni tygodnia

W nauce nazw dni tygodnia, w języku angielskim niezmiernie pomocne są wierszyki, które poprzez skojarzenia ułatwiają zapamiętanie tak trudnych dla dzieci zwrotów, a poprawna wymowa ich nazw w języku angielskim, decyduje o zrozumieniu nazwy. W sieci można wyszukać wiele wierszy, które łatwo zapamiętać, a których opanowanie pomoże dziecku w nauce dni tygodnia po angielsku. Początkujący, którzy dopiero zaczynają znajomość z językiem, szybciej opanują podstawy angielskiego za pomocą takich wierszyków. Zobacz, jak miło może upłynąć język angielski w wierszykach.

Jednym z nich jest wiersz:

On Monday alone, 
on Tuesday together,
on Wednesday we walk in windy weather, 
on Thursday we climb, on Friday we run 
and on Saturday and Sunday we play and have fun!

W tłumaczeniu brzmi następująco:

W poniedziałek samemu,
We wtorek razem.
W środę spacerujemy w wietrzną pogodę,
W czwartek się wspinamy, w piątek biegamy,
W sobotę i niedzielę gramy i się bawimy!

Zobacz również:

Jak nauczyć się angielskiego w domu – samodzielna nauka angielskiego

Elżbieta Prochownik

Dzisiaj znajomość języka obcego jest niezbędna i dlatego nauka języka angielskiego jest niezmiernie ważna zarówno w edukacji najmłodszych, jak i kształceniu ustawicznym osób dorosłych. Wciąż jednak pozostają pytania: czy nauka języka angielskiego w domu jest możliwa, jak nauczyć się angielskiego w domu od podstaw, czy samodzielna nauka angielskiego przyniesie efekty oraz w jaki skuteczny sposób opanować język angielski? Odpowiedzi na te nurtujące pytania znajdziemy w tym artykule.

Spis treści:

Samodzielna nauka angielskiego – kluczowe kwestie

Zastanawiasz się jak nauczyć się angielskiego w domu? Albo jak nauczyć dziecko angielskiego? Język angielski można opanować samemu, ale pod warunkiem, że nauka uwzględnienia kluczowe kwestie, do których należą: motywacja, samodyscyplina, brak presji oraz ustalenie stałych pór nauki.

Motywacja

Jak nauczyć się angielskiego samemu? Po pierwsze motywacja. Motywacja odgrywa fundamentalną rolę w nauce, gdyż dążenie do osiągnięcia ważnego z punktu widzenia uczącego się celu determinuje do uczenia się, większego zaangażowania, a za tym idzie jest to skuteczna nauka języka angielskiego. 

Samodyscyplina

Nauka angielskiego w domu wymaga wytrwałości. Co zatem zrobić, aby nie tracić zapału do nauki języka obcego, nie poddawać się przedwcześnie, wciąż mieć motywację oraz uczyć codziennie, aby naprawdę opanować angielski. Warto pamiętać, że nie ma rzeczy niemożliwych. Samodyscyplina, czyli systematyczne podejmowanie nauki, konsekwentnie małymi krokami przybliża do osiągnięcia celu.

Brak presji

Najlepsze efekty przynosi nauka języka wynikająca z własnej potrzeby. Dlatego warto wprowadzać język angielski od najmłodszych lat  życia dziecka i bazując na naturalnej dociekliwości malucha w tym okresie, rozbudzać zainteresowanie tym językiem. Nauka języka pod presją w celu zaspokojenia ambicji rodziców, nie przyniesie efektów, a nawet może dziecko zniechęcić.

Ustalenie stałych pór nauki

Ustalenie stałych pór nauki każdego dnia pomaga w systematycznym podejmowaniu działań związanych z samodzielną nauką języka angielskiego i zapewnia uczącemu się komfort psychiczny. Dzięki opracowaniu harmonogramu dnia i uwzględnieniu w nim czasu na naukę języka uczący się wie, kiedy i jak długo będzie zajmować się nauką, a kiedy czeka go chwila relaksu. Poza tym systematyczne podejmowanie nauki każdego dnia z czasem przechodzi w nawyk, co z kolei mobilizuje mózg do pracy, a wtedy uczenie się angielskiego przynosi lepsze rezultaty. 

Samodzielna nauka angielskiego dla dzieci – jak zachęcić najmłodszych?

Wielu rodziców zadaje sobie pytania: kiedy powinien pojawić się język angielski w życiu ich dziecka, jakie obrać sposoby na naukę angielskiego i jakie zastosować metody nauki angielskiego w domu, by mówienie po angielsku dostarczało dziecku wiele radości, a nauka języka była skuteczna. 

Kontakt z językiem angielskim powinni zapewnić dziecku rodzice już w pierwszym roku życia najlepiej poprzez wspólną zabawę, która wywołuje pozytywne emocje i skojarzenia, co służy lepszemu zapamiętywaniu. Gry, zabawy, a nawet codzienne rytuały, podczas których pojawi się słownictwo w języku angielskim to niezawodne sposoby na naukę języka angielskiego. Dziecko nie wie, że podczas gier i zabaw ma uczyć się języka, tylko doskonale się bawi. Mówienie po angielsku do dziecka umożliwia mu osłuchanie się z językiem, poszerza zapamiętywane słownictwo, co jest odpowiedzią na podstawowe pytanie: jak skutecznie nauczyć się języka angielskiego w domu od podstaw?

Od czego zacząć naukę angielskiego w domu?

Planując samodzielną naukę języka w domu, należy już na samym początku opracować harmonogram, wybrać odpowiednie materiały dydaktyczne oraz stworzyć sprzyjające warunki, które sprawią, że język angielski i jego nauka będzie skuteczna. Jak szybko nauczyć się języka? Oto kilka sposobów.

Ułożenie harmonogramu

Samodzielna nauka języka angielskiego dla dzieci przyniesie efekty, jeśli wspólnie z pociechą ułoży się harmonogram, w którym oprócz zagadnień do nauczenia będzie określony termin opanowania materiału. Ważne, by zaplanować codzienne, a nawet kilkuminutowe sesje z językiem. Tak opracowany harmonogram nie tylko sprzyja systematycznej nauce, ale również motywuje dziecko do nauki języka, gdyż widzi ono swoje szybkie postępy. Szybka nauka angielskiego w domu jest możliwa, ale pod warunkiem, że będzie odpowiednio zaplanowana. 

Materiały dydaktyczne np. aplikacje, podręczniki

Dzisiaj nie brakuje materiałów do nauki języka angielskiego i każdy może wybrać coś dla siebie, by się uczyć. Samodzielna nauka angielskiego będzie efektywna, gdy wykorzystamy odpowiednie materiały dostosowane do umiejętności, preferowanych technik uczenia się, potrzeb i zainteresowań uczącego się. Nauka języka będzie skuteczniejsza, gdy wykorzystamy atrakcyjne dla dzieci aplikacje czy platformy edukacyjne np. Squlę posiadającą bogatą ofertę ćwiczeń, które uwzględniają różne poziomy języka angielskiego.

Otoczenie się angielskim

Sposobem sprzyjającym samodzielnej nauce języka angielskiego jest otoczenie się językiem. Z pewnością jest to skuteczna nauka angielskiego. Nie każdy ma możliwość wyjechać i uczyć się języka w jego naturalnym środowisku, ale warto aranżować różne sytuacje, by umożliwiać konwersacje w języku angielskim np. rozmowa z fikcyjnym kolegą z bajki, z rówieśnikami, a może odgrywanie scenek. Uczyć się języka można wszędzie. Można uczyć się prostych zwrotów albo powtarzać słownictwo w czasie spaceru, podczas wspólnego gotowania czy codziennych czynności samoobsługowych, również w czasie wykonywania prac plastycznych, podczas tańca i gimnastyki itd. Gdy dziecko już potrafi czytać, można uczyć się wykorzystując fiszki, czyli karteczki z zapisanymi mi. Dzięki temu łatwiej opanuje język angielski.

Język angielski w życiu codziennym

Oglądanie angielskich programów i bajek

Uczyć się języka można również poprzez oglądanie angielskich programów telewizyjnych bądź bajek, które interesują dziecko. Niech nauka będzie frajdą, rozrywką, a nie wymuszonym obowiązkiem.

Słuchanie angielskich piosenek

Kolejny sposób na język angielski to uczenie się przez słuchanie piosenek, które kojarzy się z relaksem. Rola dobrej muzyki jest bezcenna w szybkiej nauce języka, gdyż dobre rytmy pozwalają wizualizować cele, a to prowadzi do osiągnięcia sukcesu. Utrwalana jest w trakcie gramatyka i wyjątkowo dobrze obcuje się z językiem. 

Czytanie książek i materiałów w Internecie

Czytanie po angielsku niesie same korzyści, ponieważ nie tylko utrwala nowe słówka, ale też sprawia, że gramatyka przestaje być nam obca. Ponadto jest to wyśmienity sposób, by myśleć po angielsku. Czytać można nie tylko książki w wydaniu anglojęzycznym, ale również teksty zamieszczone w sieci: interesujące strony internetowe, blogi, czy portale społecznościowe. 

Zalety nauki języka angielskiego w domu

Język angielski i nauka w domu ma swoje zalety, do których niewątpliwie należą:

Oszczędność czasu 

Uczenie się angielskiego w domu umożliwia zaoszczędzić czas, gdyż uczęszczając na lekcje poza domem do  czasu przeznaczonego na naukę, musimy doliczyć czas poświęcony na przygotowanie do wyjścia, dojście do przystanku, czas oczekiwania na środek transportu, dojazd i powrót.

Oszczędność pieniędzy

Nauka języka w domu to także korzyści finansowe, gdyż nie musimy wydawać pieniędzy na opłaty związane z udziałem w zajęciach i nie ponosimy kosztów na dojazdy. 

Wygoda

Zaletą nauki języka w domu jest wygoda, w myśl przysłowia „wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”. Siedząc w ciepłym, przytulnym pokoju, przy swoim biurku, w ustalonym przez siebie dogodnym czasie – słówka bądź gramatyka, a nawet konwersacje w języku angielskim „będą same wchodziły do głowy”.

Elastyczność

Samodzielna nauka angielskiego daje możliwość uwzględnienia indywidualnych potrzeb uczącego. To uczący decyduje, od czego zacząć naukę angielskiego, jakie techniki uczenia mu odpowiadają, wybiera odpowiednie materiały i poziomy języka angielskiego, opracowuje dogodny dla siebie harmonogram itd.  

Wybór czego chcesz się uczyć

Nauka angielskiego w domu jest ściśle związana z celem, jaki uczący chce osiągnąć. Uczący decyduje o tym, czego dokładnie chce się nauczyć, jakich nabyć umiejętności i jaki stopień znajomości  języka  go interesuje. Uczący dobiera interesujące go słownictwo i planuje, jak będzie przebiegała nauka gramatyki oraz określa jej zakres.

Podsumowanie

Jak samemu nauczyć się języka? Język angielski i samodzielna nauka w domu to wielkie wyzwanie, ale przecież „chcieć to móc”. Silna motywacja, wytrwałość, samodyscyplina, uczenie się zgodne z ustalonym harmonogramem i wielka satysfakcja z zauważalnych postępów w samodzielnej nauce języka angielskiego to odpowiedź na pytanie: jak skutecznie uczyć się angielskiego w domu.

FAQ

Tak, możliwe jest nauczenie się angielskiego samodzielnie w domu. Ważne jest jednak, aby mieć odpowiedni plan nauki i konsekwentnie go przestrzegać, aby osiągnąć pożądany poziom znajomości języka.

Jeśli chodzi o naukę języka angielskiego od podstaw, miesiąc to bardzo krótki okres, aby nauczyć się języka na poziomie zaawansowanym. W takim przypadku lepiej skupić się na stopniowym rozwijaniu swoich umiejętności, a nie na szybkim osiągnięciu celu.

Nauka języka angielskiego jest procesem indywidualnym. Niemniej jednak zaleca się poświęcenie co najmniej kilku miesięcy na regularną naukę, aby osiągnąć poziom komunikacji w mowie i piśmie.

Zobacz również:

Plakat tabliczka mnożenia do wydruku za darmo

Elżbieta Prochownik

Znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna nie tylko w nauce matematyki, ale również w życiu codziennym. Tymczasem opanowanie mnożenia liczb dla wielu dzieci stanowi wielkie wyzwanie. Kilkugodzinna nauka tabliczki przed sprawdzianem przynosi krótkotrwałe efekty i po kilku dniach dzieci nie pamiętają wielu działań. Co zrobić, by nauczyć się tabliczki mnożenia i zapamiętać ją?  

Tabliczka mnożenia do wydrukowania

Istnieje wiele sposobów nauki tabliczki mnożenia. Najważniejszą zasadą w nauce mnożenia jest zrozumienie tego działania, wszak mnożenie to nic innego, jak zapis skrócony dodawania tych samych składników. Potem można się uczyć tabliczki, wykorzystując rymowanki, fiszki, kolorowanki bądź aplikacje i platformy edukacyjne. Skutecznym sposobem szybkiego opanowania mnożenia jest nauka z przygotowanym plakatem tabliczki mnożenia. Plakat z tabliczką mnożenia przygotowany do pobrania za darmo i do wydruku w różnych wersjach ułatwi zapamiętywanie kolejnych wyników. Wystarczy pobrać i wydrukować wybraną wersję plakatu, a następnie umieścić w widocznym miejscu. Gdy dziecko widzi plakat, przegląda go jak najczęściej, czyta przykłady i powtarza je głośno. Plakat tabliczki mnożenia pomoże unaocznić poszczególne działania, dostrzec zależności między nimi oraz szybciej zapamiętać. Mały plakat będzie można zabrać ze sobą wszędzie i przeglądać w wolnej chwili. Plakat tabliczki mnożenia pomoże w szybkiej nauce mnożenia Twojemu dziecku. Drukuj plakat tabliczki mnożenia i rozpocznijcie naukę za darmo! Poniżej tabliczka mnożenia do pobrania.

Tabliczka mnożenia do wydrukowania w kolorach: 

Tabliczka mnożenia czarno-biała:

Zobacz również:

Jak nauczyć dziecko dzielenia

Elżbieta Prochownik

Każda opanowana nowa umiejętność dziecka napawa nas, rodziców dumą. Szczególną radość sprawiają nam nauczone i zautomatyzowane kompetencje szkolne związane z matematyką, gdyż ta bywa abstrakcyjna dla młodego umysłu. Pierwszą trudną nową wiedzą dla dziecka jest tabliczka mnożenia oraz tabliczka dzielenia. Zastanawiasz się jak nauczyć dziecko dzielenia? Na ogół dzielenie poprzedza nauka mnożenia, więc warto, by była ona dobrze opanowana, a może to zagwarantować łatwiejszy start w dzielenie. O tym, jak nauczyć dziecko dzielić na ciekawych przykładach, dowiecie się, czytając dalej.

Jak wytłumaczyć dziecku dzielenie?

Zacząć należy od tego, jak wytłumaczyć dziecku dzielenie, a żeby to zrobić, należy samemu sobie uświadomić, co to oznacza. Tabliczka dzielenia to inaczej rozdzielenie na równe części. Dla dziecka najlepiej będzie, gdy nauczymy go tego w możliwie najłatwiejszy, najprzystępniejszy dla niego sposób, a najlepiej – na przykładach z życia codziennego oraz z otaczającego go świata. Mogą się do tego przydać zabawki, owoce, ubrania oraz to, co tylko podpowiada nam nasza dorosła wyobraźnia. Weźmy dziecko na zakupy, zaangażujmy w parowanie skarpetek oraz szykowanie podwieczorku – powiedzmy, by dziecko obrało pomarańczę i rozłożyło dla każdego członka rodziny oraz, w późniejszym etapie, nazwijmy, że wykonało właśnie ćwiczenie dzielenia, które miało na celu go wdrożyć w edukację matematyki. Dziecko uczy się bardzo szybko, zwłaszcza kiedy rodzic daje przykład. Wspólna nauka, gdzie w grę wchodzi tabliczka dzielenia i tym samym mnożenie w formie zabawy z pewnością wpłynie na szybsze poznanie i tym samym, oswojenie się z nowymi działaniami matematycznymi.

Jak pomóc dziecku w nauce dzielenia?

Materiały pomagające dziecku w nauce nie muszą być wyszukane, a co więcej, nawet lepiej, gdy takie nie będą. Pierwszą i chyba najważniejszą pomocą matematyczną są… nasze palce oraz sprawne wykonywanie działań z ich pomocą, dlatego tak ważne jest, by uświadomić dziecko i zachęcić do ich używania. Ciekawym pomysłem jest to, by do nauki tabliczki mnożenia i dzielenia, choć najpierw nie do końca świadomie, używać ulubionych zabawek naszego malucha.

Proste sposoby na dzielenie 

Nauka dzielenia wcale nie musi być skomplikowana. Praktycznym narzędziem w rękach naszego dziecka będą np. koraliki do nawlekania lub małe samochodziki oraz pluszaki. Dobrym pomysłem będzie też wyposażenie pokoju dziecka w liczydło, sorter czy gry z pionkami. Pierwszym krokiem niech zatem stanie się otoczenie dziecka przedmiotami związanymi z matematyką, które rozwiną go manualnie, a później matematycznie. Być może w taki sposób późniejsza tabliczka dzielenia i sama jej nauka będzie sprawiała więcej radości.

Nauka dzielenia poprzez zabawę

Prostym sposobem na dzielenie, będzie zabawa. Poniżej przytaczam kilka przykładów, którymi najpierw nieświadomie wprowadzimy dziecko w świat nauki dzielenia, a z czasem stanie się ona łatwa i przyjemna, a dodatkowo, da miłe wspomnienia wspólnie spędzonego czasu. Oto one:

 1. Wspólne zakupy z listą produktów dla każdego członka rodziny, tzw. owocowa matematyka. Najpierw kupujemy potrzebną ilość owoców, a w domu dzielimy dla każdego po tyle samo. Nazywamy głośno liczby, np. kupiliśmy 10 jabłek, a jest nas w domu 5. Każdy dostanie po 2 jabłka. 
 2. Podwieczorek dla pluszaków. Układamy pluszaki na krzesłach i szykujemy im smakołyki, wycinając z papieru wcześniej narysowane, np. pizze (nad liczbą pluszaków oraz narysowanych wytworów czuwają rodzice).
 3. Zabawa w kwiaciarnię. Nazbierajcie określoną liczbę kwiatków i podzielcie między dwie miłe sąsiadki. 
 4. Słodkie chwile. Podzielmy tabliczkę czekolady między domowników, a gdy unikamy cukru, śmiało, zróbmy to z plastrami ogórka lub truskawkami. 
 5. Zabawa klockami. Rozdzielenie po równo klocków między bawiące się dzieci.
 6. Zabawa w odgadywanie wyniku dzielenia. Pytanie „ile to będzie 6:3?” można zastąpić, zamienić na „ile 3 trzeba dodać, żeby otrzymać 6?” lub „ile 3 zmieści się w 6?”. 

Przykłady te można mnożyć, a dzieli nas od tego tylko nasza wyobraźnia, więc śmiało, próbujmy, wymyślajmy, umilajmy ten wartościowy czas naszego dziecka. Pytanie pojawia się, gdy podczas dzielenia, zostaje nam jakaś reszta, jednak na etapie poznawania tego działania, staramy się operować liczbami adekwatnie do umiejętności dziecka. Pamiętaj, że aby nauczyć dziecko, tabliczka dzielenia i sama nauka nie może zniechęcać. Staraj się ją podzielić na kilka etapów. 

Jak nauczyć dziecko mnożyć i dzielić

Starsze dziecko będzie zachwycone treningiem mnożenia i dzielenia, który łatwo można wykonać czy to w domu, czy w samochodzie. Dzieci lubią zadania na czas lub na małą nagrodę motywacyjną, typu jedno dobrze wykonane działanie = 5 minut przy komputerze. Ponadto można dziecku zrobić tzw. minutówkę, polegającą na wykonywaniu działań arytmetycznych w określonym czasie. Dla aktywnych i lubiących wysokie technologie dostępne są aplikacje z zadaniami z zakresu matematyki, a na specjalnych platformach można odnaleźć zadania zawierające prawie nieskończoną ilość ćwiczeń. A kiedy mowa o aplikacjach wspierających naukę warto skorzystać z platformy Squla. Wykorzystuje ona różne narzędzia i technologie, które stanowią atrakcyjną formę doskonalenia i zdobywania wiedzy w wielu kategoriach. Wypróbuj i przekonaj się, że dzięki niej tabliczka dzielenia sprawi maluchowi samą przyjemność.

Jak nauczyć dziecko tabliczki dzielenia

Przyswajanie umiejętności tabliczki mnożenia i dzielenia sprawia wielu dzieciom trudności. Niemniej jednak jest to jedna z podstawowych sprawności matematycznych, budująca cały system, a znajomość jej naprawdę przydaje się w życiu dorosłym, co często jest motywacją do nauki. Jak nauczyć dziecko dzielenia? Jak sprawić, żeby tabliczka dzielenia była przyjemną czynnością? Dzieci, widząc, że teoria poznana w szkole ma realny wpływ na życie codzienne, chętniej, sprawniej i naturalniej nabywają nowe, często trudne, kompetencje. 

Zobacz również:

Jak nauczyć się języka – od czego zacząć i na co zwrócić szczególną uwagę?

Elżbieta Prochownik

W XXI wieku powszechnie uznaje się, że porozumiewanie się w językach obcych należy do podstawowych umiejętności, tzw. kompetencji językowych, które człowiek powinien rozwijać w trakcie swojego życia, żeby osiągnąć sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Język obcy i jego znajomość jest dla każdego z nas przepustką niezbędną do lepszej przyszłości i dlatego warto w nią inwestować, na każdym etapie życia człowieka. Kiedy zatem rozpocząć naukę języka obcego? Od czego rozpocząć i jak skutecznie się uczyć, by opanować język obcy? Jakie są łatwe języki do nauki? To pytania, na które warto znać odpowiedź, by osiągnąć sukces.     

Spis treści:

Dlaczego warto rozpocząć naukę języka jak najwcześniej?

Współcześnie uznaje się, że naukę języków obcych należy rozpocząć od najmłodszych lat, gdyż wczesny kontakt dziecka z językiem obcym umożliwia mu szansę nabycia nowych i pozytywnych doświadczeń oraz rozwinięcie motywacji do nauki w późniejszym czasie. W Polsce podobnie jak w większości państw europejskich obowiązkową naukę języka obcego rozpoczyna się w przedszkolu. Od trzeciego do szóstego, czyli na tzw. wiek przedszkolny przypada okres szczególnej wrażliwości językowej, czas intensywnej nauki języka ojczystego, co stanowi doskonałe podłoże do przyswajania języka obcego. Dzieci w tym wieku korzystając ze swoich wrodzonych „zdolności uczenia się języka”, w sposób naturalny i bezproblemowy uczą się drugiego języka. Od czego zacząć naukę języka? Jaka jest skuteczna nauka angielskiego i innych języków obcych?

Od czego zacząć naukę języka?

Zdaniem Jayne Moon „nauczanie języka obcego będzie efektywne wtedy, gdy zapewni się dzieciom dużo czasu na kontakt z językiem, kontakt z językiem będzie występował nie tylko w przedszkolu, ale i poza nim, dzieci będą miały rzeczywistą potrzebę wykorzystania języka, akcent położy się na komunikację zarówno w sensie rozumienia przekazu, jak i tworzenia go”. Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa i właśnie w czasie zabawy dziecko powinno oswoić się z językiem obcym. Stworzone odpowiednio środowisko językowe, rymowanki, wierszyki, piosenki, wyliczanki, w których obecny jest język obcy, nie tylko pozwolą „osłuchać” dziecko np. z językiem angielskim, ale także będą stymulowały mózg do efektywniejszej nauki. Gramatyka jest ważna, ale na początku drogi skupiamy się na innym celu – chęci do nauki. Dziecko ma mówić, czytać, a z czasem rozumieć. Najważniejsze są nawyki i własna przyjemność.

Dlaczego się uczę?

Dlaczego chcesz się uczyć języka? I dlaczego dziecko ma tego chcieć? Na początku drogi warto odpowiedzieć na to pytanie. Odpowiednio zaaranżowane przez dorosłych sytuacje podczas zabawy np. przybycie gościa, który mówi tylko w obcym języku, przybliżają dziecku potrzebę nauki, zachęcają do słuchania, rozumienia i mówienia w innym języku, a także motywują do dalszej nauki. W czasie atrakcyjnej zabawy dzieci w naturalny sposób się uczą obcego języka, sprawia im przyjemność fakt, że mogą się same porozumiewać, ale również stają się zdeterminowane i dociekliwe, gdy nie znają jakiegoś słówka i dlatego nauka szybko przynosi efekty.  

Ile czasu poświęcić na naukę?

Nauka języka obcego w pierwszych latach powinna być prowadzona przede wszystkim w formie zabawy. Jak szybko nauczyć się języka i ile czasu poświęcić na naukę? Dzieci mają dużo wolnego czasu, chętnie podejmują zabawę, ale nie każda zabawa musi być powiązana z nauką języka obcego, zwłaszcza tam, gdzie jest gramatyka. Dorośli mogą w dowolnych porach aranżować sytuacje, podczas których dzieci poznają kilka nowych słówek, ale co ważne utrwalą poznane wcześniej słownictwo i zwroty. Ważny jest fakt, by język obcy i kontakt z nim kojarzył się przede wszystkim dzieciom z przyjemnością, by był prowadzony często i systematycznie. Szybka nauka języka jest możliwa zwłaszcza u dzieci, bo w późniejszym wieku już zajęcia piętnastominutowe prowadzone codziennie i systematycznie przynoszą oczekiwane efekty. 

Jak się uczyć języków?

Każdy człowiek jest inny i preferuje właściwy dla siebie sposób uczenia się, ma swoje indywidualne potrzeby. Co jest ważne w tym, abym nauczyć się języka? Jak uczyć się języków? W przypadku nauki języków obcych liczy się motywacja do nauki, determinacja i sformułowanie odpowiedzi na pytanie: dlaczego się uczę języka obcego? Im większa motywacja i większa potrzeba, tym szybsza i skuteczniejsza nauka. Nie trzeba specjalnych kursów, szkół, korepetycji, by opanować język obcy. 

Język obcy – co będzie pomocne w nauce?

Jak samemu nauczyć się języka i jak samodzielnie uczyć się, aby zobaczyć efekty? Ile słówek dziennie się uczyć? Nauka angielskiego samemu, czy każdego innego języka obcego nie jest łatwa, ale wystarczy wdrożyć odpowiedni plan. 

Plan działania

Warto opracować sobie harmonogram nauki, czyli plan, w którym określony jest cel i termin jego osiągnięcia. Dzięki temu można szybciej i efektywniej nauczyć się języka. Taki harmonogram, z wyznaczonym materiałem do opanowania w określonym czasie nie tylko motywuje do podejmowania wysiłku, ale również pełni rolę samokontroli. Dodatkowe efekty przynosi powiązanie realizacji planu z systemem kar i nagród np. jeśli opanuję słownictwo i zwroty związane z wizytą w kinie, to wybiorę się do kina na film.

Materiały, aplikacje, podręczniki

W dzisiejszych czasach istnieje wiele atrakcyjnych pomocy, które mogą nauczyć i tym samym ułatwić przyswajanie języka obcego. W sklepach można znaleźć różnorodne książki, czasopisma, podręczniki, układanki, karty, gry planszowe, zabawki interaktywne, płyty z bajkami i piosenkami, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Zwolennicy technik komputerowych mogą korzystać z bardzo atrakcyjnych platform edukacyjnych, które mogą być okazją do wspólnej nauki i do zabawy dla całej rodziny nawet wtedy, gdy rodzice sami nie znają dobrze języka obcego. Platforma Squla w bogatym zbiorze materiałów z języków obcych oferuje mnóstwo różnych atrakcyjnych gier, zagadek bądź quizów dostosowanych do różnego wieku dziecka. Wystarczy tylko wejść na platformę i rozpocząć naukę poprzez świetną zabawę. 

Fiszki

Jak nauczyć się języka za pomocą słówek i czy jest to możliwe? Kolorowe karteczki, tak zwane fiszki, na których są słówka w języku obcym rozmieszczone w mieszkaniu bądź pokoju, są świetną pomocą szczególnie dla wzrokowców zarówno w opanowaniu, jak i utrwaleniu poznanego słownictwa. Takie słówka pod postacią fiszki stanowią świetne obycie z językiem. 

Wykorzystanie każdej chwili

Język obcy można oswajać wszędzie i o każdej porze, trzeba tylko chcieć się go nauczyć. Wykonując codzienne czynności, wystarczy dostrzec otaczające przedmioty, nazwać je i w ten sposób powtarzać słówka i zwroty, a w trakcie sprzątania  włączyć telewizję zagraniczną, by okazjonalnie osłuchać się z  językiem. Do nauki można wykorzystać smartfon ze słuchawkami, by  w trakcie podroży, bądź siedząc w poczekalni  słuchać zagranicznej muzyki, oglądać filmy itd. 

Po trochu, ale codziennie

Każda sytuacja w naszym codziennym życiu stwarza okazję do nauki języka. Można nauczyć się go bez większych komplikacji, ale warto pamiętać, aby to robić regularnie. Ćwiczenia 15 minut dziennie w różnych odstępach czasowych poświęcone na powtórki i utrwalanie materiału sprawią, że nauka będzie bardziej skuteczna, a tym samym język obcy stanie się czymś naturalnym. Z czasem gramatyka przestanie budzić lęk.

Co jest najważniejsze podczas nauki języka?

Systematyczność

Stara łacińska sentencja mówi, że systematyczność jest najlepszą matką nauki. Warto pamiętać, że nasz umysł lubi świeżość, chociaż pamięć długotrwała rządzi się oczywiście swoimi prawami. Lepiej organizować sesje nauki częściej, ale krótsze, gdyż zgodnie z prawem początku i końca, najlepiej zapamiętuje się to, co występuje na początku i na końcu każdej sesji. Utrwalanie i powtarzanie sprzyja zapisywaniu słownictwa w pamięci długotrwałej, która umożliwia swobodną komunikację. Nauczanie małymi partiami sprawia, że często szybciej przyswajamy materiał, łatwiej dostrzegamy swoje postępy, a co za tym idzie, jesteśmy lepiej zmotywowani do podjęcia kolejnego wysiłku. 

Różnorodność

Kolejną, ważną zasadą w nauce języków obcych jest różnorodność metod i form pracy.  Największym wrogiem skutecznej nauki jest nuda. Warto więc nauczyć się języka obcego w trakcie podejmowania wszystkich form aktywności językowej; czyli należy poświęcać po tyle samo czasu na słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie. Stąd np. poliglota Steve Kaufmann z Kanady zwolennik skutecznych metod nauki języka proponuje, by ucząc się języka stosować naprzemiennie w cyklu kilkudniowym ciekawe teksty czytane, filmy video z napisami, pisanie tekstów na interesujące tematy oraz rozmowy z coachem językowym. 

Balans pomiędzy nauką na pamięć a używaniem języka

Warto pamiętać o tym, że nauka języka obcego nie polega tylko i wyłącznie na pamięciowym opanowaniu nowego słownictwa i poznaniu reguł gramatycznych, ale przede wszystkim na posługiwaniu się tym językiem w praktyce. Ta „dwutorowość” w nauce języków obcych, a właściwie proporcje pomiędzy tymi torami nauki są niezmiernie ważne. Jeden tor nauki obejmuje postawienie i osiągnięcie danego celu, którym jest np. przyswojenie nowej partii materiału obejmujące analizę fonetyczną, gramatyczną i opanowanie określonego słownictwa, czytanie, korzystanie z różnorodnych materiałów, a także tłumaczenie. Drugi tor obejmuje wykorzystanie przyswojonych wcześniej treści poprzez prowadzone konwersacje w danym języku nie tylko w ramach ćwiczeń, ale w życiowych sytuacjach podczas spotkań z obcokrajowcami, rozwijanie zainteresowań językowych poprzez czytanie literatury, artykułów, publikacji, e-booków, korzystanie z zasobów Internetu, oglądanie zagranicznych filmów, słuchanie muzyki. W nauce języków obcych niezmiernie ważna jest nie tylko integracja tych torów nauki, ale również bilans pomiędzy nimi, ze wskazaniem na korzyść drugiego toru, czyli im więcej praktyki w używaniu języka obcego, tym lepsze efekty. 

Korzyści z nauki języka obcego

Badania prowadzone w licznych ośrodkach naukowych jednoznacznie dowodzą, że język obcy, m.in. język angielski i jego nauka ma ogromny wpływ na rozwój mózgu człowieka, poprawia sprawność intelektualną, opóźnia procesy starzenia, a nawet zapobiega rozwojowi choroby Alzheimera. Badania dowodzą, że nauka drugiego języka przynosi wiele korzyści, do których należy zaliczyć:

Wielozadaniowość

Badania przeprowadzone w 2012 roku w Kanadzie udowodniły, że dzieci uczące się drugiego języka potrafiły sprawniej i dokładniej wykonać zadanie i podjąć szybciej próbę rozwiązania kolejnego niż ich rówieśnicy jednojęzyczni. Dwujęzyczne dzieci nie mają problemu z wykonywaniem dwóch zadań równocześnie.

Szybsze dopasowywanie się do panujących warunków

Badania również pokazują, że osoby znające języki obce są bardziej otwarte, pewne siebie, co umożliwia im szybsze dostosowanie się do panujących warunków. Ludzie, którzy się posługują językami obcymi oprócz ojczystego, potrafią lepiej rozwiązywać problemy codzienne lub życiowe, są bardziej elastyczni umysłowo oraz dobrze sobie radzą w zmieniającym się świecie. 

Lepsze rozwiązywanie zadań werbalnych

Osoby dwujęzyczne potrafią słuchać, przez co lepiej rozumieją i rozwiązują postawione przed nimi zadania werbalne.

Wpływ na osiągane wyniki w nauce

Zaobserwowano, iż studenci, którzy uczą się obcego języka minimum 30 minut dziennie, osiągają lepsze wyniki w nauce.

Większe szanse na wymarzoną pracę

Powszechnie wiadomo, że dzisiaj na rynku pracy poszukiwanie są ludzie, którzy potrafią komunikować się w różnych językach obcych, gdyż pracodawcy dostrzegają w nich większy potencjał. Osoby biegle posługujące się obcym językiem mogą nie tylko ubiegać się o pracę poza granicami kraju, ale również mogą negocjować wyższe stawki wynagrodzenia oraz zajmować bardziej intratne stanowiska, a zdobycie wymarzonej pracy nie stanowi dla nich większego problemu.

Podsumowanie

Język obcy i jego znajomość we współczesnym świecie jest niezbędna, więc ich nauka stanowi podstawę edukacji najmłodszych, a dorośli podejmując ustawiczne kształcenie, nieustannie zwiększają swoje kompetencje językowe. Nauka języka ma dobroczynny wpływ na sprawność intelektualną, opóźnianie procesu starzenia się mózgu, a co za tym idzie lepsze funkcjonowanie człowieka w zmieniającej się wciąż rzeczywistości. To tylko niektóre argumenty przekonujące do podejmowania wysiłku nauki obcego języka niezależnie od wieku. Właściwa motywacja, systematyczność oraz ciągłe posługiwanie się językiem obcym są drogą do skutecznego opanowania języka obcego. Warto pamiętać, że na naukę nigdy nie jest za późno.

Zobacz również:

Jak nauczyć się matematyki od podstaw?

Elżbieta Prochownik

Już w Starożytnej Grecji Pitagoras, jeden z ojców nauk matematycznych, mówił, iż to „liczby rządzą światem”. Nie da się z nim nie zgodzić. Fibonacci natomiast opisał matematykę w otaczającym nas świecie, ukazując jej piękno i nieskończoność w naturze, sztuce oraz w każdym aspekcie życia, nazywając ją finalnie boską proporcją. Nauka matematyki towarzyszy nam od małego – już we wczesnym etapie rozwoju każde dziecko uczy się pojęcia cyfry i liczenia, początkowo bardzo nieświadomie i w zabawie, ale jest to właśnie nauka. Tak jest najlepiej i najłatwiej – zawsze i we wszystkim, dla dzieci i nie tylko. Sposoby nauki przez coś przyjemnego dla nas dają najlepsze rezultaty, efekty oraz satysfakcję. 

Jak szybko nauczyć się matematyki?

Należy zdać sobie sprawę, po co uczymy się podstawowych umiejętności. Ważne jest to, by umieć sobie poradzić z daną problematyką, rozwiązać zadanie matematyczne, zagwozdkę, a przede wszystkim szybko i łatwo uniknąć niepowodzeń na co dzień, np. na zakupach (szczególnie tych promocyjnych), w restauracji, podczas remontu… można by wymieniać w nieskończoność, ale nie o to tu dokładnie chodzi. 

Jak efektywnie uczyć się matematyki? 

Otóż nieodzowne jest, by uczyć się podstawowych pojęć, metod, zasad, wzorów, a nawet technik, gdyż one stanowią bazę, by efektywnie rozwiązywać ćwiczenia, problemy. W matematyce wszystko jest ze sobą powiązane i jedno wynika z drugiego. Zatem jeśli mamy gdzieś tzw. tyły, trudno oczekiwać sukcesu. Najważniejszymi składowymi szybkiej nauki jest systematyczność, zrozumienie, skupienie, brak rozpraszaczy oraz dobre, pozytywne nastawienie dzieci i młodzieży, które jest kluczem do sukcesu! 

Czy każdy może nauczyć się matematyki?

Nauka matematyki może fascynować, ale może też … przerażać, nużyć i być największą zmorą, nawet bardzo zdolnych uczniów. Czy dla każdego nauka będzie łatwa? Nie. Czy każdy będzie ją lubił? Nie. Czy każdy będzie wygrywał z niej olimpiady i inne konkursy? Nie. Czy każdy może się jej nauczyć? Tak – chociażby w tych podstawowych, najbardziej potrzebnych do życia codziennego aspektach. Przecież właśnie o to chodzi, myśląc sobie, czym jest edukacja! Nie jest tajemną wiedzą fakt, iż każdy z nas jest inny – każdy z nas wygląda inaczej, mówi, uśmiecha się, porusza. Każdy z nas również inaczej myśli oraz ma inne predyspozycje, talenty i potencjał. Ktoś lepiej czuje się, czytając książki i zgłębiając tajemnice gramatyki, ktoś inny uwielbia eksperymentować, a znowu ktoś, liczyć – ponownie można by wymieniać w nieskończoność! Chodzi o to, że dzięki tej różnorodności otacza nas tak niesamowity, niezwykły świat, gwarantujący nam rozmaitość i odmienność, a jest to niezwykle piękne! 

Od czego zacząć się uczyć matematyki?

Jak powinna wyglądać nauka matematyki i od czego zacząć, chcąc ją zgłębić? Odpowiedź na to pytanie wydaje się bardzo prosta, a brzmi – nauka od podstaw! Najprostsze umiejętności muszą być opanowane, aby można było przyswajać kolejne. Każda luka lub nieopanowany materiał sprawia nam dużą trudność i tym samym zapewne frustruje i zniechęca młodego człowieka, stojącego u bram zdobywania wiedzy. Nauka matematyki zaczyna się mniej więcej w drugim roku życia, gdy dzieci widzą dwie zabawki i prosimy je, aby wybrały jedną albo bawimy się w znaną zabawę akuku: było-nie ma = jeden-zero. Czy ktoś, bawiąc się z dzieckiem, myśli o tym, że uczy je matematyki? Wątpię, ale to robi i to w najlepszy możliwy sposób. Kolejnym z kroków może być na przykład wprowadzenie gier  planszowych – kulanie kostką to fantastyczny pomysł na rozwój nie tylko matematyki, ale i motoryki małej i planowania ruchu, a co daje nam kulanie dwoma kostkami? Tak, to przecież ćwiczenia dodawania! Czy można wyobrazić sobie przyjemniejszy trening niż mile spędzony czas z rodzicem, naszym pierwszym nauczycielem? Chyba nie. Właśnie takie są początki, a dopiero później rozpoczyna się edukacja szkolna. Nauka, wsparcie, skuteczne sposoby ćwiczenia, przedstawiane nam są przez ważną postać – tak, to nauczyciel. Często wydaje się kluczem do sukcesu, bo gdy nauczyciela łączy z nauką pasja, naturalnie opiera się o ciekawe pomysły prowadzenia zajęć, a jest to szansa, że jego uczniowie z przyjemnością zagłębią się w świat matematyki. 

Jak poprawić się z matematyki?

Myślę, że nie ma innego wyjścia, niż zdać sobie sprawę z tego, czemu muszę uczyć się matematyki? Po co mam nauczyć się konkretnych umiejętności? Nie można traktować matematyki jak przykrego obowiązku, bo to nie prowadzi do satysfakcji ani też zadowolenia z siebie. Najtrafniejszym będzie, gdy zdamy sobie sprawę z tego, w czym się czujemy dobrze i co da nam pożądany efekt w zgodzie z samym sobą. Może będą to gry edukacyjne, może współpraca z bliską osobą, a może korepetycje. Pamiętajmy też o platformie Squla. Przygotowane gry i zabawy w formie nauki pozwolą na szybsze i łatwiejsze przyswojenie zagadnień matematycznych.

W dobie COVID-u bardzo popularne stały się spotkania z korepetytorem online, co dla wielu jest gwarancją sporej ulgi oraz oszczędności czasu. Dla innych, korepetycje na żywo z nauczycielem będą lepszą opcją, a nauka bardziej efektywna i skuteczna. Wszystko zależy od nas samych. Ponadto, zdajemy sobie też sprawę, z czego mogą wynikać moje trudności? Może za mało poświęcam nauce matematyki czasu? Może chcę ją zrozumieć po łebkach? A może jestem źle nastawiony, nastawiona i uważam, że ta nauka nie jest dla mnie, a ja tego i tak nie zrozumiem? Każda twierdząca odpowiedź sprawi, że będziemy w błędnym kole, a to tylko nawarstwi nasz problem. Weźmy głęboki oddech i spróbujmy na początek postawić na systematyczność, regularność, a gdy czegoś nie rozumiemy – nie bójmy się prosić o pomoc, powiedzmy o tym głośno osobom, które mogą nam realnie pomóc!  Wystarczy, że znajdziemy w sobie dobre chęci, lepsze nastawienie, a już może zacząć być lepiej, łatwiej. 

Jak zmotywować się do nauki matematyki?

Motywacja to inaczej gotowość do podjęcia działania, ukierunkowana na określony, wyznaczony cel. Bądźmy więc ze sobą szczerzy – jaki mamy cel w nauce matematyki? Na szczęście może ich być mnóstwo. Kalkulatory i sprytne aplikacje na telefonach komórkowych nie sprawią, że ze wszystkim sobie poradzimy i wszystko obliczymy. Owszem, są wspaniałymi wynalazkami naszych czasów i niejednokrotnie ułatwiają codzienność, ale wiadomo, że nie są nieodzowną częścią naszego życia. Jeśli nam to ułatwi określenie celu, zróbmy sobie listę i wpisujemy, kiedy w codziennym życiu sięgamy po proste obliczenia. Dajmy sobie na to np. tydzień i zobaczycie sami, że warto. A jeśli do kogoś nadal to nie przemawia, porozmawiajmy z dorosłymi, którzy stanowią dla nas wzór postępowania,  studentów matematyki lub poprośmy naszego nauczyciela matematyki, by zrobić na lekcji dyskusję na ten temat. Szybko okaże się, że matematyki uczyć się jest warto, tylko trzeba chcieć, próbować, ćwiczyć, analizować, doświadczać. To kluczowe działania, które na pewno przełożą się na pozytywne oceny – te w dzienniku i swojej własnej, wewnętrznej satysfakcji. Powiem Wam coś jeszcze ważnego drogie dzieci, drodzy dorośli, co jest oczywiste, ale może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Matematyki nie trzeba kochać, nie trzeba jej nawet lubić. Trzeba ją rozumieć, a co najważniejsze, trzeba ją chcieć rozumieć. 

Zobacz również:

“Jak budować odporność psychiczną swoją i swoich uczniów/uczennic?” – szkolenie

Marta Młyńska

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nagrania ze szkolenia z Martą Młyńską, podczas którego dowiedzą się Państwo m.in: czym jest odporność psychiczna? Jak ją budować i co to wniesie do naszego życia?OBEJRZYJ SZKOLENIE!

„Jak budować odporność psychiczną swoją i swoich uczniów/uczennic? "
- szkolenie z Martą Młyńską


O szkoleniu

Eksperci i ekspertki podkreślają, że za mało pochylamy się nad dobrostanem psychicznym. Dużo wiemy o tym, jak dbać o zdrowie somatyczne, znamy zasady profilaktyki, dbamy o odpowiednie nawyki żywieniowe, jesteśmy na diecie, uprawiamy sporty. Jednak często zapominamy, że człowiek to całość, że psychika i ciało tworzą jedność oraz wzajemne na siebie wpływają.

Nasze zdrowie zależy w ogromnej mierze od nas, naszego stylu życia, naszych działań, zachowań, nawyków lub ich braku. Od naszych naszych wyborów. Można zapobiegać licznym dolegliwościom, schorzeniom czy chorobom, wykształcając umiejętności i nawyki, które sprzyjają dobrostanowi psychicznemu. O higienę psychiczną należy dbać. Jak to robić na efektywnie, dowiesz się na webinarze.
Tematyka szkolenia:

 • czym jest odporność psychiczna?
 • po co nam ona i co wniesie do naszego życia?
 • jak ją budować i co to wniesie do naszego życia?

Ekspert

Marta Młyńska – trenerka, coach, szkoleniowiec, metodyczka, edukatorka, nauczycielka dyplomowa
Wykładowca w Szkole Wyższej Ateneum, pasjonatka ludzi i rozwoju osobistego. Finalistka konkursu Nauczyciel Pomorza 2018. Laureatka i finalistka konkursów o zasięgu ogólnopolskim, egzaminator maturalny, stypendystka Goethe Institut w Warszawie, autorka publikacji z obszaru oświaty i edukacji. Organizuje i prowadzi szkolenia, warsztaty, konferencje, wspomaga szkoły w rozwoju, współpracuje z wieloma instytucjami oświatowymi.

“Język żyrafy! W poszukiwaniu najlepszych sposobów na wyrażanie uczuć i wzajemny szacunek pomiędzy uczniami oraz uczniem a nauczycielem.” – Szkolenie

Beata Kubsik i Magdalena Grzeszkiewicz-Brzęcka

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nagrania ze szkolenia z Beatą Kubsik i Magdaleną Grzeszkiewicz-Brzęcką. Zastanawiasz się, co to jest empatyczna komunikacja? Chcesz poznać język żyrafy? A może już coś o nim słyszałaś/słyszałeś i chcesz wiedzieć więcej?OBEJRZYJ SZKOLENIE!

„Język żyrafy! W poszukiwaniu najlepszych sposobów na wyrażanie uczuć i wzajemny szacunek pomiędzy uczniami oraz uczniem a nauczycielem. "
- szkolenie z Beatą Kubsik i Magdaleną Grzeszkiewicz-Brzęcką


O szkoleniu

Zadajesz sobie pytanie: co zrobić z szakalem w klasie? Zastanawiasz się, jak zareaguje żyrafa, gdy spotka szakala? Potrzebujesz wsparcia przy rozwiązaniu konfliktu rówieśniczego dzieci i młodzieży? Ciekawi Cię, jak wprowadzić Porozumienie bez Przemocy do przestrzeni szkolnej? Potrzebujesz gotowych rozwiązań, aby wzbogacić swój warsztat pracy nauczyciela? To spotkanie jest właśnie dla Ciebie!

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • jak wzbogacić warsztat nauczyciela,
 • jak wprowadzić Porozumienie bez Przemocy do swojej szkoły,
 • jak reagować na konflikty między uczniami.

Eksperci

Beata Kubsik – aktywistka edukacyjna związana z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Współtworzy popularną platformę dla nauczycieli EDU_dzielnia. Specjalistka edukacji wczesnoszkolnej. Od wielu lat pomaga w planowaniu, realizacji i ocenie efektów procesu dydaktycznego oraz w zakresie tworzenia nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela z wykorzystaniem innowacji, metod aktywizujących, technologii informacyjnych. Autorka artykułów metodycznych i innowacji pedagogicznej „Mówię językiem żyrafy. Minimediacje w naszej klasie” 2021/2022. Realizatorka warsztatów dla nauczycieli między innymi z zakresu oceniania kształtujące, OK zeszytu, porozumienia bez przemocy.

Magdalena Grzeszkiewicz-Brzęcka – trenerka, inspiratorka zmiany w Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), największej polskiej organizacji pozarządowej działającej w sektorze edukacji. Współtworzy popularną platformę dla nauczycieli EDU_dzielnia. Polonistka w szkole podstawowej. Od ponad 30 lat zmienia polską szkołę i konsekwentnie pracuje na rzecz tego, by młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Wprowadza do szkół i prowadzi programy, które pomagają młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą przedsiębiorczości i odpowiedzialności, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Realizuje autorskie warsztaty dotyczące oceniania kształtującego, OK zeszytu, dziecka bez stopni, Szkoły Uczącej Się.